Luyện thi PMP®

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN PMI®

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Sở hữu chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® nghĩa là quý vị đã khẳng định được đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa rằng sự nghiệp quản lý dự án chuyên nghiệp của quý vị sẽ tiến triển, thách thức quy mô dự án, quy mô tổ chức, lĩnh vực quản lý, và phạm vi quốc gia. Sở hữu chứng chỉ PMP® cũng giúp quý vị nâng cao năng lực và có mức thu nhập cao hơn 20% (theo khảo sát của PMI®) so với những người chưa có chứng chỉ PMP®.

luyen-thi-pmp

Với sứ mệnh thúc đẩy và phát triển năng lực quản lý dự án chuyên nghiệp tại Việt Nam, sở hữu chứng chỉ được công nhận toàn cầu, nâng cao giá trị cá nhân và tổ chức. FMIT® đã tổ chức chương trình luyện thi PMP® từ những năm 2009, và được xem là đơn vị tiên phong, đã tổ chức hơn 10,000 học viên lớp học về quản lý dự án và hơn 2,500 học viên tham gia chương trình PMP – số học viên đạt chứng chỉ nhiều nhất tại Việt Nam.

TÓM TẮT TRỌNG TÂM KỲ THI PMP® MỚI (PMBOK 7th)

Nội dung kỳ thi chứng chỉ PMP® bao gồm 3 phần:

 • Kiến thức quản lý con người (People Domain) – chiếm 42% với 14 chủ đề nhấn mạnh các kỹ năng và hoạt động liên quan đến việc lãnh đạo hiệu quả nhóm dự án và phối hợp với các bên liên quan.
 • Kiến thức quản lý quy trình (Process Domain) – chiếm 50% với 17 chủ đề về các quy trình và lĩnh vực kiến thức nhằm củng cố các khía cạnh cần quản lý của dự án
 • Kiến thức môi trường kinh doanh (Business Domain) – chiếm 8% với 4 chủ đề làm nổi bật sự kết nối giữa các dự án và chiến lược tổ chức và các vấn đề liên quan đến quản trị, tuân thủ.

Chương trình Luyện thi PMP tại FMIT khác biệt như thế nào?

Năm 2009, FMIT đã trở thành ATP (Authorized Training Partner) - đối tác đào tạo toàn cầu của PMI tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo chương trình luyện thi PMP, FMIT đã mang tới cho nhiều học viên cơ hội để sở hữu chứng chỉ quốc tế PMP - chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp về quản lý dự án toàn cầu. Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT – hàng đầu về số lượng đào tạo PMP tại Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm

Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT – hàng đầu về số lượng đào tạo PMP
tại Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm

Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT

Học viên tham gia chương trình luyện thi PMP tại FMIT sẽ được:

 • Trải nghiệm hệ thống ngân hàng luyện thi bản quyền của FMIT: Hệ thống FMIT's ExamFocus được thiết kế khác biệt bao gồm các Video diễn giải chi tiết và tóm tắt trọng tâm toàn bộ cấu trúc đề thi cùng hơn 1000 câu hỏi có chọn lọc và cập nhất mới nhất theo cấu trúc đề thi mới của PMI®, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng 1 tài khoản tài liệu trực tuyến của PMI® theo cấu trúc đề thi mới PMI® Authorized PMP Exam Prep (trị giá 99USD) - Tài liệu luyện thi PMP từ PMI cung cấp nhằm gia tăng cơ hội cho học viên, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng bộ 210 câu hỏi (Cloned PMP Exam Questions) - Đặc quyền các câu hỏi từ PMI chỉ dành cho PMI ATP PREMIER (Đối tác đào tạo uỷ quyền cao cấp)
 • Hỗ trợ làm hồ sơ tham gia kỳ thi chứng chỉ PMP®

Thông tin về kỳ thi PMP®

- Điều kiện dự thi

Thí sinh phải đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm nghề nghiệp và học vấn. Kinh nghiệm quản lý dự án được tích lũy trong 8 năm liên tục gần nhất trước thời điểm đăng ký tham gia dự thi.

Yêu cầu về nền tảng giáo dục Yêu càu về kinh nghiệm quản lý dự án Yêu cầu về kiến thức quản lý dự án
Tốt nghiệp trung học hoặc tương đương Tối thiểu 5 năm ( 60 tháng) kinh nghiệm làm quản lý dự. 35 giờ học quản lý dự án chính thức (35 PDUs)
Cử nhân hoặc tương đương Tối thiểu 3 năm (36 tháng) kinh nghiệm làm quản lý dự án.

Ghi chú: Để đạt được điều kiện “35 giờ học quản lý dự án chính thức” tương đương 35 PDUs, các ứng viên có thể tham gia khóa học do các đối tác đào tạo của PMI® tổ chức.

- Cấu trúc nội dung kỳ thi

+ Kỳ thi chứng chỉ Quản lý Dự án PMP® sẽ tập trung vào ba lĩnh vực mới

Thành phần cấu trúc câu hỏi và trọng tâm theo tỉ lệ dưới đây:

Lĩnh vực Phần trăm câu hỏi trong đề thi

I. Con người

42%

II. Quy trình

50%

III. Môi trường kinh doanh

8%

Tổng cộng

100%

Mục tiêu chương trình

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức cốt lõi nhất về quản lý dự án để chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ PMP®
 • Hỗ trợ học viên làm hồ sơ tham gia kỳ thi chứng chỉ PMP®
 • Hướng dẫn những thủ thuật làm bài thi, và các vấn đề liên quan đến kỳ thi chứng chỉ quốc tế PMP®

Đối tượng tham gia

 • Các cá nhân muốn sở hữu chứng chỉ quốc tế PMP

Chứng nhận sau khóa đào tạo

Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "PMP Preparation" tương đương với 35PDUs - đủ điều kiện và kiến thức thi lấy chứng chỉ quốc tế của PMI®.


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUYỆN THI CHỨNG CHỈ PMP® (Pre-PMP®)

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Tạo ra nhóm làm việc hiệu quả cao
Chủ đề A: Xây dựng nhóm (Build A Team)
Dự án thành công yêu cầu nhóm phải xây dựng được giải pháp về kinh doanh. Với vai trò giám đốc dự án chuyên nghiệp, bạn cần hiểu và áp dụng các quy trình và phương pháp để xây dựng nhóm hiệu quả
Chủ đề B: Xác lập các quy tắc làm việc nhóm (Define Team Ground Rules)
Để nhóm hoạt động hiệu quả, họ cần phải xác lập các quy tắc làm việc của dự án dựa vào bối cảnh của tổ chức và tương tác giữa nhóm làm việc.
Chủ đề C: Thống nhất về các thỏa thuận của dự án (Negotiate Project Agreements)
Sau khi thành lập nhóm dự án, bạn cần thúc đẩy quá trình thống nhất để có được sự đồng thuận về các mục tiêu của dự án
Chủ đề D: Trao quyền cho thành viên và bên liên quan (Empower Team Members and Stakeholders)
Giám đốc dự án cần hiểu về thành viên dự án, nhận diện và tổ chức để phát huy thế mạnh, xây dựng hệ thống đảm bảo thành viên chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của họ
Chủ đề E: Đào tạo thành viên và các bên liên quan (Train Team Members and Stakeholders)
Các thành viên cần được đào tạo ở nhiều phương diện khác nhau của dự án, về môi trường của khách hàng, về phương pháp giải quyết. Người dùng, khách hàng và các bên liên quan khác cũng cần được đào tạo và chuyển giao kiến thức để đảm bảo hiện thực thành công các giải pháp.
Chủ đề F: Tham gia và hỗ trợ nhóm từ xa (Engage and Support Virtual Teams)
Dự án hiện đại hầu như không thể thiếu việc làm việc và quản lý nhóm từ xa. Việc tham gia và hỗ trợ hiệu quả nhóm từ xa sẽ tăng giá trị của bạn cho dự án.
Chủ đề G: Xây dựng và chia sẻ sự hiểu biết về dự án (Build Shared Understanding About A Project)
Một trong những mục tiêu đầu tiên để cùng làm việc nhóm dự án là đảm bảo họ có sự hiểu chung và hỗ trợ để đạt được thỏa thuận của các bên
Chuyên đề 2:
Bắt đầu dự án
Chủ đề A: Xác định phương pháp phù hợp cho dự án (Determine Appropriate Project Methodology/Methods and Practices)
Có nhiều cách để quản lý dự án. Cần có kiến thức và sự hiểu về các thực hành quản lý dự án, xác lập và vận dụng phương pháp phù hợp cho từng dự án.
Chủ đề B: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi công việc (Plan and Manage Scope)
Nhóm dự án cần hoàn thành công việc để đạt được kết quả dự án. Xác định công việc cần làm, hướng dẫn công việc, đảm bảo công việc thực hiện, tiêu chuẩn thực hiện, đánh giá kết quả là những việc nhóm dự án cần lập kế hoạch và quản lý trong dự án.
Chủ đề C: Lập kế hoạch và quản lý ngân sách và nguồn lực (Plan and Manage Budget and Resources)
Nếu không quản lý đúng về ngân sách, chi tiêu dự án có thể không được kiểm soát. Bạn cần chuẩn bị để điều chỉnh, vận dụng các chi phí đúng về nguồn lực, hoạt động, và dịch vụ phù hợp với ngân sách dự án.
Chủ đề D: Lập kế hoạch và quản lý tiến độ (Plan and Manage Schedule)
Tiến độ dự án là cơ bản để thể hiện dự án hoàn thành trong bao lâu. Nó bao gồm các thành phần, hoạt động để thực hiện công việc dự án, độ dài mỗi hoạt động, và làm thế nào để quản lý các hoạt động.
Chủ đề E: Lập kế hoạch và quản lý chất lượng của sản phẩm và kết quả (Plan and Manage Quality Of Products and Deliverables)
Tất cả dự án phải đạt được mức độ chất lượng nhất định. Mức độ đó là gì, mong đợi nào về chất lượng, làm sao để đánh giá chất lượng, sự phù hợp giữa chất lượng và mục tiêu, chất lượng được theo dõi và báo cáo là những phương diện quan trọng trong quản lý thuộc tính này.
Chủ đề F: Tích hợp các hoạt động lập kế hoạch (Integrate Project Planning Activities)
Khi các kế hoạch được tạo ra và cập nhật, bạn cần tích hợp tất cả các kế hoạch và thành phần để đảm bảo tiến trình được phối hợp hiệu quả.
Chủ đề G: Lập kế hoạch và quản lý thầu (Plan and Manage Procurement)
Việc thầu sản phẩm và dịch vụ cho đối tác bên ngoài yêu cầu phải nhận diện được nhà cung cấp, đầu thầu, đánh giá và hợp đồng. Tất cả việc đấu thầu cho dự án phải được làm với những thông số về thời gian, chi phí, chất lượng để đảm bảo dự án đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan.
Chủ đề H: Thiết lập cấu trúc quản trị dự án (Establish Project Governance Structure)
Các tổ chức sử dụng các hướng dẫn về quản trị để thiết lập định hướng chiến lược và các thông số thực hiện. Định hướng chiến lược cung cấp mục đích, mong đợi, mục tiêu, và hành động để hướng dẫn kinh doanh và phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Hoạt động dự án phải được phù hợp với định hướng kinh doanh để tăng sự thành công của dự án
Chủ đề I: Lập kế hoạch và quản lý việc kết thúc giai đoạn/ dự án (Plan And Manage Project/Phase Closure)
Kết thúc giai đoạn hoặc dự án là một trong những bước cuối cùng để hoàn thành giai đoạn/dự án. Vì dự án là duy nhất, hoạt động 1 lần, nên việc kết thúc dự án một cách chính quy là hết sức cần thiết.
Chuyên đề 3:
Thực hiện công việc
Chủ đề A: Đánh giá và quản lý rủi ro (Assess And Manage Risks)
Việc quản lý rủi ro tốt không những giúp dự đoán và giảm thiểu các sự cố mà còn giúp bạn có hành động cụ thể xử lý các rủi ro có thể trong dự án
Chủ đề B: Thực hiện dự án để tạo ra giá trị trong kinh doanh (Execute Project To Deliver Business Value)
Các giám đốc dự án phải thực hiện dự án theo cách phù hợp để cân bằng mức độ ưu tiên để hiện thực các giá trị với năng lực của nhóm dự án dựa trên sự kỳ vọng về chất lượng
Chủ đề C: Quản lý truyền thông (Manage Communications)
Các giám đốc dự án sử dụng 90% thời gian của họ vào việc truyền thông với nhóm dự án và các bên liên quan. Với lý do này, truyền thông rõ ràng và đầy đủ là việc ưu tiên hàng đầu cho mọi giám đốc dự án.
Chủ đề D: Sự tham gia của các bên liên quan (Engage Stakeholders)
Với giám đốc dự án, cần thúc đẩy sự quan tâm của các bên liên quan về dự án và kết quả.
Chủ đề E: Tạo ra các artifact dự án (Create Project Artifacts)
Các dự án đều tạo ra kết quả - trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng. Các dự án cũng tạo ra các artifact trong vòng đời dự án
Chủ đề F: Quản lý sự thay đổi của dự án (Manage Project Changes)
Trong vòng đời của 1 dự án, việc thay đổi dự án có thể gây rủi ro nếu không được quản lý đúng mức
Chủ đề G: Quản lý sự cố trong dự án (Manage Project Issues)
Dự án không phải luôn thuận lợi, các tình huống phát sinh có thể gây ảnh hưởng đến công việc, tiến độ, chi phí,.. luôn phải được quản lý phù hợp
Chủ đề H: Đảm bảo chuyển giao kiến thức cho sự liên tục của dự án (Ensure Knowledge Transfer For Project Continuity)
Các thành viên dự án cần phải có được kiến thức phù hợp đúng thời điểm khi họ cần để thực hiện công việc
Chuyên đề 4:
Lãnh đạo nhóm dự án
Chủ đề A: Lãnh đạo nhóm (Lead A Team)
Việc chọn phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống của dự án tùy thuộc vào các bên liên quan, người liên quan, kỹ năng của bạn, và nhiều nhân tố khác. Giám đốc dự án phải am hiểu các phong cách lãnh đạo và vận dụng phù hợp với tình huống.
Chủ đề B: Hỗ trợ nhóm thực hiện (Support Team Performance)
Bạn cần có được kết quả tốt nhất từ nhóm dự án. Có nhiều cách để hỗ trợ công việc và thúc đẩy kết quả cao từ họ
Chủ đề C: Chỉ ra và loại bỏ các cản trở trong dự án (Address And Remove Impediments, Obstacles, And Blockers)
Giám đốc dự án cần chỉ ra và loại bỏ các điều kiện và nguyên nhân làm hạn chế năng suất làm việc của nhóm, giúp nhóm tạo ra giá trị
Chủ đề D: Quản lý xung đột (Manage Conflict)
Xung đột có thể có lợi cho dự án và kết quả dự án nếu được quản lý và điều chỉnh đúng.
Chủ đề E: Hợp tác với các bên liên quan (Collaborate With Stakeholders)
Càng phối hợp và điều chỉnh tốt, khả năng tạo giá trị và đạt mục tiêu của dự án càng nâng cao.
Chủ đề F: Hướng dẫn các bên liên quan (Mentor Relevant Stakeholders)
Có nhiều cơ hội để bạn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các bên liên quan
Chủ đề G: Vận dụng chỉ số cảm xúc EI để thúc đẩy kết quả làm việc nhóm (Apply Emotional Intelligence To Promote Team Performance)
Có khả năng đọc được tín hiệu xã hội, tương tác, cảm nhận mọi người đang nghĩ, cảm giác, là năng lực quan trọng khi làm việc với mọi người
Chuyên đề 5:
Hiểu biết về môi trường Kinh doanh
Chủ đề A: Quản lý việc tuân thủ các yêu cầu (Manage Compliance Requirements)
Một phần của quản lý dự án, bạn cần duy trì việc hiểu rõ về yêu cầu tuân thủ để đảm bảo chúng được quản lý trong quá trình làm dự án
Chủ đề B: Đánh giá và chuyển giao giá trị và lợi ích dự án (Evaluate And Deliver Project Benefits And Value)
Dự án được thực hiện để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của các bên liên quan, và giám đốc dự án có trách nhiệm chuyển giao những gì được kỳ vọng. Hiểu về lợi ích và giá trị của dự án giúp đảm bảo sự thành công cuối cùng cho dự án
Chủ đề C: Đánh giá và chỉ ra sự thay đổi môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài (Evaluate and Address Internal and External Business Environment Changes)
Sự thay đổi về môi trường bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá trị dự án và kết quả/công việc.
Chủ đề D: Hỗ trợ thay đổi tổ chức (Support Organizational Change)
Dự án và quản lý dự án diễn ra ở môi trường rộng hơn bản thân dự án, và văn hóa tổ chức, phong cách, cấu trúc ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án
Chủ đề E: Triển khai cải tiến liên tục (Employ Continuous Process Improvement)
Giám đốc dự án luôn luôn xem xét các cách để cải tiến liên tục quá trình họ dùng để hoàn thành kết quả dự án và đáp ứng kỳ vọng các bên liên quan.

Hoàn tất khóa luyện thi, học viên được Viện FMIT cấp chứng chỉ PRE - PMP® (tương đương 35 PDUs) theo quy định của PMI®

GIÁ TRỊ CHỨNG CHỈ PRE - PMP®

 • Viện FMIT là đối tác đào tạo toàn cầu (Global Training Provider) của Học Viện Quản Lý Dự Án PMI® Hoa Kỳ.
 • Chương trình luyện thi chứng chỉ PMP được đào tạo theo tài liệu bản quyền PMI® Authorized PMP Exam Prep của PMI năm 2021 do PMI biên soạn
 • Chứng chỉ PRE - PMP® của Viện FMIT cấp được PMI® công nhận và tương đương với 35 PDUs theo quy định của PMI®.
 • Chứng chỉ PRE - PMP® của FMIT là điều kiện cần để học viên có thể thi chứng chỉ PMP® quốc tế của PMI®.

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI PMP®

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
LUYỆN THI
CHỨNG CHỈ PMP®
13/06/2023 Tối 3,5
18:30 - 21:30

 

12 buổi + tài khoản luyện thi bản quyền do PMI cấp, thời hạn sử dụng 1 năm

Live-training 9.500.000
24/06/2023 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 – 12:00
Chiều: 13:30 – 17:00

10 buổi + tài khoản luyện thi bản quyền do PMI cấp, thời hạn sử dụng 1 năm Trực tiếp tại HCM 10.500.000
 • Học viên tham gia được tặng miễn phí hệ thống luyện thi Examfocus bao gồm hơn 1500 câu hỏi trong ngân hàng được thiết kế với Video hỗ trợ và các đề thi mẫu.
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.
 • Tặng 1 tài khoản ôn tập trên hệ thống ngân hàng luyện thi bản quyền của FMIT : Hệ thống FMIT's ExamFocus được thiết kế khác biệt bao gồm các Video diễn giải chi tiết và tóm tắt trọng tâm toàn bộ cấu trúc đề thi cùng hơn 1000 câu hỏi có chọn lọc và cập nhất mới nhất theo cấu trúc đề thi mới của PMI®, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng 1 tài khoản tài liệu trực tuyến của PMI® theo cấu trúc đề thi mới PMI® Authorized PMP Exam Prep (trị giá 99USD) - Tài liệu luyện thi PMP từ PMI cung cấp nhằm gia tăng cơ hội cho học viên, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng bộ 210 câu hỏi (Cloned PMP Exam Questions) - Đặc quyền các câu hỏi từ PMI chỉ dành cho PMI ATP PREMIER (Đối tác đào tạo uỷ quyền cao cấp)

KHÓA HỌC KHÁC

Ra đời năm 1969, PMI® là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp, hiện có mặt trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ. Đến nay PMI® là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ. Năm 2009, FMIT đã trở thành ATP (Authorized Training Partner) - đối tác đào tạo toàn cầu của PMI tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm trong việc đào tạo chương trình luyện thi PMP, FMIT đã mang tới cho nhiều học viên cơ hội để sở hữu chứng chỉ quốc tế PMP - chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp về quản lý dự án toàn cầu. Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT – hàng đầu về số lượng đào tạo PMP tại Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm

Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT – hàng đầu về số lượng đào tạo PMP tại Việt Nam với hơn 11 năm kinh nghiệm

Chương trình đào tạo Luyện thi PMP tại FMIT

Chương trình Luyện thi PMP tại FMIT khác biệt như thế nào?

Học viên tham gia chương trình luyện thi PMP tại FMIT sẽ được:

 • Trải nghiệm hệ thống ngân hàng luyện thi bản quyền của FMIT: Hệ thống FMIT's ExamFocus được thiết kế khác biệt bao gồm các Video diễn giải chi tiết và tóm tắt trọng tâm toàn bộ cấu trúc đề thi cùng hơn 1000 câu hỏi có chọn lọc và cập nhất mới nhất theo cấu trúc đề thi mới của PMI®, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng 1 tài khoản tài liệu trực tuyến của PMI® theo cấu trúc đề thi mới PMI® Authorized PMP Exam Prep (trị giá 99USD) - Tài liệu luyện thi PMP từ PMI cung cấp nhằm gia tăng cơ hội cho học viên, có thời hạn 1 năm kể từ ngày cấp.
 • Tặng bộ 210 câu hỏi (Cloned PMP Exam Questions) - Đặc quyền các câu hỏi từ PMI chỉ dành cho PMI ATP PREMIER (Đối tác đào tạo uỷ quyền cao cấp)
 • Hỗ trợ làm hồ sơ tham gia kỳ thi chứng chỉ PMP®

Đội ngũ giảng viên đào tạo chương trình Luyện thi PMP tại FMIT

 • Sở hữu chứng chỉ quốc tế PMP
 • Nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn học viên luyện thi thành công chứng chỉ PMP
 • GIảng viên được công nhận và có chứng nhận trong chương trình đào tạo giảng viên của PMI

Những công ty/ tập đoàn đã tham gia đào tại tại FMIT: Tập Đoàn Viettel, Rập đoàn Mobifone, tập đoàn VNPT, Tập đoàn Kim Tín, ACE Thái Bình Dương (ACEFIC), Công nghệ G-Innovations Việt Nam, Heineken Việt Nam, Petrolimex Sài Gòn, Eurowindow, Novaland, Capital House, CTX holdings, xây dựng ACEFIC, Xây dựng Delta, Ecoba, Fecon, Xây dựng Hòa Bình, Địa ốc Nam Long, Đất Xanh, Thiết kế công nghệ Renesas, phần mềm Gameloft, Xây dựng điện PCC1, Việt An Environment, Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), Công ty CECO, KONE Việt Nam, TTCL Việt Nam, AA Corporation, Capital House, …v…v…và nhiều công ty hàng đầu trong các lĩnh vực khác, tham khảo thêm tại đây:


KHÓA HỌC KHÁC

5 + 7 =
 

Gửi ý kiến

56 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 7 =
 • HOÀNG NGỌC ÁNH

  Hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Điện lực, các Dự án điện và Năng lượng tái tạo. Mặc dù đã có kinh nghiệm trong công tác quản lý Dự án nhưng khóa học đã rất bổ ích trong việc hệ thống hóa kiến thức và kinh nghiệm thực tế theo mô hình quản lý dự án quốc tế PMI; giúp bản thân hiểu rõ hơn tương quan giữa khía cạnh quản lý (quy trình) và yếu tố con người trong thực hiện Dự án.

  05-06-2023 16:14:03

  Fmit.vn trả lời

  06-06-2023 08:46:34

 • TRƯƠNG HUY HOÀN - PM TẠI MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT NỮ TRANG

  Cảm ơn FMIT đã vinh danh, việc nhận được học bổng từ FMIT cũng là một động lực lớn để tiếp tục phấn đấu và phát triển trong học tập và sự nghiệp. Cho thấy rằng nỗ lực và thành tích của mình đã được công nhận và đánh giá cao.

  02-06-2023 14:27:21

  Fmit.vn trả lời

  02-06-2023 14:37:56

 • ĐOÀN PHẠM ANH LINH - PM TẠI MỘT CÔNG TY ERP

  Mình tham gia khóa học với mục tiêu nâng cao kiến thức và kĩ năng, chuẩn bị hành trang thi chứng chỉ PMP, và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị cùng khóa. Khi nhận được thông tin đạt học bổng của FMIT, mình khá bất ngờ, và cũng rất vui vì sự nỗ lực của bản thân có kết quả tốt. Vì khóa học vào buổi tối nên không chỉ mình, mà các anh chị khác, cũng đều rất cố gắng sắp xếp công việc để theo học đầy đủ nhất có thể. Ngoài giúp mình hệ thống kiến thức, cách vận dụng lý thuyết vào thực tế, giải bài tập, khóa học còn tạo cơ hội cho mọi người thảo luận cùng nhau. Nhờ vậy mình nắm được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ thầy và các anh chị, đặc biệt là ở các ngành nghề lĩnh vực khác.

  29-05-2023 21:05:59

  Fmit.vn trả lời

  29-05-2023 21:08:56

 • TS LÊ TIẾN DÙNG - CHUYÊN GIA VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẠI CÔNG TY BAYER VIỆT NAM

  Học và thực hành quản lý dự án là một phần trong việc chuyển đổi bản thân từ chuyên gia thành một T-shape generalist. Trong tương lai công việc sẽ có thiên hướng tổ chức theo dự án vì vậy tôi tham dự khóa học này với kỳ vọng được cập nhật với kiến thức, kỹ năng và công cụ trong quản lý dự án để chuẩn bị cho đợt thi PMP sắp tới.

  24-05-2023 10:33:22

  Fmit.vn trả lời

  29-05-2023 21:01:30

 • NGUYỄN QUỐC DUY - LEADING TESTING TEAM

  Rất vui được giao lưu học hỏi và trao dồi kiến thức cùng Thầy và những người bạn cùng khoá. Cảm ơn ekip FMIT đã tạo ra lớp học bổ ích và mang nhiều kinh nghiệm mang tính quốc tế như vậy.

  22-05-2023 16:32:02

  Fmit.vn trả lời

  24-05-2023 09:50:28

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo