Viện FMIT | Đào tạo, tư vấn chuẩn mực quốc tế

Khóa học sắp khai giảng

Quản lý dự án

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà NộiĐà NẵngTP. Hồ Chí Minh

Luyện thi PMP®

Thời gian học: Chủ nhật

Địa điểm: Hà NộiTP. Hồ Chí Minh

Quản trị rủi ro & KSNB

Thời gian học: Thứ 2, 3, 4, 5

Địa điểm: Hà NộiTP. Hồ Chí Minh

Luyện thi CICS-CICP

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Quản lý chuỗi cung ứng

Thời gian học: Thứ 2, 3, 4, 5

Địa điểm: Hà NộiTP. Hồ Chí Minh

Luyện thi CSCP

Thời gian học: Thứ 3, 4, 5, 6

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà NộiTP. Hồ Chí Minh

Luyện thi chứng chỉ CIA

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: Hà NộiTP. Hồ Chí Minh

CEO MASTER®

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Kiểm định phần mềm

Thời gian học: Chủ nhật

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Thời gian học: Thứ 7, CN

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

Thư viện ảnh

Khách hàng tiêu biểu

Liên hệ Liên hệ