Kế toán quản trị

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ở các doanh nghiệp thành công trên thế giới và Việt Nam, kế toán quản trị có vai trò cực kỳ quan trọng vì nó cung cấp các thông tin cho việc ra các quyết định kinh doanh gắn liền với tương lai của tổ chức và làm nền tảng cho việc quản trị doanh nghiệp theo hệ thống để phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Kế toán quản trị có vai trò quan trọng trong tất cả các quá trình quản trị doanh nghiệp từ việc (1) lập kế hoạch (ngân sách), (2) Tổ chức, (3) lãnh đạo (ra quyết định) và (4) kiểm soát (đo lường, so sánh, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động).

Kế Toán Quản Trị có vai trò rất quan trọng trong việc quản trị chuỗi giá trị và các chức năng kinh doanh (Lãnh đạo chung, Marketing, Bán hàng, Sản xuất, Logistics, Nhân sự, dự án) trong việc cung cấp các thông tin và tư vấn cho các đối tác kinh doanh…để ra các quyết định nên ngày nay nhiều công ty gọi tên cho chuyên viên kế toán quản trị là “Đối Tác Kinh Doanh”, ví dụ “Đối Tác Kinh Doanh-Marketing/ Bán hàng/ Sản xuất…” (Business Partner-Marketing/ Sales/ Production…).

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa có hệ thống kế toán quản trị hay có nhưng ở mức độ sơ khai, chưa hỗ trợ nhiều cho việc quản trị doanh nghiệp. Rất nhiều khái niệm trong kế toán quản trị và cả Kế toán Tài chính của các doanh nghiệp hiện chưa được cập nhật, thậm chí bị hiểu sai lệch nghiêm trọng không theo các chuẩn quốc tế và “các thực tế tốt nhất” ví dụ như các nguyên tắc phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm, các chiều quản trị doanh thu và quản trị chi phí… Nhiều doanh nghiệp hiện đang dùng hệ thống kế toán tài chính, kế toán thuế cho việc quản trị doanh nghiệp. Điều đó là cực kỳ nguy hiểm, nó có thể làm sai lệch nghiêm trọng các thông tin để ra quyết định, dẫn đến những tổn thất to lớn cho doanh nghiệp như mất đơn hàng, sai chiến lược sản phẩm…

Kế toán quản trị là người thiết kế hệ thống kế toán (bao gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị, trong đó kế toán quản trị chiếm vai trò rất quan trọng vì nó đòi hỏi nhiều thông tin hơn cho các nhà quản trị nội bộ) và các báo cáo quản trị trong toàn công ty giúp cho việc thiết lập hệ thống thông tin cho các hệ thống phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên tài chính, chuyên viên kế toán quản trị
 • Giám đốc, trưởng phó phòng tài chính, kế toán
 • (Tổng) Giám đốc, Trợ lý TGĐ, Trưởng bộ phận chức năng: Marketing, Bán hàng, Sản xuất, Kế hoạch, Cung ứng, Nhân sự, Dự án.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp.
 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khóa học này giúp bạn có kiến thức quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kế toán quản trị một cách khoa học theo chuẩn “World Class” và chỉ ra những điểm sai sót, hạn chế thường thấy trong hệ thống kế toán quản trị, tài chính cũng như quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tổ chức thực hiện các hệ thống kế toán quản trị theo chuẩn quốc tế, theo “các thực tế tốt nhất” (Best Practices) đã được thực hiện thành công tại nhiều công ty nổi tiếng thế giới và Việt Nam. Khóa học cung cấp các bài tập thực hành và các bộ form mẫu cho việc lập ngân sách, các bộ báo cáo quản trị thực hiện các lĩnh vực sản xuất, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, khách sạn...

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên sẽ nắm được:

 • Hiểu và thực hành các chức năng của một nhà quản trị bao gồm (1) Hoạch định, (2) Tổ chức, (3) Lãnh đạo và (4) Kiểm soát. Hiểu các mô hình quản trị doanh nghiệp phổ biến và thành công nhất trên thế giới như OGSM, Balance Score Card... Xây dựng các quá trình trọng yếu của quản trị (1) Mục tiêu (Objectives), (2) Chỉ tiêu (Goals), (3) Chiến lược hành động (Strategies) và (4) Đo lường (Measures). Các chỉ tiêu trọng yếu cần quản trị KPIs được xây dựng trên các khía cạnh (1) Tài chính, (2) Khách hàng, (3) Quá trình nội bộ và (4) Con người (học hỏi và tăng trưởng). Hiểu các chức năng của kế toán quản trị và sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
 • Quản trị doanh thu theo nhiều chiều, nhiều mức độ cho các mục đích ra quyết định khác nhau. Nó giúp tạo ra các giải pháp để tăng doanh thu và lãi. Bạn cần xây dựng một hệ thống quản trị doanh thu đa chiều: (1) lượng bán, (2) giá bán, (3) doanh thu gộp, (4) các khoản giảm giá, chiết khấu, (5) doanh thu thuần, (6) theo (nhóm) sản phẩm; (7) theo (nhóm) nhãn hàng; (8) theo kênh bán hàng, (9) theo vùng bán hàng, (10) theo nguồn hàng, và/ hoặc theo (11) nguồn trả tiền…
 • Quản trị chi phí theo nhiều chiều cho nhiều mục đích khác nhau. (1) Quản trị chi phí theo bản chất các khoản mục chi phí, (2) theo người chịu trách nhiệm của từng trung tâm chi phí, theo các chức năng, (3) theo đối tượng chịu chi phí để tính giá thành sản phẩm, dịch vụ cho các quyết định chiến lược sản phẩm, giá bán; (4) theo thời gian để so sánh giữa thực hiện với số kế hoạch, quá khứ năm, tháng cũng như so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Thiết lập và sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh hàng ngày (marketing, bán hàng, sản xuất, Logistics…). Sử dụng các khái niệm lãi biến phí, lãi trực tiếp, lãi có thể kiểm soát, chi phí có thể bỏ và không thể bỏ… để giúp bạn ra các quyết định đúng đắn như trong các cuộc đấu thầu, các quyết định chiến lược thêm hay cắt bỏ dòng sản phẩm, bộ phận. Bạn cần ưu tiên chọn các đơn hàng nào, sản phẩm nào trong các điều kiện có giới hạn về nhu cầu hay nguồn cung? Quyết định chấp nhận hay từ chối đơn hàng đặc biệt? Quyết định tự sản xuất hay mua, thuê ngoài?
 • Phân bổ chi phí và tính giá thành sản phẩm chính xác mà nó có thể khác xa so với đào tạo của các trường đại học. Bạn sẽ hiểu bản chất và thực hành các nguyên tắc phân bổ chi phí và các cách tính giá thành sản phẩm theo đúng chuẩn quốc tế để hỗ trợ tốt hơn cho việc ra quyết định kinh doanh. Bạn sẽ hiểu chín (9) khái niệm giá thành (giá thành theo công việc; giá thành theo quá trình; giá thành thực tế; giá thành thông thường, giá thành định mức; giá thành truyền thống; giá thành trên cơ sở hoạt động ABC; giá thành biến phí; và giá thành hấp thụ) và các ứng dụng phù hợp.
 • Lập dự báo và ngân sách tổng thể hàng năm, chia theo tháng. Bạn sẽ biết cách tổ chức chuẩn bị lập ngân sách tổng thể, lập dự báo theo các mô hình, ngân sách chiến lược, ngân sách tổng thể năm chia theo tháng bao gồm ngân sách bán hàng và thu tiền, ngân sách đầu tư, ngân sách chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung, ngân sách sản xuất, ngân sách nguyên liệu trực tiếp hoặc mua hàng, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, ngân sách tiền, và các báo cáo tài chính ngân sách.
 • Quản trị việc thực hiện (Performance Management): Đo lường các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, của khối, phòng ban nhằm động viên các bộ phận, cá nhân thực hiện các công việc được giao hiệu quả nhất và nó phù hợp với mục tiêu chung của doanh nghiệp. Các chênh lệch giữa thực hiện với ngân sách và quá khứ được chỉ ra. Các khoản chênh lệch lớn cần điều tra để tìm nguyên nhân gốc rễ và giúp hỗ trợ đưa ra các hành động chỉnh sửa và/hoặc ngăn ngừa. Phân tích tại sao doanh nghiệp (không) đạt kế hoạch lợi nhuận là do các yếu tố nào? Ai phải chịu trách nhiệm? và bao nhiêu? (1) Do lượng bán; (2) giá bán; (3) do giá vốn hàng bán; hoặc (4) Nguyên liệu trực tiếp; (5) nhân công trực tiếp; (6) biến phí sản xuất chung; (7) biến phí bán hàng; và (8) định phí sản xuất chung; (9) định phí bán hàng và quản lý chung?
 • Lập, thẩm định và lựa chọn các dự án đầu tư. Bao gồm các kỹ thuật tính các dòng tiền của dự án như dòng tiền hoạt động kinh doanh, dòng tiền đầu tư, dòng tiền kết thúc dự án và các kỹ thuật đánh giá dự án như NPV, IRR, Profitability index, thời gian thu hồi vốn cũng như cách tính chi phí vốn biên để ra các quyết định lựa chọn đầu tư.
 • Hiểu được các mục trong báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Biết cách phân tích các báo cáo tài chính đa chiều như phân tích xu hướng, phân tích quy mô chung (theo tỷ lệ), phân tích các tỷ suất tài chính, như các nhóm tỷ suất (1) sinh lời, (2) hoạt động, (3) thanh khoản ngắn hạn, (4) thanh khoản dài hạn, (5) Nợ và vốn chủ sở hữu, (6) đầu tư cho nhiều mục đích khác nhau như so sánh việc thực hiện với ngân sách, quá khứ và so với các đối thủ cạnh tranh, với ngành để có hành động điều chỉnh.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "Management Accounting".

 


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về Kế toán quản trị, Đo lường ứng xử và hệ thống quản trị doanh thu, chi phí
 • Giới thiệu Kế Toán Quản trị
 • Các ứng xử chi phí
 • So sánh chi phí biến đổi và chi phí cố định
 • Đo lường các ứng xử chi phí
 • Nhà quản lý ảnh hưởng đến các ứng xử chi phí
 • Đo lường và tính toán các chi phí chức năng
 • Phân tích các hoạt động cho việc đo lường các hàm chi phí
 • Các phương pháp đo lường hàm chi phí
 • Các hệ thống quản trị doanh thu & chi  phí
Chuyên đề 2:
 Sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Báo cáo kết quả theo phương pháp lãi đóng góp
 • Phân tích điểm hoà vốn, phân tích mối quan hệ phí-lượng-lãi
 • Kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu lợi nhuận
 • Định giá bán cho các đơn hàng đặc biệt
 • Ảnh hưởng của cơ cấu hàng bán đối với lợi nhuận
 • Huỷ bỏ hay thêm sản phẩm và bộ phận
 • Sử dụng tối đa các nguồn lực có giới hạn
 • Vai trò chi phí trong ra quyết định giá bán
 • Quyết định mua ngoài hay tự sản xuất
 • Các sản phẩm nên chế biến tiếp hay dừng lại?
 • Giá thành đơn vị có thể bị sử dụng nhầm lẫn ra sao?
 • Đo lường việc thực hiện có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định như thế nào?
Chuyên đề 3:
Phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm cùng nhau
 • Mục tiêu của phân bổ chi phí
 • Trung tâm sản xuất
 • Các bước phân bổ chi phí
 • Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện phân bổ
 • Phân bổ chi phí
 • Giá thành sản phẩm cung nhau
 • Phương pháp phân bổ chi phí chung và các sản phẩm cùng nhau
 • Giá thành sản phẩm phụ
Chuyên đề 4:
Hệ thống giá thành công việc & Giá thành theo quá trình
 • Thiết kế một hệ thống giá thành
 • Giá thành công việc và giá thành theo quá trình
 • Hệ thống giá thành công việc
 • Kế toán giá thành
 • Đặc điểm của hệ thống giá thành theo quá trình
 • Các phương pháp giá thành theo quá trình
Chuyên đề 5:
Giá thành biến phí và giá thành hấp thụ
 • So sánh giá thành biến đổi với giá thành hấp thụ
 • Chi phí cố định và giá thành hấp thụ của sản phẩm
 • Điều hoà giá thành biến đổi & hấp thụ
 • Tại sao cần dùng giá thành biến đổi
Chuyên đề 6:
Hệ thống lập dự báo và ngân sách tổng thể
 • Lợi  ích của ngân sách tổng thể
 • Các loại ngân sách
 • Cách lập dự báo bán hàng
 • Các bộ phận chính của ngân sách tổng thể
 • Lập bản tổng hợp ngân sách tiền
 • Các báo cáo tài chính ngân sách
 • Báo cáo kết quả ngân sách linh hoạt
Chuyên đề 7:
Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch
 • Vai trò của các báo cáo thực hiện
 • Ngân sách linh hoạt để đánh giá thực hiện
 • Chênh lệch ngân sách linh hoạt và chênh lệch hoạt động bán hàng
 • Chênh lệch nguyên liệu trực tiếp-lượng & giá
 • Chênh lệch nhân công trực tiếp
 • Chênh lệch biến phí sản xuất chung
 • Chênh lệch định phí sản xuất chung
Chuyên đề 8:
Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm
 • Đánh giá và kiểm soát thực hiện
 • Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản trị
 • Mục tiêu của kiểm soát quản trị
 • Hệ thống đo lường phi tài chính
 • Thiết kế các hệ thống kiểm soát quản trị
 • Kiểm soát quản trị
 • Tập quyền và phân quyền?
 • Các loại giá chuyển nhượng
 • Đo lường thực hiện và kiểm soát quản trị
 • Hệ thống kiểm soát quản trị thành công
Chuyên đề 9:
 Lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư
 • Các bước lập dự án
 • Nguyên tắc lập các dòng tiền liên quan của một dự án
 • Kỹ thuật tính chỉ số tài chính, tiêu chuẩn lựa chọn
  • Thời gian thu hồi vốn
  • Giá trị hiện tại ròng
  • Tỷ suất lãi nội bộ
  • Chỉ số sinh lời
  • Dùng phương pháp đánh giá nào tốt hơn
 • Chi phí vốn và cách tính chi phí vốn bình quân
 • Lựa chọn các cơ hội, dự án đầu tư theo chi phí biên của vốn
Chuyên đề 10:
 Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính
 • Hiểu các báo cáo tài chính
 • Mục tiêu và giới hạn của việc phân tích các báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phân tích xu hướng & Phân tích theo quy mô chung (các tỷ lệ)
 • Phân tích báo cáo bộ phận
 • Đánh giá các tỷ suất tài chính
  • Các tỷ suất sinh lợi
  • Các tỷ suất hoạt động
  • Các tỷ suất đầu tư của các cổ đông
  • Các tỷ suất khả năng thanh khoản ngắn hạn
  • Các tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn
 • Hệ thống phân tích Dupon
 • Điều chỉnh các khoản mục không lặp lại
 • Các dấu hiệu khả nghi
 • Hệ thống chấm điểm tài chính PIOTROSKI
 • PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 09/11/2024 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45

08 buổi

Live-training 8.500.000
09/11/2024 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45
08 buổi Trực tiếp tại HCM 9.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

2 + 10 =
 

Gửi ý kiến

7 Bình luận
Gửi bình luận
2 + 10 =
 • Oanh Tran

  Học nắm vững ktqt áp dụng DN.

  02-05-2021 05:28:15

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Oanh,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Kế toán quản trị tại FMIT. Tham gia chương trình, học viên sẽ có kiến thức quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kế toán quản trị một cách khoa học theo chuẩn “World Class” từ việc lập kế hoạch (ngân sách), tổ chức, lãnh đạo (ra quyết định) và kiểm soát (đo lường, so sánh, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động) và chỉ ra những điểm sai sót, hạn chế thường thấy trong hệ thống kế toán quản trị, tài chính cũng như quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam. Chị có thể tham khảo nội dung chi tiết chương trình tại đây: https://fmit.vn/ke-toan-quan-tri#noi-dung-khoa-hoc

  Để đăng ký tham dự chương trình, chị vui lòng điền thông tin chi tiết theo form:https://fmit.vn/dang-ky-khoa-hoc

  07-05-2021 10:45:08

 • Le Minh Ngoc

  Khóa học chỉ gồm 4 ngày thôi phải k ạ?

  19-11-2020 15:15:01

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Ngọc,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Kế toán quản trị tại FMIT. Chương trình được tổ chức trong vòng 4 ngày (8 buổi) vào Thứ 7 và Chủ Nhật. Thông tin chi tiết chương trình học, chị tham khảo bên dưới nhé: https://fmit.vn/ke-toan-quan-tri#noi-dung-khoa-hoc

  19-01-2021 10:03:15

 • Lê Huy Khiêm

  mình không phải kế toán, mình muốn tham gia khóa học để nâng cao kiến thức của bản thân và muốn biết hoạch định tìm hiểu lỗ lãi công việc kinh doanh của bản thân, mình có thể tham gia khóa học được không

  13-09-2020 14:17:12

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Khiêm,

  Khóa học Kế toán quản trị tại FMIT không yêu cầu điều kiện đầu vào. Tham gia chương trình, học viên sẽ có kiến thức quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống kế toán quản trị một cách khoa học theo chuẩn “World Class” từ việc lập kế hoạch (ngân sách), tổ chức, lãnh đạo (ra quyết định) và kiểm soát (đo lường, so sánh, đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh các hoạt động) và chỉ ra những điểm sai sót, hạn chế thường thấy trong hệ thống kế toán quản trị, tài chính cũng như quản trị của các doanh nghiệp Việt Nam.

  Vì vậy, khóa học này hoàn toàn phù hợp với anh. Để đăng ký tham dự chương trình, anh vui lòng điền thông tin chi tiết tại đây: https://fmit.vn/ke-toan-quan-tri#register

  12-10-2020 16:59:23

 • Đỗ Chí Công

  Xin tư vấn khóa học Kế toán quản trị

  13-05-2020 08:28:08

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Công,

  Cám ơn anh đã quan tâm đến chương trình Kế toán quản trị tại FMIT. Thông tin chi tiết chương trình học, anh tham khảo bên dưới:

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TP. HCM 26/09/20120 Thứ 7, Chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (26,27/09 & 03,04/10/2020)
  HÀ NỘI 22/08/2020 Thứ 7, Chủ nhật
  Sáng: 08:30 - 12:00
  Chiều: 13:30 - 17:00
  04 ngày
  (22,23,29,30/08/2020)

  Học phí: 8.500.000 vnd

  Nội dung chương trình đào tạo, anh vui lòng xem tại đây: https://fmit.vn/ke-toan-quan-tri#noi-dung-khoa-hoc

   

  07-07-2020 14:10:06

 • Phạm Thị Cẩm Thiên

  Mình muốn đăng ký khóa học tại Đà Nẵng, không biết quý công ty có tổ chức tại Đà Nẵng không ạ

  04-10-2019 08:59:44

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Cẩm Thiên,

  Hiện tại các khóa học FMIT đang triển khai được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, FMIT vẫn đào tạo inhouse cho nhân sự của công ty học tại tỉnh và thành phố khác. Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình. 

  05-09-2020 11:43:59

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo