Luyện thi CICS®

GIỚI THIỆU CHUẨN COSO® VÀ VIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ICI®

- COSO® là một chuẩn mực của thế giới trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ được ban hành lần đầu vào năm 1992 tại Hoa Kỳ. COSO® đóng vai trò như một bước khởi đầu làm nền tảng cho các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® (Internal Control Institute), có trụ sở chính đặt tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn kiểm soát nội bộ chuyên nghiệp. Trên nền tảng của chuẩn mực kiểm soát nội bộ được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu – COSO®, Viện ICI® đã phát triển chi tiết các công cụ, phương pháp để xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ.

gioi-thieu-cics

Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® cung cấp các phương pháp kiểm soát nội bộ, hướng dẫn thực hiện và quy trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm:

 • Phương pháp đánh giá mức độ kiểm soát nội bộ của Ban điều hành, đội ngũ kiểm toán nội bộ và ban giám đốc
 • Phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả của cả hệ thống kiểm soát nội bộ triển khai trong tổ chức
 • Phương pháp triển khai kiểm soát nội bộ dựa vào công cụ kiểm soát rủi ro
 • Chia sẻ các thực tế tốt nhất về kiểm soát nội bộ và quản trị tổ chức
 • Chứng chỉ kiểm soát nội bộ CICS® được công nhận rộng rãi trên thế giới

VIỆN FMIT® - ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN CỦA ICI TẠI VIỆT NAM

ICI® có mạng lưới đối tác đào tạo toàn cầu trên thế giới (Châu Âu, Brazil, Trung Quốc, Malaysia, Trung Đông, Nigeria, Romania…). Tại Việt Nam, Viện FMIT® là đối tác đào tạo duy nhất và độc quyền của chương trình Kiểm Soát Nội Bộ của ICI®. Viện FMIT® là nơi đào tạo và tổ chức kỳ thi chứng chỉ Kiểm Soát Nội Bộ chuyên nghiệp CICS® dành cho tất cả các nhà quản lý.

GIỚI THIỆU LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ - QUẢN LÝ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ CICS®

- Chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ CICS® (Certified Internal Control Specialist) công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ. Chứng chỉ được cấp bởi Viện kiểm soát nội bộ ICI®, Florida, Hoa Kỳ. Viện FMIT® là đối tác duy nhất và là đại diện chính thức của ICI® tại Việt Nam.

Luyện thi và tổ chức thi lấy chứng chỉ ksnb quốc tế

- Để đạt được chứng chỉ quốc tế này, học viên sẽ tham gia các khóa học liên quan tại Viện FMIT®, am hiểu chuẩn mực CBOK và tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế tổ chức tại FMIT®.

Ứng viên tham gia kỳ thi CICS đáp ứng điều kiện sau:

 • Có bằng Đại học và ít nhất 3 năm kinh nghiệm là công tác quản lý/ kiểm soát nội bộ
 • Hoặc có bằng Thạc sĩ và 2 năm kinh nghiệm, hoặc Tiến sĩ với 1 năm kinh nghiệm
 • Hoặc 5 năm kinh nghiệm nếu có trình độ dưới Đại học
 • Lệ phí thi: 400 USD

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CICS®

- Nhằm nâng cao năng lực và công nhận kiến thức chuẩn quốc tế về xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO cho các ứng viên tại Việt Nam. Viện FMIT phối hợp với Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI, Hoa Kỳ tổ chức kỳ thi chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ CICS®

- Chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ CICS® công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ. Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI®, Hoa Kỳ.

- Chứng chỉ quốc tế về kiểm soát nội bộ đánh giá sự am hiểu các chuẩn mực kiểm soát nội bộ được đề cập trong sách CBOK®, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào thực tế, và mức độ tuân thủ các quy tắc đạo đức trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Học viên trả lời đúng 75% số câu hỏi trong bài thi được xem là đạt yêu cầu để sở hữu chứng chỉ kiểm soát nội bộ quốc tế CICS®.

Giá trị của chứng chỉ:

Đối với doanh nghiệp

 • Nâng cao sự tin tưởng của khách hàng
 • Duy trì và cải tiến quy trình nhằm đạt được hiệu quả tối ưu thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Đánh giá được đội ngũ nhân sự thông qua việc đạt các chứng chỉ quốc tế
 • Duy trì năng lực của tổ chức thông qua việc duy trì các chứng chỉ kiểm soát nội bộ

Đối với cá nhân

 • Chứng minh được năng lực của bản thân về lĩnh vực kiểm soát nội bộ
 • Đạt được mức độ hiểu biết và được công nhận trong cộng đồng kiểm soát nội bộ quốc tế
 • Cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập
 • Đóng góp vào việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mang lại giá trị thiết thực cho tổ chức

Viện FMIT® là đối tác duy nhất và là đại diện chính thức của ICI® tại Việt Nam tổ chức kỳ thi CICS®. Để đạt được chứng chỉ quốc tế này, học viên cần tham gia các khóa học liên quan tại Viện FMIT® để am hiểu chuẩn mực trong sách CBOK® và đăng ký tham gia kì thi chứng chỉ quốc tế CICS® được tổ chức tại FMIT®.


KHÓA HỌC KHÁC

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Nguyên tắc, thuật ngữ và khái niệm về Kiểm soát nội bộ
 • Định nghĩa kiểm soát nội bộ
 • Chu trình PDCA
 • Quy trình làm việc kinh doanh
 • Từ vựng về Kiểm soát
 • Ba mức độ kiểm soát
 • Kiểm soát kế toán nội bộ
 •  Hệ thống phân cấp kiểm soát nội bộ
 • Trách nhiệm kiểm soát
Chuyên đề 2:
Môi trường kiểm soát nội bộ
 • Các trách nhiệm và khái niệm kiểm soát môi trường.
 • Thiết lập môi trường kiểm soát
 • Trách nhiệm kiểm soát giám sát
 • Các thuộc tính của một môi trường kiểm soát
 • Môi trường kiểm soát bảo mật máy tính
 • Chính sách của tổ chức về bảo mật máy tính
 • Các vai trò và trách nhiệm bảo mật máy tính
 • Bước đầu hành động để tạo nhiệt huyết cho cá nhân đối với bảo mật
Chuyên đề 3:
Quản lý rủi ro
 • Các lĩnh vực quản lý rủi ro
 • Các hoạt động kiểm soát COSO cho các hệ thống kinh doanh
 • Cách các nhà thiết kế hệ thống giải quyết các rủi ro trong các hệ thống ứng dụng kinh doanh
 • Nguyên nhân và kết quả của rủi ro
 • Tiếp xúc tổng quát liên quan đến hệ thống kinh doanh
 • Quy trình quản lý rủi ro
 • Mục tiêu kiểm soát môi trường
 • Hệ thống (ứng dụng) và mục tiêu kiểm soát xử lý giao dịch
 • Xác định các chu kỳ của hệ thống kinh doanh
 • Cách kiểm soát có thể giảm thiểu rủi ro
 • Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro
Chuyên đề 4:
Đánh giá kiểm soát ứng dụng
 • Các khái niệm về chương trình đánh giá ứng dụng
 • Các tiêu chuẩn kiểm toán
 • Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp của COSO
 • Khung kiểm soát nội bộ của COSO
 • Các luật và quy định — bao gồm cả đạo luật Sarbanes-Oxley
 • Kết hợp các tiêu chuẩn, khuôn khổ và pháp luật có thể áp dụng vào các chương trình đánh giá ứng dụng
 • Khung chương trình đánh giá để đánh giá kiểm soát ửng dụng
 • Đánh giá và kiểm tra các kiểm soát ứng dụng
 • Tổng quan về năm chu kỳ kinh doanh
Chuyên đề 5:
Đánh giá Kiểm soát hệ thống kinh doanh
 • Từ vựng kiểm soát hệ thống kinh doanh
 • Mục tiêu kiểm soát hệ thống
 • Mục tiêu kiểm soát xử lý giao dịch
 • Các ứng dụng đơn so với các chu trình ứng dụng
 • Tiêu chuẩn so với tuân thủ và thực thi
 • Các loại kiểm soát hệ thống và xử lý giao dịch
 • Xác định mục tiêu kiểm soát hệ thống
 • Phân đoạn xử lý giao dịch của các hoạt động kiểm soát
 • Xác định vị trí nên đặt các kiểm soát hệ thống kinh doanh.
 • Lựa chọn các kiểm soát xử lý giao dịch riêng lẻ
 • Quy trình lựa chọn kiểm soát
 • Ma trận tài liệu kiểm soát ứng dụng
 • Tính toán hiệu quả chi phí của các biện pháp kiểm soát
Chuyên đề 6:
Đánh giá rủi ro
 • Vai trò của quản lý
 • Tổn thất do ngẫu nhiên và cố ý
 • Quy trình phân tích rủi ro
 • Xác định Rủi ro / Lỗ hổng / Đe doạ
 • Đo lường tầm quan trọng của rủi ro
Chuyên đề 7:
Đo lường và báo cáo kiểm soát nội bộ
 • Tác động của Sarbanes-Oxley đối với việc kiểm soát môi trường của một tổ chức
 • Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá các Kiểm soát môi trường và mục tiêu ý định của Sarbanes - Oxley
 • Các mục tiêu ý định của Đạo luật Sarbanes-Oxley để cải thiện sự tin cậy của công chúng và thực tiễn kế toán, báo cáo của doanh nghiệp
 • Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát môi trường
 • Tóm tắt kết quả của đánh giá tuân thủ ý định của Sarbanes - Oxley
 • Tổng quan về đạo luật Dodd-Frank
 • Điều chỉnh Thẻ tín dụng, Khoản vay và Thế chấp
 • Giám sát Phố Wall
 • Thực thi quy tắc Volcker
 • Điều chỉnh các phái sinh rủi ro
 • Giám sát giao dịch quỹ phòng hộ
 • Giám sát các cơ quan xếp hạng tín dụng
 • Tăng cường giám sát các công ty bảo hiểm
 • Cải cách Cục Dự trữ Liên bang
Chuyên đề 8:
Quản trị
 • Định nghĩa quản trị doanh nghiệp
 • Giá trị nhận được từ Quản trị Doanh nghiệp
 • Ba mô hình quản trị doanh nghiệp được chấp nhận rộng rãi
 • Chính sách, nguyên tắc và mục tiêu của quản trị doanh nghiệp
 • Các nguyên tắc Kiểm soát COSO được lựa chọn và điểm trọng tâm cho Ban Giám đốc và Quản lý cấp cao
 • Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và các khái niệm về quản trị doanh nghiệp nên dựa trên
 • Cần có sự lãnh đạo của quản lý điều hành để quản trị doanh nghiệp hiệu quả
 • Các mục tiêu truyền thông về quản trị doanh nghiệp
 • Thực hiện phương pháp tiếp cận quản trị sử dụng phương pháp hay nhất
 • Giám sát việc tuân thủ các chính sách và thủ tục quản trị doanh nghiệp.
 • Phân tích và thực thi quản trị
 • Thực hiện hành động đối với sự khác biệt so với các tiêu chuẩn và hướng dẫn quản trị

KHÓA HỌC KHÁC

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KỲ THI NHƯ SAU:

I. Đối tượng tham dự:

Thí sinh tham gia kỳ thi CICS cần có 1 trong các điều kiện sau:

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong Kiểm soát Nội bộ và bằng đại học/ cao đẳng được công nhận
 • Thạc sĩ Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp hoặc tương đương từ trường đại học được công nhận và hai năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong kiểm soát nội bộ
 • Tiến sĩ và 1 năm kinh nghiệm hoặc
 • Năm năm kinh nghiệm làm việc kiểm soát nội bộ nếu không có bằng đại học được công nhận.

II. Thông tin kỳ thi:

 • Cấu trúc bài thi: bài thi gồm 90 câu với thời gian làm bài 120 phút
 • Hình thức thi: trắc nghiệm
 • Ngôn ngữ : Anh
 • Lệ phí thi: 9.600.000 VND (400 USD)
 • Cách thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại viện FMIT®
 • Địa điểm thi: Trụ sở Viện FMIT - 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp.HCM
 • Thời gian thi: theo lịch đăng ký của học viên (Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 –15h)

III. Kết quả:

Thông báo đến email người tham dự sau khi thi 01 tháng


KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI CICS

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
LUYỆN THI CICS 23/09/2024 Tối 2,4,6
18h30 - 21h30
 

08 buổi

Live-training 9.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

4 + 6 =
 

Gửi ý kiến

4 Bình luận
Gửi bình luận
4 + 6 =
 • Anh Đào

  Có khóa luyện thi CÍC ở Hà nội không? Mình chỉ tốt nghiệp đại học thì có tham gia học và dự thi được không?

  05-07-2018 13:49:43

  Fmit.vn trả lời

  Chào Anh Đào!

  Cám ơn anh/chị đã quan tâm đến chương luyện thi CICS. Hiện tại chương trình luyện thi chứng chỉ CICS tại FMIT chỉ triển khai tại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Anh/ chị có thể tham gia lớp Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO tổ chức tại Hồ Chí Minh và Hà Nội để chuẩn bị những kiến thức nền tảng trước khi tham gia lớp luyện thi CICS. 

  ỨNG VIÊN THAM GIA KỲ THI CICS ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN SAU:

  1. Có bằng Đại học và ít nhất 3 năm kinh nghiệm là công tác quản lý/ kiểm soát nội bộ
  2. Hoặc có bằng Thạc sĩ và 2 năm kinh nghiệm, hoặc Tiến sĩ với 1 năm kinh nghiệm
  3. Hoặc 5 năm kinh nghiệm nếu có trình độ dưới Đại học

  Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học tại FMIT, anh/chị vui lòng liên hệ đăng ký để được xếp lớp và nhận các ưu đãi từ FMIT nhé! Cảm ơn anh/chị!

  •  

  06-07-2018 15:38:46

 • Duong Viet Cuong

  Mình có 03 năm kinh nghiệm kiểm toán thì liệu có đủ điều kiện tham gia thi chứng chỉ CICS/CICP. Rất cảm ơn !

  03-08-2015 16:36:44

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Việt Cường!

  Thí sinh thi chứng chỉ CICS ứng viên đáp ứng điều kiện sau:

  • Có bằng Đại học và ít nhất 3 năm kinh nghiệm là công tác quản lý/ kiểm soát nội bộ
  • Hoặc có bằng Thạc sĩ và 2 năm kinh nghiệm, hoặc Tiến sĩ với 1 năm kinh nghiệm
  • Hoặc 5 năm kinh nghiệm nếu có trình độ dưới Đại học

  Nếu anh tốt nghiệm đại học và đã làm kiểm toán trong 3 năm là hoàn toán đáp ứng được điều kiện để thi chứng chỉ CICS.

  Để có tỷ lệ thanh công cao hơn, anh nên đăng ký lớp luyện thi CICS tại FMIT. Lớp luyện thi tập trung vào việc hệ thống lại kiến thức và giải đề thi giúp thí sinh có phương pháp ôn luyện đúng giúp đạt được thành công cao hơn. Chúc anh thành công!

  03-08-2015 16:36:44

 • Trung Huy

  Cho mình hỏi khoá luyện thi CICS có phù hợp cho 1 ngành cụ thể nào không ? Mình hiện làm quản lý mảng vận tải của 1 công ty sản xuất và cần các tools để kiểm soát hoạt động doanh nghiệp, vậy có phù hợp để lấy chứng chỉ CICS không vậy ?

  14-01-2015 16:47:06

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Trung Huy! Chương trình kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO tại FMITcung cấp cho anh các phương pháp, công cụ xây dựng hệ thống kiềm soát doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Học viên sẽ ứng dụng những kiến thức,công cụ và phương pháp này vào từng lĩnh vực ngành cụ thể của mình. Sau khi hoàn tất khóa học tại FMIT anh có đủ kiến thức để thi lấy chứng chỉ CICS của ICI để chứng minh nănng lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ. Hãy liên hệ đăng ký để được xếp lớp và nhận các ưu đãi từ FMIT anh nhé! Cảm ơn anh!

  14-01-2015 16:47:06

 • Lê Minh

  Khi nào có lớp luyện thi mới vậy FMIT ? Cho mình thông tin chi tiết nhé. Cám ơn

  21-08-2014 17:41:05

  Fmit.vn trả lời

  Chào Lê Minh, FMIT gửi anh lịch khai giảng của khóa học luyện thi CICS: Ngày khai giảng: 28/09/2014, Thời lượng: 04 ngày, Thời gian học: chủ nhật hàng tuần: Sáng: 8h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 16h30. Học phí: 5.500.000đ. Anh sắp xếp thời gian tham dự nhé!

  21-08-2014 17:41:05

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo