Góc bài viết

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Kỹ năng lãnh đạo là thiên bẩm hay do rèn luyện? Làm thế nào để phát triển kỹ năng lãnh đạo? Bài viết dưới đây FMIT sẽ giới thiệu các lý thuyết cơ bản về lãnh đạo. Có nhiều lý thuyết về lãnh đạo ra đời và phát triển theo thời gian, hình thành lên nền tảng cho nghệ thuật lãnh đạo và quản lý. Dưới đây sẽ liệt kê một số lý thuyết nổi bật.
Liên hệ Liên hệ