Lịch khai giảng

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
KHÓA HỌC NGẮN HẠN
Kỹ năng quản lý cấp trung Đào tạo inhouse 8 buổi (Vui lòng liên hệ với ban tư vấn FMIT)
Lean Đào tạo inhouse 8 buổi (Vui lòng liên hệ với ban tư vấn FMIT)
Quản trị chiến lược & kiến trúc hệ thống quản trị 18/12/2021 09/04/2022 8 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
12.000.000
Quản lý dự án chuẩn PMI® 23/10/2021 13/11/2021 10 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
11/10/2021 08/11/2021 11 buổi Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
Luyện thi PMP - Pre PMP® 16/10/2021 13/11/2021 10 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO® 23/10/2021 11/12/2021 8 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.000.000
Luyện thi CICS® 25/10/2021   8 buổi Tối 2,4,6
18:30 - 21:30
9.000.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR® 09/10/2021 20/11/2021 8 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.000.000
Luyện thi CSCP® 18/12/2021 18/06/2022 8 buổi Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.000.000
Kế toán quản trị 23/10/2021 15/01/2022 8 buổi Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
8.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA 09/10/2021 11/12/2021 8 buổi Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
9.000.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
09/10/2021 16/10/2021 50 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
34.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 09/10/2021 16/10/2021

54 buổi

Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
34.000.000
Luyện thi chứng chỉ CIA® 09/10/2021 23/10/2021 46 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
42.000.000
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo