Agile scrum expert

GIỚI THIỆU VỀ SCRUMSTUDYTM

SCRUMstudyTM là tổ chức được công nhận toàn cầu về các chứng chỉ thuộc lĩnh vực Scrum và Agile với hơn 500,000 học viên đã tham dự chương trình và hơn 800 đối tác toàn cầu thuộc hệ thống. SCRUMstudyTM đã giới thiệu khung kiến thức về quản lý Scrum là SBOKTM (Scrum Body of Knowledge) nhằm hướng dẫn chi tiết cho các chuyên gia Scrum trong áp dụng quản lý dự án của họ.

Chứng chỉ của SCRUMstudyTM bao gồm: Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

FMIT – ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA SCRUMstudyTM

FMIT là đơn vị lâu năm và hàng đầu với 18 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo quản lý dự án.

Với xu thế áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiện đại theo Agile và Scrum, FMIT đã triển khai chương trình hợp tác với đối tác quốc tế SCRUMstudy nhằm chuyển giao các kiến thức cập nhật mới nhất theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu đến các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo chuyên gia quản lý dự án AGILE SCRUM EXPERT tại FMIT được thiết kế dựa trên chuẩn mực quản lý dự án Agile và Scrum của SCRUMstudy – đối tác đào tạo toàn cầu của FMIT nhằm giúp học viên có được kiến thức chuyên sâu, cập nhật mới nhất, và ứng dụng thực tiễn nhất theo các thông lệ quốc tế.

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo tại FMIT là:

 • Học viên nắm vững và vận dụng được phương pháp quản lý dự án Agile
 • Vận dụng thực hành về Scrum trong dự án thực tế
 • Đủ năng lực để sẵn sàng tham gia thi các chứng chỉ quốc tế của SCRUMstudy thông qua FMIT như: Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®) Hoa Kỳ cấp được công nhận trên toàn cầu.

TẠI SAO PHẢI ÁP DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE - SCRUM

Sự thay đổi, nhanh nhẹn, phản ứng thích nghi với bối cảnh bên ngoài và bên trong là thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong việc triển khai chiến lược của tổ chức trong thời điểm hiện tại. Những thay đổi như đổi mới năng lực hệ thống, cải tiến, đổi mới mô hình, sản phẩm, mối quan hệ với các bên liên quan, thay đổi văn hóa, thực hiện nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh phức tạp, biến động, không chắc chắc và mơ hồ, …đã không thể thiếu vai trò của phương pháp dự án mới – Quản lý dự án Agile Scrum.

Ra đời trên bối cảnh hiện đại nhằm đáp ứng các dự án có nhiều đặc điểm khác với dự án truyền thống (predictive), phương pháp Agile đòi hỏi các tổ chức phải thay đổi toàn diện để có thể hiện thực thành công dự án trong môi trường mới. Sự thay đổi từ phương pháp quản trị công ty (governance), văn hóa tổ chức (culture), phương pháp lãnh đạo (leadership), tư duy (mindset), phương pháp tiếp cận (development approach), và công cụ và cách thức triển khai (tools), khung thực hành (framework), các quy trình scrum,… sẽ giúp tổ chức có một cách tiếp cận toàn diện (holistic approach) và đầy đủ, mang lại nhiều cơ hội thành công cho tổ chức.

Trụ cột quan trọng và mang lại sự thành công cho Agile không chỉ là các khái niệm và công cụ thực hiện mà còn là quản trị sự không chắc chắn (uncertainty), quản trị sự thay đổi và chuyển đổi (change management and transformation), văn hóa và lãnh đạo theo phương pháp mới (servant leadership), phương pháp quản trị mới (governance), hiệu quả và năng lực của nhóm (high performance team) tương tác với các bên liên quan, nhóm được trao quyền và tự chủ (self-organizing team), khung thực hành, các quy trình cùng với các nguyên tắc trọng tâm và đặc thù để vận hành hệ thống Agile Scrum.

Chương trình đào tạo AGILE SCRUM EXPERT tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại, theo hướng thực hành trên nền tảng khung SCRUM của học viện SCRUMstudy toàn cầu và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc & công cụ triển khai AGILE SCRUM, khung thực hành Scrum, 19 quy trình cốt lõi và 8 quy trình mở rộng Scrum trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI FMIT®

FMIT® đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế

 • FMIT là đối tác đào tạo toàn cầu của SCRUMstudy – tổ chức hàng đầu thế giới được công nhận toàn cầu về các chứng chỉ thuộc Scrum và Agile.
 • Chương trình đào tạo tại FMIT® theo chuẩn mực đào tạo quốc tế SCRUMstudy
 • Tiêu chuẩn quốc tế khác với chương trình quản lý dự án theo kinh nghiệm
 • Chương trình giúp học viên hoàn thiện kiến thức quản lý dự án Agile, Scrum; áp dụng vào thực tiễn; và có thể tham gia thi lấy các chứng chỉ quốc tế về Agile Scrum tại FMIT – đối tác của SCRUMstudy.

Phương pháp đào tạo tại FMIT® khác biệt

 • Phương pháp đào tạo tại FMIT® tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp yêu cầu người học sẽ đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.
 • Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm quan trọng của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT®.
 • Giải quyết vấn đề thực tế hay gặp của các doanh nghiệp trong quản lý dự án
 • Các doanh nghiệp hiện tại thường thiếu hệ thống và phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu và lựa chọn được phương pháp quản lý dự án phù hợp trong tổ chức theo phương pháp Agile Scrum
 • Tổ chức sẽ nắm bắt được hệ thống đầy đủ và toàn diện về nguyên tắc và công cụ triển khai quản lý dự án Agile Scrum
 • Học viên sẽ vận dụng được các phương pháp và tư duy mới thay đổi so với phương pháp quản lý dự án truyền thống
 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
 • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án.
 • Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "Certified Agile Scrum Expert".
 • Học viên có thể tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế do SCRUMstudy cấp, đăng ký tại FMIT bao gồm: Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Hiểu được nguyên tắc và thực hành Agile Scrum theo thông lệ quốc tế
 • Áp dụng được trong dự án thực tế một cách chuyên nghiệp
 • Sử dụng thành thạo các 19 quy trình cốt lõi và 8 quy trình mở rộng của khung Agile Scrum
 • Áp dụng được 6 nguyên tắc và 5 phương diện cần quản lý của dự án Agile Scrum
 • Học viên được cập nhật các kiến thức theo chuẩn quốc tế về quản lý dự án từ đó phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo đề xuất của chuẩn mực quốc tế
 • Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức. Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.
 • Có cách nhìn đầy đủ và chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của công ty.

KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ:

 • SCRUMstudyTM là tổ chức được công nhận toàn cầu về các chứng chỉ thuộc lĩnh vực Scrum và Agile với hơn 500,000 học viên đã tham dự chương trình và hơn 800 đối tác toàn cầu thuộc hệ thống. SCRUMstudyTM đã giới thiệu khung kiến thức về quản lý Scrum là SBOKTM (Scrum Body of Knowledge) nhằm hướng dẫn chi tiết cho các chuyên gia Scrum trong áp dụng quản lý dự án của họ.
 • Chứng chỉ của SCRUMstudy bao gồm: Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scrum Product Owner Certified (SPOC®).

Hình thức đăng ký:

 • Học viên đăng ký thi thông qua FMIT – đối tác đào tạo toàn cầu của SCRUMstudy
 • Sau khi đăng ký, học viên được cấp một tài khoản trong hệ thống của SCRUMstudy bao gồm các tài liệu luyện thi, ngân hàng đề thi mẫu cùng với lịch thi (học viên cần đăng ký trong hệ thống)
 • Học viên có thể thi tại nhà theo hình thức Online Proctored Exam

Giới thiệu hình thức Online Proctored Exam:

 • Các kỳ thi được giám sát trực tuyến của SCRUMstudy cho phép bạn thực hiện các kỳ thi lấy chứng chỉ từ sự thoải mái ngay tại nhà của mình bằng cách sử dụng webcam và kết nối internet đáng tin cậy. Tất cả các bài kiểm tra sẽ được giám sát trực tiếp và video của các bài kiểm tra sẽ được ghi lại và xem xét bởi nhóm SCRUMstudy. Khi nghi ngờ vi phạm xảy ra, các thủ tục thích hợp được đưa ra để bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình thi.
 • Bạn đăng ký kỳ thi trực tuyến SCRUMstudy bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình. Bạn sẽ cần nhập thông tin chi tiết về id ảnh do chính phủ cấp. Sau khi bạn lên lịch cho kỳ thi của mình, bạn sẽ nhận được một email với liên kết kỳ thi, ngày và giờ cho kỳ thi. Bạn sẽ nhận được kết quả thi ngay lập tức sau khi bạn đã nộp bài thi đã hoàn thành.
 • Xin lưu ý rằng đây là kỳ thi có giám sát, vì vậy bạn phải có webcam trong tình trạng hoạt động, nếu không bạn sẽ không thể làm bài kiểm tra. Webcam sẽ vẫn bật trong suốt bài kiểm tra và video về bài kiểm tra của bạn sẽ được ghi lại trong suốt bài kiểm tra.
 • Một tai nghe hoặc micrô hệ thống đang hoạt động để kết nối với hội nghị âm thanh.
 • Thử nghiệm này hoạt động với các phiên bản mới nhất của Internet Explorer, Google Chrome, Firefox hoặc các trình duyệt phổ biến khác. Đảm bảo rằng bạn có phiên bản mới nhất.

 


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG KHÓA HỌC AGILE SCRUM EXPERT

Chuyên đề Nội dung
Chuyên đề 1: Nguyên tắc và tư duy Agile

 

 • Giới thiệu dự án
 • Tổng quan quy trình quản lý dự án
 • Các phương pháp tiếp cận trong dự án
 • Thực hành: Lựa chọn phương pháp tiếp cận dự án
 • Quản lý dự án thích ứng
 • Agile Manifesto
 • Các giá trị trong Agile
 • Các nguyên tắc trong quản lý dự án Agile
 • Cơ cấu tổ chức quản lý dự án
 • Phòng quản lý dự án
 • Câu hỏi tình huống 1
Chuyên đề 2: Khung Scrum

 

 • Giới thiệu về Scrum
 • Các lợi ích của áp dụng Scrum
 • Giới thiệu về SBOK
 • 6 nguyên tắc của Scrum
 • 5 phương diện của Scrum
 • Dòng chảy Scrum
 • 19 quy trình Scrum cơ bản và 8 quy trình mở rộng
 • Câu hỏi tình huống 2
Chuyên đề 3: Chuyển giao theo hướng giá trị (Value-Driven Delivery)

 

 • Định nghĩa chuyển giao theo giá trị
 • So sánh chuyển giao giá trị giữa dự án truyền thống và Agile
 • Mục đích kinh doanh
 • Đánh giá giá trị trong dự án Agile (ROI, NPV, IRR, Payback)
 • Phân loại ưu tiên giá trị theo khách hàng
 • Các kỹ thuật phân loại ưu tiên (Moscow, monopoly, 100 point, dot voting, Kano, etc.)
 • Quản lý giá trị thu được EVM
 • Quản lý rủi ro trong dự án Agile
 • Các bước sử dụng Prioritized Product Backlog trong quản lý rủi ro
 • Câu hỏi tình huống 3
Chuyên đề 4: Khởi tạo dự án Agile và quản lý các bên liên quan

 

 • Các quy trình thiết lập
 • Tạo tầm nhìn dự án
 • Xác định Scrum Master và bên liên quan
 • Thành lập nhóm Scrum Team
 • Tạo Epics, persona
 • Tạo prioritized product backlog
 • Collaboration Games
 • Tạo kế hoạch chuyển giao (Release Planning)
 • Xác định độ dài vòng lặp Sprint
 • Thực hành: khởi tạo dự án agile và quản lý bên liên quan
 • Câu hỏi tình huống 4
Chuyên đề 5: Quản lý nhóm dự án Agile

 

 • Mô hình Bruce Tuckman
 • Phát triển nhóm dự án Agile
 • Tính chất của nhóm Agile
 • SHU-HA-RI
 • Truyền thông thẩm thấu
 • Tốc độ nhóm (velocity)
 • Các phương diện phát triển nhóm
 • Nhóm hiệu quả cao
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Tạo động lực nhóm
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Đào tạo và huấn luyện nhóm
 • Quản lý xung đột
 • Đàm phán
 • Quản lý nhóm từ xa
 • Bài tập tình huống 5
Chuyên đề 6: Lập kế hoạch trong Agile

 

 • Lập kế hoạch trong agile so với truyền thống
 • Kế hoạch chuyển giao và vòng lặp
 • Time boxing
 • Tạo câu chuyện người dùng (Create User Stories)
 • Ước tính câu chuyện người dùng (Estimate User Stories)
 • Cam kết câu chuyện người dùng (commit User Stories)
 • Xác định công việc (Identify tasks)
 • Ước tính công việc (Estimate tasks)
 • Tạo Sprint Backlog
 • Quản lý sự thay đổi trong dự án Agile
 • Thực hành: Lập kế hoạch trong Agile
 • Bài tập tình huống 6
Chuyên đề 7: Hiện thực, rà soát dự án Agile

 

 • Tạo kết quả dự án (deliverables)
 • Triển khai họp daily standup meeting
 • Điều chỉnh Groom Prioritized Sprint Backlog
 • Trình bày và đánh giá cho Sprint
 • Hồi tưởng và bài học kinh nghiệm cho Sprint
 • Tạo Scrum project timeline
 • Phát hiện và giải quyết vấn đề
 • Các kỹ thuật phân tích vấn đề
 • Risk Burndown Chart
 • Bài tập tình huống 7
Chuyên đề 8: Cải tiến liên tục và chuyển giao kết quả

 

 • Quản lý chất lượng
 • Cải tiến liên tục
 • Kaizen
 • Tùy chỉnh quy trình
 • Value Stream Mapping
 • Retrospective và quy trình thực hiện
 • Chuyển giao kết quả
 • Hồi tưởng dự án
 • Bài tập tình huống 8
Chuyên đề 9: Các thực hành khác trong Agile

 

 • Scaling Scrum
 • Chương trình, danh mục
 • Sử dụng Scrum cho dự án lớn
 • Sử dụng Scrum cho toàn doanh nghiệp
 • Chuyển dịch văn hóa Agile trong tổ chức

 


KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC 

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

(VND)

Agile Scrum Expert Theo Chuẩn Quốc Tế SCRUMstudyTM 14/10/2024 Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
10 buổi Live-training 8.500.000
Agile Scrum Expert & Luyện thi chứng chỉ quốc tế Scrum: SDC®, SMC®, SPOC® 14/10/2024 Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
10 buổi + tài khoản ôn luyện bao gồm lệ phí thi SMC Live-training 12.500.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

Lệ phí KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ:

 • Học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế theo hình thức online, đăng ký và mua qua tài khoản qua FMIT như sau:
Kỳ thi Số câu hỏi Thời lượng (phút)  Lệ phí
Scrum Developer Certified (SDC™) 75 90 3.000.000 VND
Scrum Master Certified (SMC™) 100 120 5.000.000 VND
Scrum Product Owner Certified (SPOC™) 140 180 6.000.000 VND
Expert Scrum Master Certified (ESMC™) 200 240 12.000.000 VND

* Lệ phí bao gồm tài liệu ôn luyện, câu hỏi mock exam, và lệ phí cho kỳ thi chứng chỉ quốc tế tương ứng.


KHÓA HỌC KHÁC

5 + 9 =
 

Gửi ý kiến

4 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 9 =
 • LÊ DIỆU QUỲNH MAI - QUẢN LÝ DỰ ÁN WEBSITE VÀ APPLICATION CHO CÁC CÔNG TY CỦA PHÁP

  Tôi có theo học Khóa học AGILE SCRUM EXPERT tại Viện Đào tạo Tư vấn Quốc tế FMIT và đã thi đạt chứng chỉ "Scrum Fundamentals Certified (SFC) from SCRUMstudy - Accreditation Body for Scrum and Agile" vào tháng 5/2024. Mặc dù có kinh nghiệm về project management nhiều năm nhưng khi tham gia khóa học tôi mới thấy những gì mình biết còn thiếu sót và tôi như được hệ thống mạch lạc và logic những kiến thức tôi đã sử dụng để quản lý dự án chứ ko theo cảm tính nhiều như trước. Mến chúc Viện Đào tạo Tư vấn Quốc tế FMIT luôn có những khóa học và những đối tác chất lượng như thế này. Cảm ơn rất nhiều!

  06-06-2024 11:08:36

 • NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

  Xuất thân từ quản lý các dự án outsource về Game Art, tôi hiện đang cố gắng rèn luyện để trở thành Scrum Master / Project Manager chuyên nghiệp cho các dự án phát triển Game. Tôi cảm thấy khóa học Agile Scrum Expert của FMIT đã mang lại cho tôi nhiều giá trị. Trước khi tham gia học, tôi đã làm việc trong môi trường doanh nghiệp có sử dụng Scrum Frame nhưng chưa thực sự hiểu rõ về bản chất, các giá trị các nguyên tắc cũng như cách ứng dụng Scrum Frame vào tình hình thực tế của doanh nghiệp như thế nào. Việc tham gia khóa học như một cách để tôi có thể vừa nhìn lại những gì đã và đang xây dựng, vừa là cơ hôi để củng cố nền móng kiến thức, phát huy hơn nữa những việc đang làm tốt và cải thiện những điểm còn thiếu sót. Thầy Tùng truyền đạt dễ hiểu và tận tâm, sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của học viên. Thầy kết hợp bài giảng với các bài tập thực tế ở mỗi chương để giúp cho việc tiếp thu kiến thức không bị quá hàn lâm. Và tôi rất hứng thú với các bài tập ở dạng trắc nghiệm, thảo luận giữa các nhóm, nó giúp tôi được giao lưu và tương tác với các anh chị em quản lý dự án ở nhiều lĩnh vực khác nhau nên tôi thấy rất thú vị.

  07-09-2023 16:54:20

 • PHẠM NGUYỄN HẢI AN

  Tuy là khóa học online nhưng tôi học được rất nhiều kiến thức. Hình thức tạo nhóm để cùng trao đổi giải quyết vấn đề cũng khá hay. Tôi đặc biệt ấn tượng với năng lượng tích cực và sự nhiệt tình của thầy Tùng. Xin cảm ơn thầy và FMIT rất nhiều.

  08-06-2023 14:30:59

 • TRẦN VIÊN HOÀNG KIM

  Công tác 12 năm trong ngành CNTT với các vai trò Developer, Database Administrator, Business Analyst, Project Coordinator, Scrum Master. Tôi nhận thấy khóa học rất hữu ích cho những học viên đã từng học hoặc quản lý dự án và có nhu cầu nâng cao học hỏi để chuyển đổi, áp dụng từ phương pháp quản lý truyền thống sang Agile – Scrum. Cám ơn FMIT và Thầy Tùng đã xây dựng 1 khóa học và giảng dạy phù hợp với thực tiễn giúp học viên có thể vận dụng vào công việc quản lý dự án.

  12-05-2023 11:20:43

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo