Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Kế toán quản trị tại Hà Nội tháng 03/2019

Ngày 31/03/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Kế toán quản trị tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng kế toán quản trị, phòng tài chính, phòng kế hoạch, phòng sản xuất và các chuyên viên đại diện từ các doanh nghiệp khác nhau như: Tập Đoàn Hà Đô, Tập đoàn Videc, Masscom Việt Nam, Thực phẩm One One Miền Nam, Công Ty TNHH Công Nghệ Và Xét Nghiệm Y Học (Medlatec),…
Liên hệ Liên hệ