Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại Hà Nội tháng 12/2019

Ngày 26/12/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng kiểm soát nội bộ, phòng kiểm soát thuế, phòng kiểm soát thông tin, phòng hành chính – nhân sự, phòng kế toán và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tập đoàn Phú Minh Sơn, Taco Việt Nam, Masscom Việt Nam, Kinyosha Việt nam, ….
Liên hệ Liên hệ