Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo chương trình LUYỆN THI CHỨNG CIA® Tại TP.HCM tháng 7/2019

Ngày 07/07/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình Luyện thi chứng chỉ quốc tế CIA® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: Phòng kiểm toán nội bộ, phòng kiểm soát nội bộ, phòng quản trị rủi ro và các kiểm soát viên đại diện đến từ các công ty: Tập Đoàn Trung Nguyên, Sonadezi, Sáng tạo và Sản xuất ADZ, Nước Giải Khát Và Thực Phẩm Suntory Việt Nam…
Liên hệ Liên hệ