Góc bài viết

3 phong cách lãnh đạo thường gặp ở các giám đốc điều hành

Các giám đốc điều hành chuyên nghiệp thường lãnh đạo nhân viên của mình theo phong cách nào? Theo bạn thì đâu là hướng đi đúng? Một vài chia sẻ sau đây sẽ là bổ ích cho những ai đã và đang theo đuổi đam mê và quyết tâm trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.
Liên hệ Liên hệ