Viện FMIT | Đào tạo, tư vấn chuẩn mực quốc tế

Khóa học sắp khai giảng

Quản lý dự án

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi PMP®

Thời gian học: Tối 3,5

Agile scrum expert

Thời gian học: Tối 2,4,6

Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi chứng chỉ CIA®

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Quản lý chuỗi cung ứng

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi CSCP®

Thời gian học: Tối 3,5

Quản trị cung ứng mua hàng

Thời gian học: Tối 3,5

Luyện thi chứng chỉ CPSM

Thời gian học: Tối thứ 7

Tư Duy Lãnh Đạo Hiện Đại

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Giám đốc điều hành

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Kế toán quản trị

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Quản trị tài chính

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Quản trị logistics

Thời gian học: Tối 3,5

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo