Góc bài viết

Lean là gì?

Nội dung dưới đây FMIT giới thiệu tóm tắt về khái niệm Lean và lịch sử ra đời của Lean. Khi nói đến khái niệm Lean là đang đề cập đến việc tối đa giá trị khách hàng trong khi nỗ lực giảm các lãng phí của tổ chức. Nói một cách đơn giản hơn, Lean nghĩa là tạo ra nhiều giá trị cho khách hàng với ít nguồn lực hơn.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo