Góc bài viết

Hoạt động và chức năng quản lý kho bãi trong chuỗi cung ứng

Việc hợp nhất xảy ra khi một kho nhận nguyên vật liệu từ nhiều nhà máy và kết hợp chúng thành các lô hàng chở hàng (containerload - CL) hoặc xe tải (truckload - TL) gửi đi (lô hàng lấp đầy toàn bộ khoang hàng) cho một khách hàng cụ thể. Nó làm giảm chi phí hậu cần thông qua tính kinh tế theo quy mô, bởi vì các lô hàng hợp nhất đủ điều kiện để được chiết khấu CL và TL. Nó cũng làm giảm tắc nghẽn tại bến tàu của khách hàng. Tuy nhiên, nhà kho có thể phải bổ sung khả năng phân loại và có lẽ là lắp ráp. Sẽ có đào tạo và có thể có chi phí thuê mướn — cộng với chi phí tu sửa nếu cần thêm không gian.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo