Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

GIỚI THIỆU CHUẨN COSO® VÀ HỌC VIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ICI®

COSO® là một chuẩn mực của thế giới trong lĩnh vực Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được ban hành lần đầu vào năm 1992 tại Hoa Kỳ. COSO® đóng vai trò như một bước khởi đầu làm nền tảng cho các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

kiem soat noi bo

Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® (Internal Control Institute), có trụ sở chính đặt tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp. Trên nền tảng của chuẩn mực Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu – COSO®, ICI® đã phát triển chi tiết các công cụ, phương pháp để xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® cung cấp các phương pháp Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, hướng dẫn thực hiện và quy trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm:

 • Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành của hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của tổ chức.
 • Cách thức xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho tổ chức
 • Phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả của cả hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ triển khai trong tổ chức.
 • Áp dụng các phương pháp theo chuẩn mực toàn cầu trong việc thiết kế, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
 • Chứng chỉ Kiểm Soát Nội Bộ CICS® được công nhận rộng rãi trên thế giới

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI FMIT®

1. Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ là phương tiện sống còn của doanh nghiệp

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, cùng với thay đổi toàn bộ bối cảnh toàn cầu do COVID gây ra, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ được tiếp cận theo phương pháp chủ động và định hướng tương lai để có được chiến lược, phương pháp vận hành hệ thống hiệu quả nhất thay vì ngược lại là thụ động, phát sinh nhiều sự cố, gây ra các hậu quả ảnh hưởng uy tín, thiệt hại tài sản, giảm mức độ đáp ứng yêu cẩu khách hàng và nhiều hệ lụy khác.

Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ không chỉ được trang bị cho bộ phận quản trị rủi và hoặc kiểm soát nội bộ hoặc kiểm toán nội bộ. Quản trị rủi ro cần được trang bị cho toàn tổ chức từ cấp độ chiến lược, điều hành, cấp độ giám sát của hội đồng quản trị, cấp độ các phòng ban mà còn triển khai cho hoạt động nghiệp vụ đến từng nhân viên.

Phòng quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ là các chức năng tăng cường giúp hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, vai trò chính yếu và quan trọng nhất vẫn phải trang bị đầy đủ các kiến thức về quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho các bộ phận trực tiếp như: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận phòng ban, và đến từng nhân viên thực hiện công việc.

Hiện tại, khi đề cập đến hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được. Khóa học tại FMIT được thiết kế nhằm giúp các doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cho tổ chức.

2. Lý do tại sao phải xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ?

Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất là hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh doanh, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến nguy cơ phá sản tổ chức.

Nhằm giảm rủi ro cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, hệ thống thứ hai - Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, được thiết lập trên cơ sở hệ thống tích hợp bao gồm nhiều phương diện như văn hóa rủi ro, năng lực nhân sự, môi trường kiểm soát, tuyên bố khẩu vị rủi ro, xây dựng mục tiêu, hồ sơ rủi ro, các phương pháp phân tích đánh giá rủi ro, vận dụng các kỹ thuật định lượng và mô hình rủi ro, các chỉ số đánh giá và chỉ số rủi ro KRI, kiểm toán nội bộ, giám sát quản trị, năng lực ứng phó rủi ro ,… và trở thành phương tiện sống còn trong hoạt động của mọi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, lựa chọn đúng và phù hợp các phương pháp và nguồn lực bên trong nhằm ứng phó với việc thay đổi của bối cảnh, mang lại hiệu quả cho các hoạt động từ chiến lược, hệ thống quản lý, và các hoạt động của toàn tổ chức.

3. Thực tế triển khai hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiện nay

Sự cần thiết phải xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ như đã nêu trên là vô cùng bức bách và tối quan trọng cho mọi tổ chức. Tuy nhiên, hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ bao gồm những thành phần gì, phương pháp xây dựng ra sao, phương pháp nào để đánh giá tính khả thi của hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, phương pháp nào để cải tiến hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ,v.v… vẫn còn là thắc mắc của rất nhiều tổ chức.

Một số tổ chức mơ hồ về hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Một số khác nhầm lẫn về mặt chức năng giữa Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ. Nhiều tổ chức mơ hồ về phương pháp tiến hành xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Nhiều tổ chức không hiểu rõ sự tương quan của hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ và hệ thống phòng ban chức năng và quy trình hoạt động của tổ chức. Nhiều tổ chức gọi tên và nhiệm vụ của Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ bằng những tên gọi khác và mang những ý nghĩa khác, v.v.

Tất cả các vấn đề trên cần phải được giải quyết thông qua việc hiểu rõ và nhận thức đầy đủ về hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, các thành phần, phương pháp xây dựng, phương pháp đánh giá và cải tiến,… một cách bài bản và hệ thống.

4. Sự cần thiết một phương pháp xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế

Năm 1992, tại Hoa Kỳ, COSO® đã cho ra đời báo cáo đầu tiên về hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, tạo nên một khởi đầu và tiếng nói chung cho các doanh nghiệp và tổ chức. Chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật Sarbanes – Oxley quy định triển khai hệ thống KSNB cho tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, làm mở màn cho giai đoạn phát triển hệ thống KSNB tại quốc gia này và lan truyền trên thế giới. COSO® đã trở thành chuẩn mực được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Trên nền tảng chuẩn quốc tế COSO®, Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI ra đời tại Hoa Kỳ và chi tiết các công cụ, phương pháp nhằm hoàn chỉnh hệ thống KSNB. Năm 2012, Viện FMIT đã chính thức hợp tác với Viện KSNB ICI và trở thành đối tác độc quyền triển khai hệ thống KSNB tại Việt Nam.

VIỆN FMIT® - ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN CỦA ICI® TẠI VIỆT NAM

ICI® có mạng lưới đối tác đào tạo toàn cầu trên thế giới (Châu Âu, Brazil, Trung Quốc, Malaysia, Trung Đông, Nigeria, Romania…). Tại Việt Nam, Viện FMIT là đối tác đào tạo duy nhất và độc quyền chương trình Kiểm Soát Nội Bộ của ICI. Viện FMIT là nơi đào tạo và tổ chức kỳ thi chứng chỉ Kiểm Soát Nội Bộ chuyên nghiệp CICS® dành cho tất cả các nhà quản lý.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp học viên hiểu và vận dụng được các yêu cầu và khung của COSO® và các chuẩn mực Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của ICI®
 • Áp dụng triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ thực tế tại doanh nghiệp PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • Học viên sẽ lựa chọn công việc đang thực hiện để tiến hành thực tập xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo từng phòng ban.
 • Giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế.
 • Học viên và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế.
 • Phát hiện, đúc kết các kỹ năng hoặc phương pháp giải quyết cần cải tiến của học viên.
 • Học viên tiếp tục hoàn thành dự án xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ của phòng ban và có thể cần sự hỗ trợ của giảng viên.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

 • Tổng quan về Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
 • Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
 • Phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
 • Phương pháp triển khai Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ dựa vào công cụ kiểm soát rủi ro
 • Chia sẻ các thực tế tốt nhất về Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ và quản trị tổ chức
 • Hoàn thành khóa học, học viên có đủ kiến thức để thi chứng chỉ quốc tế Kiểm Soát Nội Bộ CICS® được công nhận rộng rãi trên thế giới.

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

 • Tiếng Việt
 • Hoặc Tiếng Anh

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản lý
 • Giới thiệu mô hình kiểm soát nội bộ COSO
 • Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro COSO
 • Mô hình 3 lớp kiểm soát
 • Bản chất của công việc kiểm toán GRC (Governance, Risk, Control) – quản trị, rủi ro, kiểm soát
 • Định nghĩa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro
 • Giới hạn của hệ thống kiểm soát
 • Các cấp kiểm soát
 • Trách nhiệm trong hệ thống kiểm soát
Chuyên đề 2:
Quản trị, Văn Hóa, Chiến lược tổ chức
 • Quy tắc đạo đức
 • Giá trị cốt lõi và các chiến lược: 7 con đường chiến lược
 • Lãnh đạo và vai trò của CEO
 • Cấu trúc tổ chức
 • Năng lực nhân sự
 • Ủy quyền và truyền thông trách nhiệm
 • Phân quyền
 • Kiểm toán nội bộ
 • Quy trình hoạt động
 • Xác lập các quy trình làm việc
 • Quản trị (governance) là gì?
 • Quản trị hiệu quả
 • Các nguyên tắc quản trị
Chuyên đề 3:
Đánh giá rủi ro & thiết kế kiểm soát
 • Rủi ro là gì
 • Phân tích rủi ro: nguyên nhân – sự kiện – hậu quả
 • Quan hệ giữa rủi ro và kiểm soát
 • 2 phương pháp thiết kế kiểm soát
 • Các bước thiết kế kiểm soát
 • Độ mạnh kiểm soát
 • Các loại kiểm soát chung
 • Các công cụ kiểm soát
 • Biểu mẫu phân tích và lựa chọn kiểm soát
 • Kiểm soát cấp độ tổ chức – quy trình – và hoạt động
 • Kiểm soát chính và phụ
 • Kiểm soát phân theo chức năng
 • Kiểm soát thủ công – tự động
 • Kiểm soát cứng – mềm
 • Kiểm soát hệ thống IT
 • Vòng lặp kiểm soát dùng thiết kế và đánh giá
 • Đánh giá kiểm soát – tự đánh giá CSA (control Self-Assessment )
 • Ma trận rủi ro – kiểm soát Risk Control Matrix
 • Quy trình quản trị rủi ro
 • Xây dựng kế hoạch quản trị rủi ro
 • Xây dựng chính sách và thủ tục quản trị rủi ro
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản trị rủi ro –chiến lược rủi ro
 • Sơ đồ rủi ro – risk map
 • Các loại rủi ro: chiến lược, quy trình, và hoạt động
 • Vai trò chức năng các bộ phận trong quản trị rủi ro
 • Phòng quản trị rủi ro, Giám đốc quản trị rủi ro, hội đồng, CEO, Ủy ban rủi ro.
Chuyên đề 4:
Nhận diện rủi ro
 • Cách phân loại rủi ro
 • Rủi ro đến từ bên trong và bên ngoài
 • Tạo danh mục rủi ro
 • Thu thập thông tin liên quan rủi ro
 • Phương pháp lập tài liệu rủi ro
 • Phương pháp nhận diện rủi ro
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích giả định
 • Phân tích SWOT
 • Tạo danh mục
 • Phân tích nội bộ
 • Xác lập ngưỡng
 • Phỏng vấn
 • Phân tích lưu đồ
 • Phân tích chỉ số leading
 • Thu thập dữ liệu tổn thất
Chuyên đề 5:
Đánh giá rủi ro định tính
 • Mục tiêu đánh giá định tính
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Định nghĩa xác suất, tác động
 • Đánh giá chứng cứ
 • Chứng cứ pháp lý
 • Tính điểm rủi ro
 • Sắp hạng ưu tiên các rủi ro trong từng dự án/quy trình/chương trình
 • Sắp hạng rủi ro giữa các dự án/ quy trình
 • Ngưỡng rủi ro
 • Xem xét nguyên nhân chung
 • Xem xét ngoại lệ rủi ro
Chuyên đề 6:
Đánh giá rủi ro định lượng
 • Mục tiêu phân tích định lượng
 • Tính xác suất
 • Tính tác động
 • Tính giá trị kỳ vọng EMV
 • Các mô hình định lượng: cây quyết định, monte-carlo, phân tích độ nhạy, mô hình benchmark, xác suất và phi xác suất.
Chuyên đề 7:
Chiến lược xử lý rủi ro
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Xử lý rủi ro tiêu cực
 • Xử lý rủi ro tích cực
 • Phương pháp lựa chọn chiến lược xử lý
 • Đánh giá tác động giữa các chiến lược
 • Xử lý rủi ro còn lại
 • Kế hoạch dự phòng
 • Rủi ro thứ cấp
Chuyên đề 8:
Thông tin & truyền thông
 • Quy trình truyền thông
 • Dòng truyền thông
 • Phương pháp truyền thông
 • Nhận diện người liên quan
 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Truyền thông
 • Quản lý sự mong đợi người liên quan
Chuyên đề 9:
Đánh giá độ trưởng thành hệ thống quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ theo khung COSO
 • Đánh giá thành phần môi trường
 • Đánh giá thành phần rủi ro
 • Đánh giá thành phần kiểm soát
 • Đánh giá thành phần thông tin & truyền thông
 • Đánh giá thành phần giám sát
Đề án cuối khóa
 • Trình bày đề án KSNB cuối khóa

KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

1.Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ khác nhau thế nào?

Kiểm toán nội bộ (Internal Auditing) là hoạt động đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản lý để xem xét tính tuân thủ và phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến hệ thống. Người thực hiện kiểm toán nội bộ gọi là đánh giá/kiểm toán viên (Internal Auditor). Kiểm toán nội bộ có vai trò tư vấn, đề xuất, đánh giá nhưng không tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành vai trò của mình, kiểm toán nội bộ cần am hiểu hệ thống quản lý, và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Kiểm soát nội bộ (Internal Control) là hệ thống được thiết kế nhằm giảm rủi ro cho hệ thống quản lý và giúp tổ chức đạt được các mục tiêu. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là trách nhiệm của CEO, các trưởng phòng ban, và toàn bộ nhân viên trong tổ chức. Kiểm soát nội bộ là hệ thống không thể thiếu trong mọi tổ chức ở bất kỳ quy mô nào. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cần dựa trên những nguyên tắc và phương pháp cụ thể.

- Nhiều tổ chức hay nhầm lẫn giữa người thực hiện kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó thường hình thành những vị trí chồng chéo lẫn nhau và không hiệu quả. Các tổ chức cần xem xét lại mô hình tổ chức để sắp xếp một cách khoa học và phát huy vai trò của kiểm soát nội bộ.

2.Tại sao CEO, lãnh đạo cao cấp, và các trưởng phòng ban cần tham dự chương trình kiểm soát nội bộ?

- Kiểm soát và quản trị rủi ro chính là công việc hàng ngày của các trưởng phòng ban, lãnh đạo cao cấp, và tổng giám đốc của bất kỳ tổ chức nào. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ không phải là trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ mà trách nhiệm chính thuộc về CEO, lãnh đạo cao cấp, và các trưởng phòng ban trong toàn tổ chức.

- Kiểm soát là một trong những chức năng cơ bản của nhà quản lý. Việc xây dựng biện pháp kiểm soát trên nền tảng quản trị rủi ro và phương pháp của kiểm soát nội bộ sẽ giúp các nhà quản lý có cách nhìn toàn diện hơn về hệ thống quản lý, phát hiện những điểm yếu trong hệ thống, và có giải pháp quản lý phù hợp.

3.Chương trình kiểm soát nội bộ tại FMIT® khác biệt thế nào?

- Chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ tại FMIT® được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ quốc tế COSO® thành lập năm 1992 tại Hoa Kỳ. Đây là tiêu chuẩn được công nhận và áp dụng rộng rãi trên thế giới và tại các tập đoàn đa quốc gia.

- Trên nền tảng chuẩn COSO®, Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® Hoa Kỳ đã phát triển các công cụ và phương pháp cụ thể, phối hợp với FMIT® để triển khai thực tế việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Chương trình Kiểm soát nội bộ tại FMIT® được đào tạo theo hướng thực hành. Học viên tham dự và được thực hành trên chính hệ thống của công ty của học viên. Từ đó học viên sẽ thấy rõ được bức tranh quản lý của tổ chức mình, những điểm yếu, những rủi ro, và phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

4.Tổ chức nào nên tham gia chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ tại FMIT®?

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro là công việc chung của mọi tổ chức, không phân biệt quy mô, ngành nghề. Việc tạo ra hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ giúp tổ chức chủ động ngăn ngừa mất mát, sai sót, yếu kém,… và chủ động trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức.

- Tất cả các tổ chức đều nên xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho chính tổ chức của mình. Trách nhiệm xây dựng lớn nhất thuộc về tổng giám đốc. Hội đồng quản trị trong nhiều tổ chức yêu cầu tổng giám đốc phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường tính đảm bảo an toàn, hiệu quả, minh bạch cho hệ thống, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan và nhà đầu tư.

5.Tài liệu và phương pháp học tập của chương trình kiểm soát nội bộ tại FMIT®?

- Trong chương trình đào tạo, FMIT® sử dụng các tài liệu theo chuẩn mực quốc tế. Được dịch song ngữ Anh-Việt giúp học viên dễ dàng tra khảo từ gốc (Anh) và sử dụng dễ dàng (Việt).

- Chương trình cung cấp các công cụ, biểu mẫu, phương pháp giúp học viên có cơ hội thực hành trên hệ thống kiểm soát nội bộ, am hiểu các vấn đề trong thực tế và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ thực tế, nâng cao tối đa khả năng vận dụng thực tế của chương trình đào tạo.

6.Những tổ chức nào đã tham dự chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ tại FMIT®?

Các tổ chức tham gia chương trình đào tạo kiểm soát nội bộ tại FMIT® điển hình như: VPBank, SCB, KienLong Bank, ... các tập đoàn: Viễn thông VNPT, tập đoàn điện lực, Bảo Việt, Mobiphone, Ajinomoto, Toyota Vietnam; Dược Hậu Giang, Nam Dược, SJC, Dai-ichi, Bảo hiểm Hàng không, Sở GD chứng khoán HCM, Cảng Đồng Nai,…và nhiều doanh nghiệp khác.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO®

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ
THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO®
08/01/2022 Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(08,09,15,16/01/2022)
19/03/2022 Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(19,20,26,27/03/2022)

Học phí: 9.000.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5%: 8.550.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 8.730.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 450.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 270.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

5 + 5 =
 

Gửi ý kiến

39 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 5 =
 • Trần Thị Thanh Trang

  Tôi muốn hỏi thời gian khai giảng gần nhất

  27-04-2021 08:43:23

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Thanh Trang

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO®  tại FMIT. Lịch khai giảng chương trình học, chị tham khảo tại đây nhé: https://fmit.vn/quan-tri-rui-ro-ksnb#lich-khai-giang

  Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, chị vui lòng liên hệ với Ban tư vấn FMIT để được hỗ trợ tốt nhất.

  07-05-2021 10:01:00

 • Võ Thị Hoài Ân

  Tôi muốn tham khảo tài liệu mẫu của khoá học trước được không ạ?

  27-03-2021 11:10:58

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Hoài Ân,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO®  tại FMIT. Tài liệu học trong chương trình chị có thể tham khảo trước được ạ. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, chị vui lòng liên hệ với Ban tư vấn FMIT để được hỗ trợ tốt nhất.

  05-05-2021 17:08:38

 • Pham Huy Vu

  tôi muốn biết khóa học của mình khi nào diễn ra tại HCM, thời gian học ntn ? chi phí ?

  10-12-2020 10:20:54

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Vũ,

  Cám ơn anh đã quan tâm đến chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO®  tại FMIT. Thông tin về chương trình học như sau:

   • Thời gian: 04 ngày (Thứ 7 & CN) 
   • Học phí: 8.500.000 vnd

   Để tham khảo lịch khai giảng chi tiết, anh xem tại đây: https://fmit.vn/lich-khai-giang

  19-01-2021 11:53:02

 • Tuyết Mai

  Xin hỏi khóa Quản trị nội bộ tại Hà Nội đào tạo tại địa điểm nào?

  15-10-2020 15:47:01

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Mai,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO®  tại FMIT. Chương trình được triển khai tại TP.HCM và Hà Nội. Chị có thể sắp xếp thời gian, lịch học phù hợp để tham gia tại 1 trong 2 địa điểm của FMIT:

  1. Trụ sở chính - 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
  2. Văn phòng đại diện tại Hà Nội - 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Để đăng ký tham dự chương trình, chị vui lòng điền thông tin chi tiết tại đây: https://fmit.vn/quan-tri-rui-ro-ksnb#register

  31-10-2020 09:34:19

 • Nhung

  mình muốn đăng ký khóa học Quản trị ruit ro và kiểm soát nội bộ. cho mình hỏi time học, học phí, và thi để lấy chứng chỉ thì thi ở FMIT luôn ạ.

  01-06-2020 09:14:19

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Nhung,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Quản trị rủi ro & KSNB tại FMIT. Thông tin chi tiết chương trình học, chị tham khảo bên dưới nhé:

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
  QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ
  THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO®
  TP. HCM 18/07/2020 Thứ 7 & Chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 11:30
  Chiều: 13:30 - 16:30
  04 ngày
  (18,19,25,26/07/2020)
  HÀ NỘI 10/08/2020 Thứ 2, 3, 4, 5
  Sáng: 08:30 - 11:30
  Chiều: 13:30 - 16:30
  04 ngày
  (10,11,12,13/08/2020)

  Học phí: 8.500.000 vnd

  Viện FMIT sẽ cấp chứng nhận hoàn thành chương trình Quản trị rủi ro & KSNB sau khi học viên hoàn thành bài tập cuối khóa theo yêu cầu của giảng viên trong chương trình đào tạo

  07-07-2020 10:09:41

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo