Tin tức | Viện đào tạo FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11
FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB tại TP.HCM
FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB tại TP.HCM Ngày 10/09/2017, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại TP.HCM. Tham gia khóa học có giám đốc, ban kiểm soát nội bộ, ban kế toán - tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Tập Đoàn Hoa Sen; Phong Phú Corp; Xây Dựng BMT; Viễn Thông A; Dược phẩm Imexpharm; Bảo hiểm Cathay; Thuận Phát Hưng; Tân Sơn Nhất (TCS); Manutronics Việt Nam; Tổ chức Giáo Dục Hoa Kỳ (“IAE”) và Công Nghệ Nam Phương Việt.
Liên hệ