Lịch khai giảng

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HỒ CHÍ MINH

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN Viện FMIT – 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM
Quản lý dự án chuẩn PMI® 07/07/2018 18/08/2018 12 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
23/07/2018 20/08/2018 Tối 2,4,6
18h15 - 21h15
Luyện thi PMP - Pre PMP® 29/07/2018   11 buổi Chủ nhật hàng tuần
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO® 18/08/2018   08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
  01/10/2018 Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
Luyện thi CICS® 15/09/2018   08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR® 21/07/2018 22/09/2018 08 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Luyện thi CSCP® 01/08/2018   08 buổi Thứ 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
8.500.000
Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA 13/08/2018   08 buổi Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
  06/10/2018 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
Kiểm Định Phần Mềm - CSTP® 18/08/2018   10 buổi Thứ 7 hàng tuần
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
5.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
21/07/2018 18/08/2018 40 buổi
= 120 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
25.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 21/07/2018 18/08/2018 44 buổi
= 136 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
18.000.000
Luyện thi chứng chỉ CIA® 21/07/2018 18/08/2018 68 buổi Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
36.000.000

FMIT - LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI HÀ NỘI

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ 
(VND/HỌC VIÊN)
ĐỊA ĐIỂM HỌC
KHÓA HỌC NGẮN HẠN VP đại diện Viện FMIT - Tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quản lý dự án chuẩn PMI® 22/09/2018   08 buổi Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 – 12:00
Chiều: 13:00 – 17:00
7.500.000
Luyện thi PMP - Pre PMP® 28/07/2018 20/10/2018 08 buổi Thứ 7 & Chủ nhật
Sáng: 08:00 - 12:00
Chiều: 13:00 - 17:00
7.500.000
Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn COSO® 10/09/2018   08 buổi Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
7.500.000
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR® 08/09/2018   08 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
7.500.000
Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA® 04/08/2018   08 buổi Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 8:30 – 12:00
Chiều: 13:30 – 17:00
7.500.000
KHÓA HỌC DÀI HẠN
Giám đốc điều hành
CEO MASTER®
08/09/2018 22/09/2018 36 buổi
= 120 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
25.000.000
Giám đốc Kiểm toán nội bộ CAE Master® 04/08/2018 08/09/2018 40 buổi
= 136 giờ
Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
18.000.000
Liên hệ Liên hệ