Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại TP.HCM ngày 4/11/2018

Ngày 04/11/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng quản lý dự án, phòng kiểm soát dự án, phòng nghiên cứu, phòng mua hàng, phòng kỹ thuật và các chuyên viên dự án đến từ nhiều công ty khác nhau như: Xây dựng Điện 2 (PECC2), ELCA Việt Nam, Hella Việt Nam, Inceptionlabs…
Liên hệ Liên hệ