Giới thiệu

 • Trực thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUỐC TẾ FMIT®
 • Thành lập từ năm 2005
 • Đối tác đào tạo của hơn 2.500 Doanh nghiệp, trong đó 2/3 là các tập đoàn lớn, công ty đa quốc gia
 • Hơn 10.000 học viên đã tin tưởng chọn FMIT®

GIẢI THƯỞNG

 • Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2012
 • Thương hiệu uy tín 2014
 • Doanh nghiệp nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015
 • Doanh nghiệp xuất sắc 2016

GIÁ TRỊ FMIT® THEO ĐUỔI

 • Chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực toàn cầu
 • Tối thiểu hóa số giờ đào tạo nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
 • Tối đa lượng kiến thức và giá trị của khóa đào tạo
 • Truyền đạt kiến thức có thể áp dụng ngay lập tức cho doanh nghiệp

VÌ SAO CHỌN FMIT®?

 • Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, không dựa vào kinh nghiệm của cá nhân.
 • Chương trình nằm trong hệ thống bản quyền của đối tác quốc tế, tuân theo chuẩn mực đào tạo của đối tác.
 • Phương pháp tập trung vào xây dựng và cải tiến hệ thống hiện tại của doanh nghiệp, giúp giải quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.
 • Sử dụng những quy trình, công cụ thực tế để phân tích tình huống thực của doanh nghiệp, từ đó học tập và cải tiến ngay trên hệ thống của tổ chức.
 • Chứng chỉ thuộc hệ thống giá trị của đối tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu.

ĐÀO TẠO THEO CHUẨN QUỐC TẾ

Từ khi thành lập vào năm 2005, FMIT® đã tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu, tìm hiểu, và chuyển giao các chuẩn mực quản trị toàn cầu, các chứng chỉ được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới đến các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Hơn 10 năm qua FMIT® không ngừng nỗ lực hợp tác quốc tế, chuyển giao các khung chương trình đào tạo về quản lý đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, bao gồm:

 • Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®
 • Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
 • Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR®
 • Kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA®
 • Giám đốc kiểm toán nội bộ – CAE Master®
 • Giám đốc điều hành – CEO Master®
 • Kiểm định phần mềm theo chuẩn quốc tế ISTQB®
 • Luyện thi chứng chỉ quốc tế: CIA®, CICS®, PMP®, CSCP®

ĐỐI TÁC VIỆN FMIT

 • Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI® (Project Management Institute), Hoa Kỳ.
 • Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® (Internal Control Institute), Hoa Kỳ.
 • Hiệp Hội Kiểm Định Kiểm Tra Phần Mềm Quốc Tế - ISTQB® (International Software Testing Qualification Board), Châu Âu.
 • Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ - IIA® (The Institute of Internal Auditors), Hoa Kỳ.
Liên hệ Liên hệ