Tư vấn xây dựng hệ thống Quản tri rủi ro

GIỚI THIỆU VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO®

- Trong bất kỳ tổ chức nào, dưới góc nhìn của nhà quản lý, cũng cần có hai hệ thống chạy song song. Thứ nhất đó là hệ thống đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc, bao gồm các phòng ban chức năng, các quy trình thủ tục, các công việc cần thiết để phục vụ cho nhu cầu hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, bất kỳ công việc nào, quy trình nào thực hiện ở trên cũng đều đối diện với những nguy cơ, sự cố, hay rủi ro tác động làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành mục tiêu của công việc đó và tùy theo mức độ, gây ảnh hưởng từ thiệt hại trong mức chấp nhận được đến nguy cơ phá sản tổ chức.

- Nhằm giảm rủi ro cho tổ chức ở ngưỡng chấp nhận được, hệ thống thứ hai – kiểm soát nội bộ, được thiết lập trên cơ sở quản trị rủi ro, đưa ra các biện pháp, chính sách, thủ tục, nâng cao tinh thần, tạo giá trị, phân chia chức năng, thẩm quyền của những người liên quan phù hợp và trở thành phương tiện sống còn trong hoạt động của mọi tổ chức, giúp tổ chức nâng cao năng lực, cải tiến hiệu quả hoạt động, tăng sự tin cậy đối với báo cáo tài chính, hạn chế các sự cố, mất mát, bảo vệ tài sản, tăng tính tuân thủ và hoàn thành mục tiêu.

- Năm 1992, tại Hoa Kỳ, COSO® đã cho ra đời báo cáo đầu tiên về hệ thống KSNB, tạo nên một khởi đầu và tiếng nói chung cho các DN và tổ chức; chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật Sarbanes – Oxley quy định triển khai hệ thống KSNB cho tất cả các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, làm mở màn cho giai đoạn phát triển hệ thốngKSNB tại quốc gia này và lan truyền trên thế giới. COSO® đã trở thành chuẩn mực được công nhận và áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

- Trên nền tảng chuẩn quốc tế COSO®, Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® ra đời tại Hoa Kỳ và chi tiết các công cụ, phương pháp nhằm hoàn chỉnh hệ thống KSNB. Năm 2012, Viện FMIT® đã chính thức hợp tác với Viện KSNB ICI® và trở thành đối tác độc quyền triển khai hệ thống Quản trị rủi ro & KSNB tại Việt Nam.

-Chương trình tư vấn tại FMIT® nhằm mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản trị rủi ro của tổ chức, từ đó làm cơ sở cho việc thực hiện, đánh giá công việc, cải tiến hệ thống, cũng như phát triển các công cụ và phương pháp quản trị bổ trợ như hệ thống ERP được điều chỉnh trên nền tảng cốt lõi của hệ thống quản lý,…


Các khóa đào tạo liên quan:

 

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 098 854 0011

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ tổ chức hoàn chỉnh hệ thống quản lý và kiểm soát theo chuẩn quốc tế COSO®,. Đội ngũ tư vấn về Quản trị rủi ro sẽ hỗ trợ tổ chức gia tăng sức mạnh về quản trị, thiết lập quy trình và kiểm soát phù hợp. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn bao gồm:

1. Đào tạo về nguyên tắc xây dựng hệ thống quản lý và Quản trị rủi ro

2. Khảo sát hiện trạng và đánh giá rủi ro

Đánh giá và quản lý rủi ro đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều Nhà lãnh đạo, đội ngũ kiểm toán, và các bên liên quan khác, và là một trong những chủ đề hàng đầu ở nhiều công ty trong các cuộc họp. Quản trị rủi ro được tích hợp trong công tác điều hành của tổ chức sẽ làm cho việc ra quyết định tốt hơn và tăng giá trị chiến lược cho toàn tổ chức.

Tại FMIT, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp các quy trình và công cụ để nhận diện rủi ro trong toàn tổ chức, đánh giá, và xác định những rủi ro trọng yếu trong tổ chức thông qua:

 • Thiết lập cơ chế quản trị rủi ro mạnh mẽ trong các lĩnh vực hoạt động
 • Phát triển phương pháp, chính sách, thủ tục để thực hiện quy trình rủi ro
 • Hỗ trợ/huấn luyện đội ngũ quản lý rủi ro (ở cấp quản lý hoặc lãnh đạo)
 • Giới thiệu các công cụ quản lý rủi ro mới nhất
 • Phỏng vấn nhân viên để phát triển danh mục rủi ro của công ty
 • Xây dựng mục tiêu và ngưỡng chấp nhận rủi ro ở nhiều bộ phận
 • Báo cáo toàn bộ danh mục rủi ro cũng như hiện trạng và điểm yếu của hệ thống

3. Xây dựng hệ thống quản lý và Quản trị rủi ro

- Nhu cầu phải có một hệ thống hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức, đặc biệt khi tổ chức ngày càng phát triển và phát sinh nhiều việc cần xử lý. Khi tổ chức càng lớn, mức độ tác động do thiết kế hệ thống quản lý và kiểm soát đối với hiệu quả hoạt động càng to lớn.

- Việc thường xuyên ra soát các quy trình và các chốt kiểm soát để đảm bảo xử lý được các rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động đã trở thành một thực tế tốt của nhiều công ty thông qua các hoạt động liên quan đến: tài chính, hoạt động, tuân thủ.

Xây dựng hệ thống quản lý và Quản trị rủi ro

Nhu cầu phải có một hệ thống hiệu quả là vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức

Tại FMIT, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro thông qua:

 • Xây dựng các quy trình quản lý mạnh mẽ cho phép hoạt động quản trị hiệu quả
 • Hỗ trợ ban quản lý để xây dựng thông điệp rõ ràng về hệ thống Quản trị rủi ro đến toàn bộ tổ chức
 • Đo lường và đánh giá văn hóa kiểm soát trong tổ chức
 • Đảm bảo các quy trình của tổ chức được cài đặt các kiểm soát quan trọng
 • Lập tài liệu các quy trình trong toàn tổ chức và tài liệu kiểm soát cho toàn bộ các quy trình
 • Xây dựng hệ thống giám sát để đảm bảo kiểm soát được thực hiện
 • Đào tạo Quản trị rủi ro đến toàn bộ cấp quản lý và nhân viên
 • Xây dựng khung và quy trình để tăng cường kiểm soát thông qua danh mục rủi ro đã nhận diện phù hợp với từng tổ chức
 • Đảm bảo ban quản lý hiểu rõ về những rủi ro quan trọng và có biện pháp xử lý phù hợp
 • Tăng cường sự minh bạch trong công tác quản lý, hoạt động.

4. Đào tạo và xây dựng bộ phận đánh giá/kiểm toán nội bộ

Bộ phận đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ là việc rà soát, đánh giá độc lập, khách quan đối với hệ thống Quản trị rủi ro; đánh giá độc lập về tính thích hợp và tuân thủ quy định, chính sách nội bộ, thủ tục, quy trình đã được thiết lập trong tổ chức; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống, quy trình, quy định, góp phần đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, tuân thủ quy định.

Vai trò của đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ ngày càng nâng cao vì nhiều lý do bao gồm điều kiện kinh tế, toàn cầu hóa, và các rủi ro mới nổi. Những ngữ cảnh này đã tạo ra một môi trường năng động và cơ hội mới cho đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ.

Đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ hỗ trợ tổ chức và Hội đồng quản trị đánh giá sự phù hợp của các kiểm soát trong toàn hệ thống.

Tại FMIT, chúng tôi hỗ trợ tổ chức phát triển năng lực của đội ngũ đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ để đáp ứng các nhu cầu công việc:

 • Rà soát các kiểm soát trong toàn tổ chức
 • Đối sánh năng lực đánh giá nội bộ so với chuẩn quốc tế
 • Tư vấn đưa ra mô hình tối ưu nguồn lực
 • Cung cấp dịch vụ phối hợp đánh giá/ thuê ngoài
 • Cải tiến chất lượng, năng suất và giá trị của đội ngũ đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ
 • Cung cấp các phương pháp đánh giá tiên tiến để cải tiến hoạt động đánh giá
 • Làm việc với ban đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ để thiết lập chức năng đánh giá nội bộ
 • Đánh giá chất lượng độc lập của đội ngũ đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ hiện tại và chiến lược của họ
 • Hỗ trợ xây dựng quy trình đánh giá nội bộ
 • Làm việc với đội ngũ đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ để thực hiện đánh giá rủi ro và thiết kế lại kế hoạch đánh giá và phương pháp để phù hợp với chiến lược của tổ chức và các giá trị do cổ đông quan tâm
 • Cung cấp các chủ đề về báo cáo kết quả đánh giá cho đội ngũ đánh giá nội bộ/kiểm toán nội bộ.

KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

 

 

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 098 854 0011

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

QUY TRÌNH TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO

Công việcChú thích
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Tư vấn sơ bộ Quản trị rủi ro
 • Hỗ trợ tổ chức hiểu sơ bộ về hệ thống Quản trị rủi ro
 • Nắm yêu cầu của tổ chức về hệ thống Quản trị rủi ro
Nộp bộ đề án báo giá
 • Xây dựng và nộp đề án và báo giá theo nhu cầu của tổ chức
Trình bày/điều chỉnh đề án
 • Trình bày trước Hội đồng đánh giá về đề án và ghi nhận ý kiến bổ sung
Đàm phán giá/công việc
 • Thống nhất phạm vi công việc và chi phí cho hợp đồng

Ký hợp đồng

 • Ký hợp đồng tư vấn
GIAI ĐOẠN 1: ĐÀO TẠO
Nộp kế hoạch triển khai
 • Xây dựng và nộp kế hoạch triển khai với các cột mốc chính và chi tiết cho giai đoạn 1 với ý kiến thống nhất của hai bên
Đào tạo đội ngũ quản lý về Quản trị rủi ro
 • Đào tạo chuyên sâu về hệ thống Quản trị rủi ro và phương pháp triển khai hệ thống Quản trị rủi ro trong 03 ngày/lớp
Khảo sát về Quản trị rủi ro; 5 thành phần COSO
 • Đánh giá khảo sát sơ bộ đồng loạt ở các cấp 3600 về mức độ trưởng thành của hệ thống Quản trị rủi ro hiện tại trong tổ chức

Bản báo cáo sơ bộ

 • Lập báo cáo sơ bộ về hiện trạng hệ thống Quản trị rủi ro của tổ chức so với COSO
GIAI ĐOẠN 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO
Đề xuất & Ban hành quyết định Quản trị rủi ro; bộ phận liên quan
 • Giám đốc ban hành quyết định chính thức về việc xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro bao gồm phân chia vai trò, trách nhiệm, mục tiêu,… và truyền thông đến các bên liên quan
Xây môi trường kiểm soát: làm việc với Ban giám đốc
 • Khảo sát các yếu tố liên quan đến môi trường kiểm soát
 • Làm việc với Ban điều hành để nắm các mục tiêu, chiến lược tổ chức
 • Thu thập ý kiến và các chính sách liên quan
 • Xây dựng các tài liệu phục vụ cho kiểm soát môi trường
Thu thập thông tin và đánh giá rủi ro cho từng bộ phận
 • Làm việc với từng bộ phận trong tổ chức để thu thập thông tin
 • Nhận diện các rủi ro
 • Khảo sát hiện trạng trong toàn bộ tổ chức

Báo cáo rủi ro & hiện trạng

 • Lập báo cáo hiện trạng và toàn bộ danh mục rủi ro trong toàn tổ chức ở 3 cấp độ: môi trường, hệ thống, và hoạt động.
GIAI ĐOẠN 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT
Xây dựng hệ thống quản lý và Quản trị rủi ro
 • Hoàn chỉnh các quy trình làm việc ở các phòng ban bao gồm toàn bộ các SOPs trong toàn tổ chức
 • Xây dựng bộ tài liệu kiểm soát cho từng quy trình trong toàn tổ chức
 • Thu thập ý kiến và tương tác với ban điều hành về các kiểm soát đề xuất
 • Đánh giá tính khả thi của các kiểm soát đề xuất
 • Cập nhật tài liệu về các kiểm soát đã thống nhất

Báo cáo kết quả xây dựng

 • Lập tài liệu báo cáo danh mục toàn bộ các quy trình quản lý và danh mục kiểm soát trong toàn hệ thống
Ban hành hệ thống Quản trị rủi ro
 • Ban giám đốc ban hành danh mục kiểm soát và quy trình quản lý đã thiết lập
Truyền thông nội bộ toàn tổ chức
 • Đào tạo cho toàn bộ nhân viên về hệ thống kiểm soát theo từng bộ phận phù hợp
GIAI ĐOẠN 4: ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Đào tạo đánh giá nội bộ
 • Tổ chức thành lập đội ngũ đánh giá nội bộ
 • Viết tài liệu mô tả chức năng nhiệm vụ của bộ phận
 • Huấn luyện phương pháp đánh giá nội bộ
 • Xây dựng quy trình và các biểu mẫu sử dụng trong đánh giá nội bộ
Thực hiện đánh giá mẫu/báo cáo kết quả đánh giá
 • Thực hiện đánh giá mẫu cùng với bộ phận đánh giá nội bộ
 • Viết báo cáo kết quả đánh giá

Nghiệm thu tổng thể


 

KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

 

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 098 854 0011

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận

Chưa có bình luận nào!

Liên hệ Liên hệ