Viện FMIT | Đào tạo, tư vấn chuẩn mực quốc tế

Khóa học sắp khai giảng

Giám đốc điều hành

Thời gian học: Thứ 7, CN

Quản lý chuỗi cung ứng

Thời gian học: Thứ 7, CN

Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Quản lý dự án

Thời gian học: T7, CN

Kế toán quản trị

Thời gian học: Thứ 7,Chủ nhật

Luyện thi PMP®

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi CICS®

Thời gian học: tối 2,4,6

Luyện thi CSCP®

Thời gian học: Thứ 7, chủ nhật

Luyện thi chứng chỉ CIA®

Thời gian học: Thứ 7, CN

Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo