Phát triển năng lực lãnh đạo

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Lãnh đạo là kỹ năng ảnh hưởng đến những người theo sau để cùng đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là vận dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong dẫn dắt hành động với những người theo sau. Lãnh đạo là khả năng tạo động lực và quản lý cảm xúc, thúc đẩy hành động, biến mục tiêu của công ty thành mục tiêu của từng cá nhân và hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất.

Năng lực lãnh đạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng, và năng lực (the Knowledge, Skills, Ability - KSAOs) cần thiết để định hướng tổ chức và hoàn thành các mục tiêu, tạo ra tầm nhìn và sứ mệnh để điều chỉnh với văn hóa và định hướng chiến lược, dẫn dắt và thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, quản lý và hiện thực các công việc trong tổ chức.

Phát triển năng lực lãnh đạo giúp các nhà quản lý bám sát được các mục tiêu, gắn kết được các nhân sự trong tổ chức một mạnh mẽ để tạo ra sự hợp tác lớn hơn giữa nhân viên và thức đẩy sự phát triển trong tổ chức, giúp tổ chức vượt qua các thách thức. Năng lực này sẽ tập trung vào lãnh đạo và kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành lãnh đạo: năng lực ảnh hưởng, xây dựng niềm tin, trí tuệ cảm xúc, tạo động lực, …

Nếu thiếu kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát làm mất khả năng đạt được mục tiêu và hiệu quả của tổ chức, thì việc thiếu kỹ năng lãnh đạo sẽ dẫn đến mất năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như:

 • Mô hình hóa giá trị tổ chức trong mọi hành động một cách sâu sắc
 • Thách thức hiện trạng (challenge the status quo) và khai thác tài năng trong tổ chức để giải quyết vấn đề, chấp nhận thay đổi, và chuyển sang hướng mới.
 • Truyền cảm hứng và ảnh hưởng nhóm để đạt được mục tiêu chung của tổ chức
 • Duy trì động lực nhân viên và sự tập trung trong thời điểm khó khăn
 • Thúc đẩy sự phát triển và phát triển những lãnh đạo mới.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH?

Lãnh đạo không thể tách rời với hệ thống vận hành và đặc thù quản lý của tổ chức. Nhà quản lý muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải nắm bắt cách tiếp cận của hệ thống quản lý và vận dụng kỹ năng lãnh đạo phù hợp với hệ thống quản lý đó. Không có một phong cách lãnh đạo nào hiệu quả cho mọi trường hợp. Và nhà quản lý cũng không thể chọn phong cách lãnh đạo của riêng mình để áp đặt vào một bối cảnh mà hệ thống quản lý cần phương pháp lãnh đạo khác biệt của nó.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, các dự án đổi mới, dự án chiến lược, dự án kết hợp với đối tác, hình thức làm việc từ xa, các nhóm tự quản lý (self – organizing team), … đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng tại các doanh nghiệp, nhiều quan điểm và phương pháp lại lựa chọn phong cách lãnh đạo cố định và xây dựng văn hóa mong muốn trong tương lai để triển khai các hệ thống quản trị. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách giải quyết vấn đề, chung chung, kém hiệu quả và không phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại hiện nay của thế giới.

Phương pháp tiến hành công việc và hệ thống vận hành quyết định quy trình và văn hóa doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Ngược lại nếu văn hóa doanh nghiệp và phương pháp lãnh đạo không phù hợp sẽ dẫn đến thất bại cả hệ thống vận hành “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker.

TÍCH HỢP KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH THẾ NÀO?

Kỹ năng lãnh đạo phải phù hợp với đặc thù công việc và chiến lược phát triển của công ty. Không có phong cách lãnh đạo nào hiệu quả trong mọi tình huống. Các chuẩn mực toàn cầu đều chỉ ra nhà quản lý phải áp dụng và điều chỉnh (tailoring) phong cách lãnh đạo cho phù hợp với đặc thù công việc và dự án triển khai của tổ chức.

Ở cấp độ toàn tổ chức sẽ có nhiều dự án chiến lược và công việc ở nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Không phải là lựa chọn phong cách lãnh đạo trước rồi mới xác định chiến lược mà là phải xác định tầm nhìn, chiến lược, rồi mới hình thành và điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp.

 • Trước hết cần làm rõ bức tranh chiến lược của công ty. Làm rõ danh mục cơ hội (pipeline management) và danh mục chiến lược (portfolio management).
 • Làm rõ công việc hoặc dự án cần triển khai và đặc thù
 • Làm rõ phương pháp triển khai và cách thức phát triển dự án chiến lược trong tương lai (development approach and life cycle).
 • Nắm bắt các nhân tố hỗ trợ triển khai thành công công việc. Xây dựng các yếu tố về môi trường thúc đẩy thực hiện công việc bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, giá trị, văn hóa tổ chức.
 • Nắm bắt các phương pháp lãnh đạo khác nhau trong những môi trường công việc khác nhau.
 • Lựa chọn quy trình và phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc thù riêng của công việc và dự án (Tailoring).
 • Tự đánh giá và hoàn chỉnh kỹ năng

Chương trình đào tạo “Phát triển năng lực lãnh đạo” tại FMIT khác biệt ra sao?

 • Chương trình được xây dựng dựa trên các mô hình về lãnh đạo theo thông lệ quốc tế từ các phương pháp lãnh đạo hiệu quả
 • Các mô hình về lãnh đạo dựa trên nghiên cứu khoa học về hành vi nhân sự mà không phải là chủ quan hoặc kinh nghiệm
 • Các nội dung quản trị mới nhất và yêu cầu phong cách lãnh đạo phù hợp từ các thực tế triển khai dự án theo chuẩn mực quốc tế.
 • Các mô hình lãnh đạo cần thiết với đặc thù riêng của từng hệ thống quản trị theo các thông lệ quốc tế.
 • Chương trình bao gồm 49 năng lực cốt lõi cần phát triển của khung năng lực của một lãnh đạo
 • 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nhằm giúp các nhà quản lý tại Việt Nam nắm rõ và vận dụng phù hợp phong cách lãnh đạo theo hệ thống vận hành, đặc thù công việc, và dự án triển khai, tăng tính hiệu quả và phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị. FMIT thiết kế chương trình với mục đích:

 • Hiểu rõ các Phương pháp lãnh đạo, 49 giá trị cốt lõi về năng lực lãnh đạo, 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo một cách toàn diện
 • Giúp các nhà điều hành rõ bối cảnh tương lai và bức tranh chiến lược của tổ chức theo thông lệ quốc tế
 • Xác định các dự án chiến lược, mô hình hoạt động phù hợp
 • Xác định phương pháp và hệ thống quản trị phù hợp
 • Hiểu rõ các phong cách và phương pháp lãnh đạo phù hợp trong từng đặc thù tổ chức và dự án
 • Xác định phong cách lãnh đạo phù hợp
 • Áp dụng phù hợp mang lại hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị và hiệu quả của tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH 6 BƯỚC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung
 • Quản lý nhóm và những người tiềm năng trở thành nhà quản lý

CHỨNG NHẬN & CHÍNH SÁCH KHÁC

 • Kết thúc khóa học, đạt yêu cầu, người học được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “LEADERSHIP MASTERMIND” do FMIT cấp
 • Học viên được học bù MIỄN PHÍ những buổi học đã vắng trong vòng 3 năm.
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ những buổi chưa nắm rõ nhưng không quá 50% tổng thời lượng chương trình.

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Chuyên đề Nội dung Chi tiết
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về lãnh đạo & phát triển năng lực lãnh đạo
 • Nguyên tắc quản trị hiện đại và vai trò của lãnh đạo
 • Khung năng lực cho lãnh đạo
 • Bài đánh giá: mức độ quan tâm và năng lực bản thân với 49 năng lực lãnh đạo
 • Các lý thuyết về lãnh đạo
 • Bài đánh giá: các quan điểm lãnh đạo của bản thân
 • Lý thuyết về quyền lực và ảnh hưởng
 • Lãnh đạo theo tố chất
 • Bài đánh giá: tố chất lãnh đạo của bản thân
 • Case study: chọn một giám đốc nghiên cứu mới
 • Phương pháp lãnh đạo 3 kỹ năng
 • Bài đánh giá: năng lực lãnh đạo 3 kỹ năng của bản thân
 • Case study: một nhóm nghiên cứu căng thẳng
 • Hướng dẫn phát triển năng lực lãnh đạo cho tổ chức
Chuyên đề 2:
Vai trò của lãnh đạo và quản lý con người trong chiến lược
 • Thế giới VUCA
 • Các tầm nhìn chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh và chiến lược hoạt động
 • Các giá trị cạnh tranh
 • Case study: chiến lược của khách sạn Mutiara và Công ty Dell
 • Các con đường chiến lược
 • Case study: con đường chiến lược của Digibatics Analytics ltd.
 • Bài đánh giá: lãnh đạo chuyển đổi
 • Tuyên bố tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
 • Case study: chiến lược tổ chức
Chuyên đề 3
Giá trị đạo đức, cơ cấu tổ chức, phân quyền, trách nhiệm
 • Tạo lập môi trường hỗ trợ thực hiện công việc
 • Quy tắc ứng xử
 • Đạo đức nơi làm việc
 • Bài đánh giá: đạo đức
 • Bài đánh giá: chính trực
 • Bài đánh giá: hỗ trợ
 • Xây dựng văn hóa tổ chức, khẩu vị rủi ro, và mô hình Schneider
 • Cơ cấu tổ chức
 • Phân quyền, ủy quyền, truyền thông trách nhiệm
Chuyên đề 4:
Dẫn dắt tổ chức và dẫn dắt nhóm hiệu quả
 • Mô hình Bruce Turkman
 • Nguyên tắc dẫn dắt nhóm
 • Nhóm hiệu quả cao
 • Mô hình Drexlex/Sibbet
 • Lý thuyết tạo động lực
 • Động lực bên trong
 • Tháp Maslow
 • Mô hình David MC Clelland
 • Lý thuyết Herzberg’s
 • Xây dựng niềm tin
 • Các cấp độ niềm tin
 • Bài đánh giá: niềm tin
 • Xây dựng văn hóa nhóm
 • Lãnh đạo tham gia
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Bài đánh giá: truyền cảm hứng
 • Bài đánh giá: năng lực lãnh đạo phục vụ
Chuyên đề 5:
Các kỹ năng lãnh đạo cần thiết
 • Chia sẻ tầm nhìn và sự hiểu chung
 • Các phương pháp đánh giá kết quả và mục tiêu (KPI, OKR, BSC, MBO)
 • Lựa chọn thước đo
 • Case study: KPI và mục tiêu của công ty Spica và nhà hàng Burger King
 • Kỹ năng giao tiếp, truyền thông và quản lý các bên liên quan
 • Kỹ năng đánh giá nhân sự
 • Kỹ năng giải quyết xung đột
 • Kỹ năng thương lượng
 • Quản lý nhóm làm việc từ xa
 • Lãnh đạo tình huống
 • Bài đánh giá: đánh giá năng lực lãnh đạo tình huống
 • Case study: vận động viên marathon ở các cấp độ
Chuyên đề 6:
Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức
 • Phân biệt giữa thay đổi và chuyển đổi
 • Mô hình ADKAR®
 • Tại sao phải thay đổi
 • Các lực dẫn đến thay đổi
 • Hiện thực các thay đổi chiến lược
 • Mô hình Lewin quản lý sự thay đổi
 • Mô hình Kotter 8 bước dẫn dắt sự thay đổi
 • Thay đổi văn hóa
 • Vai trò thay đổi của lãnh đạo
 • Yêu cầu cần thiết để quản lý thay đổi
 • Đào tạo và phát triển tổ chức
 • 5 nguyên tắc về tổ chức học tập
 • Bài đánh giá: năng lực lãnh đạo thích ứng
Chuyên đề 7:
Lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu
 • Toàn cầu hóa trong thế kỷ 21
 • Tư duy và kỹ năng trong toàn cầu hóa
 • Các phương diện của toàn cầu hóa
 • Thách thức về văn hóa toàn cầu
 • Chiến lược toàn cầu hóa của tổ chức
 • Chiến lược toàn cầu và đa quốc gia
 • Case study: lựa chọn chiến lược
 • Lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu
 • Quản lý sự đa dạng và hòa nhập
 • Hồ sơ tính cách cá nhân
 • Bài đánh giá: năng lực nhận thức bản thân

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO 10/09/2022 Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
06 buổi Live - training 9.500.000
10/09/2022 Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
06 buổi Trực tiếp tại HCM 10.500.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 10%: 9.450.000 VND khi thanh toán học phí trước 45 ngày, hoặc ưu đãi giảm 5%: 9.975.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 10.185.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 525.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 315.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

KHÓA HỌC KHÁC

Lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là nghệ thuật ảnh hưởng những người theo sau, biến mục tiêu tổ chức thành mục tiêu của cá nhân, và dẫn dắt mọi người cùng đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau thế nào?

Lãnh đạo và quản lý là những kỹ năng cần có ngoài những kỹ năng về mặt chuyên môn. Kỹ năng quản lý giúp tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học thì kỹ năng lãnh đạo lại là nghệ thuật ảnh hưởng và dẫn dắt những người theo sau đạt được mục tiêu tổ chức.

Nhà quản lý cần có cả hai kỹ năng để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề (conceptual skill), kỹ năng con người (human skills), và kỹ năng quản lý (process skills) hay chuyên môn (technical skill) là những kỹ năng quan trọng hàng đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.

Lãnh đạo là tố chất hay kỹ năng?

Lãnh đạo theo tố chất hay đặc điểm là lý thuyết lâu đời nhất về lãnh đạo. Tuy nhiên, tập trung vào tố chất hay đặc điểm không đủ để lãnh đạo thành công. Lãnh đạo vừa là đặc điểm cần thể hiện, vừa hiểu được người theo sau, tạo lập và quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu về tình huống và hành vi lãnh đạo, hiểu giá trị và đạo đức lãnh đạo, hiểu về công cụ và phương pháp lãnh đạo phù hợp với hệ thống vận hành và yêu cầu công việc của tổ chức.

Lãnh đạo không tự sinh ra mà cần phải được đào tạo, huấn luyện, nắm rõ nguyên tắc, thay đổi bản thân, thay đổi các quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu và vận dụng trí tuệ cảm xúc EI trong việc quản lý con người.

Chương trình đào tạo Lãnh đạo tại FMIT có gì khác biệt?

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo tại FMIT được thiết kế theo mô hình 6 bước.

 • Bước 1: Hiểu nguyên tắc lãnh đạo – nắm bắt đầy đủ và toàn diện về các nguyên tắc lãnh đạo theo thông lệ quốc tế
 • Bước 2: Đánh giá bản thân về cách nguyên tắc lãnh đạo – hoàn thành bảng đánh giá cho từng nguyên tắc
 • Bước 3: Xác định bối cảnh lãnh đạo – tình huống thực tế sẽ áp dụng
 • Bước 4: Lựa chọn phương pháp lãnh đạo – thiết kế phù hợp với tình huống
 • Bước 5: Áp dụng và phát triển phương pháp lãnh đạo – phát triển kỹ năng trên bối cảnh cụ thể
 • Bước 6: Theo dõi và hoàn thiện – đánh giá và cải tiến năng lực lãnh đạo

Mô hình này giúp Lãnh đạo hiểu đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc lãnh đạo, hiểu đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh thực hiện vai trò lãnh đạo, và hiểu phương pháp vận dụng nguyên tắc lãnh đạo vào trong bối cảnh cụ thể.

Khác với quan điểm xây dựng hình tượng lãnh đạo (phương pháp truyền thống nhất – lãnh đạo theo tố chất), phương pháp 6 bước này mang tính thực tế và hiện đại, hiệu quả đối với công việc, và là phương pháp của quản trị hiện đại hiện nay được áp dụng theo các thông lệ quốc tế.

Công cụ và phương pháp sử dụng trong chương trình đào tạo là gì?

Chương trình mang tính tổng hợp và hệ thống đầy đủ các nguyên tắc về lãnh đạo, bao gồm các mô hình lãnh đạo trên thế giới bao gồm:

 • Trí tuệ cảm xúc (EI)
 • Tố chất lãnh đạo (trait)
 • Kỹ năng lãnh đạo (skills)
 • Đạo đức lãnh đạo (ethics)
 • Giá trị lãnh đạo (authentic)
 • Quan hệ lãnh đạo (Leader-Member Exchange)
 • Hành vi lãnh đạo (behavior)
 • Lãnh đạo thích nghi (adaptive)
 • Lãnh đạo chuyển đổi (transformational)
 • Tình huống lãnh đạo (Situational)
 • Mục tiêu – con đường (path -goal)
 • Lãnh đạo phục vụ (servant)
 • Lãnh đạo nhóm (team)

Ngoài ra chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết áp dụng trong thực tế cho các nhà quản lý.

Chính sách đào tạo tại FMIT có gì đặc biệt?

Với tất cả các chương trình đào tạo tại FMIT, học viên được học lại miễn phí 03 năm nhằm giúp học viên tự tin hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng được trong thực tế.


KHÓA HỌC KHÁC

5 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo