Lịch khai giảng

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HỒ CHÍ MINH

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN Viện FMIT – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM
Quản lý dự án chuẩn PMI® 20/10/2018 10/11/2018 12 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
  15/10/2018 Tối 2,4,6
18:15 - 21:15
Luyện thi PMP - Pre PMP® 21/10/2018 18/11/2018 11 buổi Chủ nhật hàng tuần
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO® 06/10/2018 01/12/2018 08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Luyện thi CICS®   15/12/2018 08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®   03/11/2018 08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Luyện thi CSCP® 17/10/2018   10 buổi Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
16.000.000
Kế toán quản trị 03/11/2018   08 buổi Thứ 3, 4, 5, 6
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA 20/10/2018 04/01/2019 08 buổi Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kiểm Định Phần Mềm - CSTP® 27/10/2018 15/12/2018 10 buổi Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
5.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
06/10/2018 20/10/2018 52 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 06/10/2018 20/10/2018

52 buổi
=172 giờ

Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
22.000.000
Luyện thi chứng chỉ CIA® 06/10/2018 20/10/2018 68 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
36.000.000
28.800.000

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN VP đại diện Viện FMIT - Tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quản lý dự án chuẩn PMI®   03/11/2018 8 buổi Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
7.500.000
Luyện thi PMP - Pre PMP®   08/12/2018 08 buổi Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
8.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO®   19/11/2018 08 buổi Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®   17/11/2018 08 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA® 01/11/2018   08 buổi Thứ 5, 6, 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kế toán quản trị 25/10/2018 20/12/2018 08 buổi Thứ 5, 6, 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
03/11/2018 17/11/2018 48 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
27.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 03/11/2018 17/11/2018 48 buổi
=172 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
22.000.000
Liên hệ Liên hệ