Lịch khai giảng

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
KHÓA HỌC NGẮN HẠN
Quản lý dự án chuẩn PMI® 26/02/2023   10 buổi Trực tiếp tại HCM Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.500.000
  06/02/2023 11 buổi Live-training Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
8.500.000
11/03/2023   08 buổi Trực tiếp tại Hà Nội Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
9.500.000
Luyện thi PMP - Pre PMP®   14/02/2023 12 buổi Live-training Tối 3,5
18:30 - 21:30
9.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA 25/03/2023   10 buổi Live-training Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO®   19/02/2023 8 buổi Trực tiếp tại HCM Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

10.000.000

19/02/2023   8 buổi Live-training Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

9.000.000

Quản trị cung ứng mua hàng   21/02/2023 10 buổi Live-training Tối 3,5
18:30 - 21:30
10.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR® 04/02/2023   10 buổi Trực tiếp tại HCM Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
11.500.000
  04/02/2023 10 buổi Live-training Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
10.500.000
Luyện thi CSCP® 09/05/2023   11 buổi Live-training Tối 3,5
18:30 - 21:30
10.500.000
Chiến lược & Quản trị hiện đại   05/03/2023 8 buổi Live-training Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
15.000.000
Phát triển năng lực lãnh đạo 22/03/2023   6 buổi Live-training Thứ 4,5,6
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.000.000
Luyện thi CICS®   21/03/2023 8 buổi Live-training Tối 3,5
18:30 - 21:30
9.000.000
Kế toán quản trị 18/02/2023   8 buổi Live-training Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Agile Scrum Master nâng cao 06/03/2023   9 buổi Live-training Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
9.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Luyện thi chứng chỉ CIA® 19/02/2023 05/03/2023 38 buổi Live-training + Offline Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
31.500.000
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
04/02/2023 05/03/2023 54 buổi Live-training + Offline

Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

34.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 04/02/2023 05/03/2023 60 buổi Live-training + Offline

Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

36.500.000

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Đối với khóa học dài hạn: học viên có thể lựa chọn hình thức học live traning hoặc offline (đối với các môn có hình thức tổ chức offline).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo