Giải thưởng | Viện đào tạo FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

Giải thưởng

Doanh nghiệp suất sắc 2016

Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015

Thương hiệu nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương năm 2015

Thương hiệu uy tín năm 2014

Thương hiệu uy tín 2014

Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2012

  • giai-thuong-01
  • giai-thuong-02
Liên hệ