Viện FMIT | Đào tạo, tư vấn chuẩn mực quốc tế

Khóa học sắp khai giảng

Agile

Thời gian học: Thứ 3,4

Quản lý dự án

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi PMP®

Thời gian học: Tối 3,5

Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: tối 3,5

Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi chứng chỉ CIA®

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi CICS®

Thời gian học: tối 3,5

Chiến lược và quản trị hiện đại

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Giám đốc điều hành

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Quản lý chuỗi cung ứng

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật

Luyện thi CSCP®

Thời gian học: tối 3,5

Kế toán quản trị

Thời gian học: Thứ 7,Chủ nhật

Lean ứng dụng

Thời gian học: Thứ 3,4,5

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo