Tin tức

FMIT® triển khai chương trình Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMP cho Công Ty TNHH Thiết Kế Renesas

Ngày 12/06/2024, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Luyện Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Quốc Tế PMP cho Công Ty TNHH Thiết Kế Renesas. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban như: phòng thiết kế, phòng phát triển phần mềm, phòng công nghệ, phòng kế hoạch, phòng dự án ... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo