Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội tháng 02/2019

Ngày 03/03/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng quản lý dự án, phòng thẩm định dự án, phòng giám sát rủi ro thị trường, phòng cải tiến quy trình, phòng kỹ thuật, phòng tài chính – kế toán, phòng đào tạo – tuyển dụng và các chuyên viên dự án đến từ nhiều công ty khác nhau như: Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), Xây Lắp Điện 1 – Hà Nội (PCC1), Vietcombank, Maritime Bank Len Hà Đông, Mía Đường Lam Sơn, SSG JSC (Giải Pháp Quản Lý SSG), Nguồn nhân lực M-Talent, Xây Dựng HTK Việt Nam, Phần Mềm Luvina, Vietnam Satellite Digital Television, Hyperlogy,…
Liên hệ Liên hệ