Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® cho công ty Capital House.

Ngày 04/05/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® dành cho cấp quản lý công ty Capital House. Tham gia khóa học có tổng giám đốc, các phó tổng, ban giám đốc và các nhân sự đến từ các phòng ban: Phòng quản lý dự án, phòng chất lượng dự án, phòng kế hoạch dự án, phòng kỹ thuật dự án, phòng kinh tế đấu thầu, phòng kế hoạch & chiến lược, phòng nghiên cứu & phát triển ... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Liên hệ Liên hệ