Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® tại Hà Nội tháng 07/2018

Ngày 06/07/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các cá nhân đến từ nhiều doanh nghiệp khác nhau như các phòng ban: phòng sản xuất, phòng cung ứng, phòng vật tư, phòng mua sắm, phòng logistics, phòng kế hoạch, phòng chất lượng…
Liên hệ Liên hệ