Lịch khai giảng

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HỒ CHÍ MINH

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN Viện FMIT – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM
Quản lý đổi mới sáng tạo chuẩn GInI® 30/07/2019   3 ngày Thứ 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Quản lý dự án chuẩn PMI® 13/07/2019 10/08/2019 6 ngày Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
15/07/2019 12/08/2019 Tối 2,4,6
18:15 - 21:15
Luyện thi PMP - Pre PMP® 30/06/2019 04/08/2019 5 ngày Chủ nhật hàng tuần
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO®   17/08/2019 4 ngày Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Luyện thi CICS®   21/09/2019 4 ngày Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®   20/07/2019 4 ngày Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Lean Enterprise 23/07/2019   3 ngày Thứ 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Luyện thi CSCP® 20/07/2019 21/09/2019 4 ngày Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Kế toán quản trị 06/07/2019 19/10/2019 4 ngày Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA   21/09/2019 4 ngày Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kiểm Định Phần Mềm - CSTP® 29/06/2019 21/09/2019 5 ngày Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 14:30
6.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
06/07/2019 13/07/2019 52 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 06/07/2019 13/07/2019

52 buổi
=172 giờ

Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Luyện thi chứng chỉ CIA® 06/07/2019 13/07/2019 68 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
36.000.000

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN VP đại diện Viện FMIT - Tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quản lý đổi mới sáng tạo chuẩn GInI® 12/07/2019   3 ngày Thứ 6, 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Quản lý dự án chuẩn PMI® 20/07/2019 14/09/2019 4 ngày Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
7.500.000
Luyện thi PMP - Pre PMP® 17/08/2019 07/12/2019 4 ngày Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
8.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO® 08/07/2019 05/08/2019 4 ngày Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR® 03/08/2019 19/10/2019 4 ngày Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Lean 16/10/2019   3 ngày Thứ 4, 5, 6
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA® 03/08/2019 16/11/2019 4 ngày Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kế toán quản trị 17/08/2019 21/12/2019 4 ngày Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
20/07/2019 03/08/2019 48 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 20/07/2019 03/08/2019 48 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Liên hệ Liên hệ