Tư Duy Lãnh Đạo Hiện Đại

LÃNH ĐẠO LÀ GÌ?

Lãnh đạo là kỹ năng ảnh hưởng đến những người theo sau để cùng đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là vận dụng trí tuệ cảm xúc (EI) trong dẫn dắt hành động với những người theo sau. Lãnh đạo là khả năng tạo động lực và quản lý cảm xúc, thúc đẩy hành động, biến mục tiêu của công ty thành mục tiêu của từng cá nhân và hoàn thành chúng với hiệu quả cao nhất.

Năng lực lãnh đạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng, và năng lực (the Knowledge, Skills, Ability - KSAOs) cần thiết để định hướng tổ chức và hoàn thành các mục tiêu, tạo ra tầm nhìn và sứ mệnh để điều chỉnh với văn hóa và định hướng chiến lược, dẫn dắt và thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, quản lý và hiện thực các công việc trong tổ chức.

Phát triển năng lực lãnh đạo giúp các nhà quản lý bám sát được các mục tiêu, gắn kết được các nhân sự trong tổ chức một mạnh mẽ để tạo ra sự hợp tác lớn hơn giữa nhân viên và thúc đẩy sự phát triển trong tổ chức, giúp tổ chức vượt qua các thách thức. Năng lực này sẽ tập trung vào lãnh đạo và kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành lãnh đạo: năng lực ảnh hưởng, xây dựng niềm tin, trí tuệ cảm xúc, tạo động lực, …

Nếu thiếu kỹ năng quản lý thông qua các hoạt động như lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm soát làm mất khả năng đạt được mục tiêu và hiệu quả của tổ chức, thì việc thiếu kỹ năng lãnh đạo sẽ dẫn đến mất năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng với sự thay đổi.

Lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như:

 • Mô hình hóa giá trị tổ chức trong mọi hành động một cách sâu sắc
 • Thách thức hiện trạng (challenge the status quo) và khai thác tài năng trong tổ chức để giải quyết vấn đề, chấp nhận thay đổi, và chuyển sang hướng mới.
 • Truyền cảm hứng và ảnh hưởng nhóm để đạt được mục tiêu chung của tổ chức
 • Duy trì động lực nhân viên và sự tập trung trong thời điểm khó khăn
 • Thúc đẩy sự phát triển và phát triển những lãnh đạo mới.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ HỆ THỐNG VẬN HÀNH?

Lãnh đạo không thể tách rời với hệ thống vận hành và đặc thù quản lý của tổ chức. Nhà quản lý muốn trở thành nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải nắm bắt cách tiếp cận của hệ thống quản lý và vận dụng kỹ năng lãnh đạo phù hợp với hệ thống quản lý đó. Không có một phong cách lãnh đạo nào hiệu quả cho mọi trường hợp. Và nhà quản lý cũng không thể chọn phong cách lãnh đạo của riêng mình để áp đặt vào một bối cảnh mà hệ thống quản lý cần phương pháp lãnh đạo khác biệt của nó.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang triển khai áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, các dự án đổi mới, dự án chiến lược, dự án kết hợp với đối tác, hình thức làm việc từ xa, các nhóm tự quản lý (self – organizing team), … đòi hỏi các nhà quản lý phải hiểu và lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng tại các doanh nghiệp, nhiều quan điểm và phương pháp lại lựa chọn phong cách lãnh đạo cố định và xây dựng văn hóa mong muốn trong tương lai để triển khai các hệ thống quản trị. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cách giải quyết vấn đề, chung chung, kém hiệu quả và không phù hợp với các tiêu chuẩn quản trị hiện đại hiện nay của thế giới.

Phương pháp tiến hành công việc và hệ thống vận hành quyết định quy trình và văn hóa doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo. Ngược lại nếu văn hóa doanh nghiệp và phương pháp lãnh đạo không phù hợp sẽ dẫn đến thất bại cả hệ thống vận hành “Culture eats strategy for breakfast” – Peter Drucker.

TÍCH HỢP KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO VỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH THẾ NÀO?

Kỹ năng lãnh đạo phải phù hợp với đặc thù công việc và chiến lược phát triển của công ty. Không có phong cách lãnh đạo nào hiệu quả trong mọi tình huống. Các chuẩn mực toàn cầu đều chỉ ra nhà quản lý phải áp dụng và điều chỉnh (tailoring) phong cách lãnh đạo cho phù hợp với đặc thù công việc và dự án triển khai của tổ chức.

Ở cấp độ toàn tổ chức sẽ có nhiều dự án chiến lược và công việc ở nhiều mức độ và tính chất khác nhau. Không phải là lựa chọn phong cách lãnh đạo trước rồi mới xác định chiến lược mà là phải xác định tầm nhìn, chiến lược, rồi mới hình thành và điều chỉnh phong cách lãnh đạo cho phù hợp.

 • Trước hết cần làm rõ bức tranh chiến lược của công ty. Làm rõ danh mục cơ hội (pipeline management) và danh mục chiến lược (portfolio management).
 • Làm rõ công việc hoặc dự án cần triển khai và đặc thù
 • Làm rõ phương pháp triển khai và cách thức phát triển dự án chiến lược trong tương lai (development approach and life cycle).
 • Nắm bắt các nhân tố hỗ trợ triển khai thành công công việc. Xây dựng các yếu tố về môi trường thúc đẩy thực hiện công việc bao gồm tầm nhìn, mục tiêu, giá trị, văn hóa tổ chức.
 • Nắm bắt các phương pháp lãnh đạo khác nhau trong những môi trường công việc khác nhau.
 • Lựa chọn quy trình và phong cách lãnh đạo phù hợp với đặc thù riêng của công việc và dự án (Tailoring).
 • Tự đánh giá và hoàn chỉnh kỹ năng

Chương trình đào tạo “tư duy lãnh đạo hiện đại” tại FMIT khác biệt ra sao?

 • Chương trình được xây dựng dựa trên các mô hình về lãnh đạo theo thông lệ quốc tế từ các phương pháp lãnh đạo hiệu quả
 • Các mô hình về lãnh đạo dựa trên nghiên cứu khoa học về hành vi nhân sự mà không phải là chủ quan hoặc kinh nghiệm
 • Các nội dung quản trị mới nhất và yêu cầu phong cách lãnh đạo phù hợp từ các thực tế triển khai dự án theo chuẩn mực quốc tế.
 • Các mô hình lãnh đạo cần thiết với đặc thù riêng của từng hệ thống quản trị theo các thông lệ quốc tế.
 • Chương trình bao gồm 49 năng lực cốt lõi cần phát triển của khung năng lực của một lãnh đạo
 • 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

Nhằm giúp các nhà quản lý tại Việt Nam nắm rõ và vận dụng phù hợp phong cách lãnh đạo theo hệ thống vận hành, đặc thù công việc, và dự án triển khai, tăng tính hiệu quả và phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị. FMIT thiết kế chương trình với mục đích:

 • Hiểu rõ các Phương pháp lãnh đạo, 49 giá trị cốt lõi về năng lực lãnh đạo, 7 phương diện tiếp cận của lãnh đạo một cách toàn diện
 • Giúp các nhà điều hành rõ bối cảnh tương lai và bức tranh chiến lược của tổ chức theo thông lệ quốc tế
 • Xác định các dự án chiến lược, mô hình hoạt động phù hợp
 • Xác định phương pháp và hệ thống quản trị phù hợp
 • Hiểu rõ các phong cách và phương pháp lãnh đạo phù hợp trong từng đặc thù tổ chức và dự án
 • Xác định phong cách lãnh đạo phù hợp
 • Áp dụng phù hợp mang lại hiệu quả cao, phát huy được sức mạnh của các hệ thống quản trị và hiệu quả của tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO MÔ HÌNH 6 BƯỚC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Quản lý cấp cao, Quản lý cấp trung
 • Quản lý nhóm và những người tiềm năng trở thành nhà quản lý

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Hoàn thành chương trình và vượt qua kỳ thi cuối khóa, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "Professional Leadership Mastermind".

 


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương Nội dung
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
 • Nguyên tắc quản trị hiện đại & vai trò lãnh đạo
 • Các tiếp cận về thay đổi
 • Khung năng lực cho lãnh đạo
 • Các lý thuyết lãnh đạo
 • Lý thuyết quyền lực và ảnh hưởng
 • Lãnh đạo theo đặc điểm
 • Case study: Chọn một giám đốc nghiên cứu mới
 • Lãnh đạo 3 kỹ năng
 • Case study: Một nhóm nghiên cứu căng thẳng
 • Đánh giá nhu cầu phát triển lãnh đạo
 • Chiến lược phát triển lãnh đạo
 • Các phương pháp phát triển lãnh đạo
Chương 2
LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo chuyển đổi
 • Quản lý các bên liên quan
 • Đồng bộ giá trị cá nhân và tổ chức
 • Phát triển chiến lược
 • Tư duy chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh
 • Giá trị cạnh tranh
 • Case study: Penang Mutiara Hotel và Dell Inc
 • Năng lực đổi mới
 • Các con đường đổi mới
 • Case study: Digibatics Analytics Ltd
 • Năng lực sáng tạo
CHƯƠNG 3
LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC & LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo phục vụ
 • Tín nhiệm và các thành phần
 • Năng lực xây dựng niềm tin và các thành phần
 • Đánh giá: năng lực xây dựng niềm tin
 • Chính trực và 6 nguyên tắc
 • Đánh giá: năng lực về chính trực
 • Đạo đức lãnh đạo
 • Đánh giá: năng lực về đạo đức
 • Hỗ trợ
 • Đánh giá: năng lực về hỗ trợ
 • Truyền cảm hứng và tạo động lực
 • Lý thuyết về tạo động lực
 • Đánh giá: năng lực truyền cảm hứng
 • Đề cao sự đa dạng
 • Tôn trọng văn hóa khác biệt
 • Trách nhiệm xã hội
CHƯƠNG 4
LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG & PHÁT TRIỂN NHÓM
 • Lãnh đạo tình huống
 • Đánh giá: năng lực lãnh đạo tình huống
 • Quản lý hiệu suất
 • Hệ thống đánh giá kết quả (KPI, Balanced Scorecard, KRI, OKR)
 • Case study: Scipa Beverages và Burger King
 • Làm việc nhóm và phát triển nhóm
 • Tạo ra nhóm hiệu quả cao
 • Năng lực trao đổi
 • Năng lực truyền thông và giao tiếp
 • Năng lực giải quyết xung đột
 • Năng lực giải quyết vấn đề
 • Năng lực thương lượng
 • Đào tạo và tổ chức học tập
 • Năng lực cố vấn và huấn luyện
 • Trao quyền
CHƯƠNG 5
LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
 • Dẫn dắt sự thay đổi
 • Các mô hình quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo dự án
 • Năng lực thích ứng và thế giới VUCA
 • Đánh giá: lãnh đạo thích ứng
 • Năng lực phục hồi và quản lý rủi ro
 • Năng lực ra quyết định
 • Lãnh đạo kỹ thuật số
 • Lập kịch bản và dự báo
CHƯƠNG 6
LÃNH ĐẠO BẢN THÂN & TRÍ TUỆ CẢM XÚC
 • Năng lực nhận thức bản thân
 • Johary window
 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Phong cách lãnh đạo bản thân và điều chỉnh
 • Trí tuệ cảm xúc và các thành phần
 • Sự đa dạng và hồ sơ tính cách cá nhân
 • Đánh giá: năng lực tự nhận thức bản thân
 • Đánh giá: năng lực thử thách bản thân

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC 

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
TƯ DUY LÃNH ĐẠO HIỆN ĐẠI 18/08/2024 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45
 

06 buổi

Live-training  8.000.000
18/08/2024 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45
06 buổi Trực tiếp tại HCM 8.500.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

Lãnh đạo là gì?

Lãnh đạo là nghệ thuật ảnh hưởng những người theo sau, biến mục tiêu tổ chức thành mục tiêu của cá nhân, và dẫn dắt mọi người cùng đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Lãnh đạo và quản lý khác nhau thế nào?

Lãnh đạo và quản lý là những kỹ năng cần có ngoài những kỹ năng về mặt chuyên môn. Kỹ năng quản lý giúp tổ chức, sắp xếp công việc một cách khoa học thì kỹ năng lãnh đạo lại là nghệ thuật ảnh hưởng và dẫn dắt những người theo sau đạt được mục tiêu tổ chức.

Nhà quản lý cần có cả hai kỹ năng để có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình. Kỹ năng tiếp cận và giải quyết vấn đề (conceptual skill), kỹ năng con người (human skills), và kỹ năng quản lý (process skills) hay chuyên môn (technical skill) là những kỹ năng quan trọng hàng đầu của bất kỳ nhà quản lý nào.

Lãnh đạo là tố chất hay kỹ năng?

Lãnh đạo theo tố chất hay đặc điểm là lý thuyết lâu đời nhất về lãnh đạo. Tuy nhiên, tập trung vào tố chất hay đặc điểm không đủ để lãnh đạo thành công. Lãnh đạo vừa là đặc điểm cần thể hiện, vừa hiểu được người theo sau, tạo lập và quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu về tình huống và hành vi lãnh đạo, hiểu giá trị và đạo đức lãnh đạo, hiểu về công cụ và phương pháp lãnh đạo phù hợp với hệ thống vận hành và yêu cầu công việc của tổ chức.

Lãnh đạo không tự sinh ra mà cần phải được đào tạo, huấn luyện, nắm rõ nguyên tắc, thay đổi bản thân, thay đổi các quản lý mối quan hệ với người theo sau, hiểu và vận dụng trí tuệ cảm xúc EI trong việc quản lý con người.

Chương trình đào tạo Lãnh đạo tại FMIT có gì khác biệt?

Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo tại FMIT được thiết kế theo mô hình 6 bước.

 • Bước 1: Hiểu nguyên tắc lãnh đạo – nắm bắt đầy đủ và toàn diện về các nguyên tắc lãnh đạo theo thông lệ quốc tế
 • Bước 2: Đánh giá bản thân về cách nguyên tắc lãnh đạo – hoàn thành bảng đánh giá cho từng nguyên tắc
 • Bước 3: Xác định bối cảnh lãnh đạo – tình huống thực tế sẽ áp dụng
 • Bước 4: Lựa chọn phương pháp lãnh đạo – thiết kế phù hợp với tình huống
 • Bước 5: Áp dụng và phát triển phương pháp lãnh đạo – phát triển kỹ năng trên bối cảnh cụ thể
 • Bước 6: Theo dõi và hoàn thiện – đánh giá và cải tiến năng lực lãnh đạo

Mô hình này giúp Lãnh đạo hiểu đầy đủ và toàn diện các nguyên tắc lãnh đạo, hiểu đầy đủ và rõ ràng về bối cảnh thực hiện vai trò lãnh đạo, và hiểu phương pháp vận dụng nguyên tắc lãnh đạo vào trong bối cảnh cụ thể.

Khác với quan điểm xây dựng hình tượng lãnh đạo (phương pháp truyền thống nhất – lãnh đạo theo tố chất), phương pháp 6 bước này mang tính thực tế và hiện đại, hiệu quả đối với công việc, và là phương pháp của quản trị hiện đại hiện nay được áp dụng theo các thông lệ quốc tế.

Công cụ và phương pháp sử dụng trong chương trình đào tạo là gì?

Chương trình mang tính tổng hợp và hệ thống đầy đủ các nguyên tắc về lãnh đạo, bao gồm các mô hình lãnh đạo trên thế giới như:

 • Trí tuệ cảm xúc (EI)
 • Tố chất lãnh đạo (trait)
 • Kỹ năng lãnh đạo (skills)
 • Đạo đức lãnh đạo (ethics)
 • Giá trị lãnh đạo (authentic)
 • Quan hệ lãnh đạo (Leader-Member Exchange)
 • Hành vi lãnh đạo (behavior)
 • Lãnh đạo thích nghi (adaptive)
 • Lãnh đạo chuyển đổi (transformational)
 • Tình huống lãnh đạo (Situational)
 • Mục tiêu – con đường (path -goal)
 • Lãnh đạo phục vụ (servant)
 • Lãnh đạo nhóm (team)

Ngoài ra chương trình còn trang bị các kỹ năng cần thiết áp dụng trong thực tế cho các nhà quản lý.

Chính sách đào tạo tại FMIT có gì đặc biệt?

Với tất cả các chương trình đào tạo tại FMIT, học viên được học lại miễn phí 01 năm nhằm giúp học viên tự tin hiểu rõ nguyên tắc và vận dụng được trong thực tế.


KHÓA HỌC KHÁC

STT CÔNG TY/DOANH NGHIỆP TÊN VIẾT TẮT HỌC BỔNG ĐÃ NHẬN
1 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS HÀNG KHÔNG ALS.,CORP 1
2 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH DAT XANH GROUP 1
3 CÔNG TY TNHH DỆT LIÊN CHÂU LIEN CHAU WEAVING 2
4 CÔNG TY TNHH UBI VINA 1 UBI VINA 1 CO., LTD 1
5 CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ HỒNG KÝ (VIET NAM) HONGKY CO., LTD 2
6 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN MÁY 247 247 ELECTRICAL MACHINE 1
7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4.5 4.5ICON CO., LTD 2
8 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC AA AA CORPORATION 2
9 CÔNG TY TNHH ACACY  ACACY CO.,LTD 2
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU  ACB 1
11 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM ACECOOK VIETNAM JSC 1
12 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU ACHAU - ACIT.,JSC 1
13 CÔNG TY TNHH THƯƠNG PHẨM ATLANTIC VIỆT NAM  ACOM 3
14 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ACT VIỆT NAM ACT VIET NAM 1
15 TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP ACV/AIRPORTS CORPORATION OF VIET NAM 2
16 CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI ADANI PHƯỚC MINH ADANI PHUOC MINH SOLAR 1
17 CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO VÀ SẢN XUẤT ADZ ADZ IN CO.,LTD 2
18 CÔNG TY TNHH AEON DELIGHT (VIỆT NAM) AEON DELIGHT (VIETNAM) CO., LTD 1
19 CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM AEON VIETNAM 2
20 CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM  AEONMALL VIETNAM 1
21 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á AFOTECH.,JSC 1
22 CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTRALIAN GENERAL ENGINEERING VIỆT NAM AGE VIETNAM 2
23 TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP  AGRIMECO 2
24 CÔNG TY TNHH AIPHONE COMMUNICATIONS (VIỆT NAM) AIPHONE COMMUNICATIONS (VIETNAM) CO.,LTD 1
25 CÔNG TY TNHH AIRSPEED MANUFACTURING VIỆT NAM AIRSPEED MANUFACTURING VIETNAM 2
26 CÔNG TY TNHH ALS BẮC NINH ALS BAC NINH CO.,LTD 1
27 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH ALTA COMPANY 1
28 CÔNG TY TNHH AMANN VIỆT NAM AMANN VIETNAM 1
29 CÔNG TY TNHH AN LẠC PHÚ AN LAC PHU COMPANY LIMITED 2
30 CÔNG TY CP VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN VIỆT AN VIET INTRA .,JSC 1
31 CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ AN BÌNH ANBINH CO.,LTD 1
32 CÔNG TY CỔ PHẦN ANBIO ANBIO., JSC 1
33 CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA AQUA CITY 1
34 CÔNG TY TNHH ASAHI DENSO VIỆT NAM  ASAHI DENSO VIET NAM 1
35 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASG ASG.,CORP 1
36 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ASIA BLUE SKY ASIA BLUE SKY 2
37 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU ATLAS 1
38 CÔNG TY TNHH AIKAWA VIỆT NAM AVCL 1
39 CÔNG TY CỔ PHẦN B.O.O NƯỚC THỦ ÐỨC  B.O.O THỦ ĐỨC 1
40 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC SƠN  BAC SON INVEST 1
41 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT BẢO HIỂM BẢO VIỆT 1
42 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BẢO MINH 1
43 TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ BẢO VIỆT NHÂN THỌ 2
44 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG 1
45 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY BERJAYA - HOTAY JV 1
46 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẾN TRE  BETRIMEX 1
47 CÔNG TY TNHH MTV ĐƯỜNG BIÊN HÒA - NINH HÒA BHS-NH 1
48 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA  BIBICA 1
49 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV INSURANCE CORPORATION 1
50 CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG BIENDONG POC 1
51 CÔNG TY TNHH BIKEN VIỆT NAM BIKEN VIETNAM 1
52 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX – HTD BÌNH TIÊN – TIÊN PHONG BITIS TIÊN PHONG 1
53 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG BIWASE 1
54 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP - ĐIỆN BIWASE BIWELCO 1
55 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BKG VIỆT NAM BKGVIETNAM INVESTMENT., JSC. 1
56 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN BLACK CAT 1
57 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VINH QUANG BLM CO., LTD 1
58 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH BM PLASCO 3
59 CÔNG TY TNHH BIOMASS FUEL VIỆT NAM BMFV 1
60 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN BOXME VIỆT NAM BOXME.,JSC 1
61 CÔNG TY TNHH BPO.MP BPO.MP 2
62 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI BRANCH OF SG SAGAWA VIET NAM IN HA NOI 2
63 CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NĂNG BRAVO BRAVO TALENT CORPORATION 1
64 CÔNG TY CỔ PHẦN CHÍP SÁNG BRILLIANT CHIP JOINT STOCK COMPANY/ CHIP SANG 1
65 CÔNG TY TNHH BROKAZY BROKAZY CO.LTD 1
66 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV BSC 2
67 CÔNG TY CỔ PHẦN BSTAR SOLUTIONS BStar Solutions JSC 1
68 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TOÀN A BTA CORP 1
69 CÔNG TY TNHH BIGTREE TECHNOLOGY AND CONSULTING VIỆT NAM BTC VN CO.,LTD 1
70 CÔNG TY BTM GLOBAL CONSULTING VIỆT NAM BTM GCS VIETNAM, LTD 2
71 CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI BTMH 1
72 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM BV ĐHYD TPHCM 1
73 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BÁCH VIỆT BV GROUP 1
74 CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM BVL 2
75 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BYBIZ BYBIZ 1
76 QUỸ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHÈO TỰ TẠO VIỆC LÀM (TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP) C.E.P Fund 4
77 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO.,LTD 2
78 CÔNG TY TNHH CAMSO VIỆT NAM CAMSO VIETNAM 1
79 CÔNG TY CỔ PHẦN CANIFA CANIFA 1
80 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG CBM JSC 1
81 CÔNG TY CỔ PHẦN CCS GIA HUY CCS GIA HUY 4
82 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG CEMC 1
83 CÔNG TY TNHH CEMTECH VIỆT NAM CEMTECH VIETNAM CO., LTD 1
84 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CEOGROUP.,JSC 2
85 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC CHU YU YI CHU YU YI CO., LTD 2
86 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THẾ KỶ CLC 1
87 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC CORPORATION 1
88 CÔNG TY TNHH CNL TRANSPORT CNL TRANSPORT CO., LTD 1
89
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỮU
CƠ KHÍ ĐẠI HỮU 2
90 CÔNG TY CP VĨNH CỬU CÔNG TY CP VĨNH CỬU/VINH CUU CORPORATION 1
91 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP SACOM CÔNG TY DÂY VÀ CÁP SACOM 2
92 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM THIÊN LONG CÔNG TY TNHH NAM THIÊN LONG 1
93 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIÊN LONG LONG THÀNH CÔNG TY TNHH THIÊN LONG LONG THÀNH 2
94 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  CONSTREXIM HOLDINGS 1
95 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG  COPAC 1
96 CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI  CROWN BEVERAGE CANS HANOI 1
97 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TTT CTCPTTT/ TTT CORPORATION 1
98 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CVI CVI., JSC 1
99 CÔNG TY TNHH DAESANG VIỆT NAM DAESANG VIET NAM CO., LTD 4
100 CÔNG TY CP ĐẠI THÀNH VINH DAI THANH VINH 1
101 CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI DŨNG DAIDUNG CORP 1
102 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC ĐẤT XANH MIỀN BẮC 2
103 CÔNG TY TNHH DATALOGIC VIỆT NAM  DATALOGIC VIETNAM LLC 4
104 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI DENKA VIỆT NAM DAV 2
105 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DECKERS OUTDOOR DECKERS OUTDOOR VIETNAM 1
106 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DELTA DELTA INT'L., JSC 1
107 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG DHG PHARMA 1
108 CÔNG TY TNHH ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM ĐẠI HƯNG THỊNH DHT FOODS PACKAGING 1
109 CÔNG TY TNHH ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA 2 ĐIỆN GIÓ LẠC HÒA 2 1
110 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG  DIEN QUANG GROUP 1
111 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH ĐIỆN TỬ BÌNH ANH CO., LTD 1
112 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC NGUỒN NHÂN LỰC DK DKHR PARTNER 1
113 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG DMT 1
114 TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI DONAGAMEX 1
115 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á DONGA BANK (DAB) 2
116 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM DTS VIỆT NAM DTSVN 2
117 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC DUY HONG PHUC CO.,LTD 2
118 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NGỌC LỤC BẢO EA LLC 1
119 CÔNG TY TNHH ECOBA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ECOBA ENT 1
120 CÔNG TY TNHH ECOLAB VIỆT NAM  ECOLAB VIETNAM CO., LTD 1
121 CÔNG TY TNHH EQUAL VIỆT NAM EQUAL VIETNAM 1
122 CÔNG TY TNHH ESOFT VIETNAM ESOFT 3
123 CÔNG TY TNHH ETERNAL VIET NAM ETERNAL VIET NAM 1
124 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN EVEREST  EV.,JSC 1
125 CÔNG TY CỔ PHẦN EVERPIA EVERPIA ., JSC 1
126 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG EVNCHP 1
127 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 EVNGENCO 1 1
128 TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA  EVNNLDC 2
129 CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH  EXPRESS DELIVERY SERVICES CORP 4
130 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T  F.I.T GROUP., JSC 1
131 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 F88 BUSINESS JSC 1
132 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - FAHASA  FAHASA CORP 1
133 CÔNG TY TNHH FC STANDARD LOGISTICS VIỆT NAM FC STANDARD LOGISTICS VIET NAM LLC 1
134 CÔNG TY CỔ PHẦN FECON FECON CORP 1
135 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FIRST SOLAR VIỆT NAM FIRST SOLAR VIETNAM MANUFACTURING 1
136 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN FOMECO 1
137 CÔNG TY CỔ PHẦN FOODTECH FOODTECH JSC 1
138 CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN FORIMEX 1
139 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOSTER (VIỆT NAM) FOSTER ELECTRIC (VIETNAM) 1
140 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT FPT TELECOM 1
141 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT FPT Telecom HCM 1
142 CÔNG TY TNHH FRIWO VIỆT NAM FRIWO VIETNAM 1
143 CÔNG TY TNHH FRONTIER CONSULTING VIỆT NAM FRONTIER CONSULTING VIETNAM CO., LTD. 1
144 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TM VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ FSI FSI TECHNOLOGY 1
145 VIET NAM FIRST TRUST SOLUTION  (FTSVN) FTSVN 1
146 CÔNG TY TNHH FUTU FTU 2
147 CÔNG TY CỔ PHẦN FUJI CAC FUJI CAC JSC 1
148 CÔNG TY TNHH FUJIFILM MANUFACTURING HẢI PHÒNG  FUJIFILM MANUFACTURING HAI PHONG 1
149 CÔNG TY CỔ PHẦN FUJINET SYSTEMS FUJINET SYSTEMS JSC 2
150 CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM THIÊN NGÂN  GALAXY STUDIO.,JSC 1
151 CÔNG TY TNHH GALAXYONE GALAXYONE  2
152 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GAPO GAPO 1
153 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC GDCGROUP .,JSC 1
154 CÔNG TY CỔ PHẦN GDCHOME GDCHOME 2
155 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI GEC 2
156 CÔNG TY TNHH GENTHERM VIỆT NAM GENTHERM VIETNAM 2
157 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM GHTK.,JSC 1
158 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ HUY HOÀNG GLORY-TECH CO.,LTD 1
159 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ EB Go/ Big C Việt Nam/EBS 1
160 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ GOBIZ 1
161 CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG GODACO_SEAFOOD 1
162 CÔNG TY CPTM DỊCH VỤ CỔNG VÀNG GOLDEN GATE GROUP JSC 1
163 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA GONSA JSC 1
164 CÔNG TY TNHH GLOBAL PERFORMANCE COMMERCE GPC 1
165 CÔNG TY TNHH GROOVE TECHNOLOGY VIETNAM GROOVE TECHNOLOGY VIETNAM 2
166 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI - CẦN THƠ HACASEAFOOD 1
167 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH HADIPHAR 1
168 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HADU HADU TRADING.,JSC 1
169 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI  HAI JSC. 1
170 CÔNG TY CP DỆT- MAY HOÀNG THỊ LOAN HALOTEXCO 1
171 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG HAMACO 1
172 CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI HANDI RESCO.,LTD 1
173 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC HANH PHUC INTERNATIONAL HOSPITAL 2
174 CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀ NỘI HOTEL HANOI HOTEL 1
175 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI HAPRO HAPRO DISTRIBUTION.,JSC 2
176 CÔNG TY CỔ PHẦN HAWEE CƠ ĐIỆN HAWEE ME ., JSC 3
177 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ YẾN HAYEN.,CORP 1
178 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  HCMPC TRADINCORP 1
179 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI HEM.,JSC 1
180 CÔNG TY TNHH THANG MÁY HUYNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM HETCV 1
181 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI  HICC1 1
182 CÔNG TY TNHH HITACHI VANTARA VIỆT NAM HITACHI VANTARA VIETNAM 1
183 CÔNG TY TNHH HM.CLAUSE VIỆT NAM HM.CLAUSE VIETNAM 1
184 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ HMG HMG INVESTMENT DEVELOPMENT & SERVICE CO., LTD 1
185 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP 2
186 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN HOA SEN GROUP (HSG) 2
187 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM HOGUOM GROUP 1
188 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ HONG HA JSC 2
189 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ HONG HA.,JSC 1
190 CÔNG TY TNHH HONOUR LANE LOGISTICS HONOUR LANE LOGISTICS 1
191 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT  HPT VIETNAM CORPORATION 2
192 CÔNG TY TNHH HANOI STEEL CENTER HSC 2
193 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG HT HT TELECOMMUNICATIONS DEVELOPMENT 1
194 CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM HTAUTO 2
195 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HƯNG KHANG  HUNG KHANG TECHNOLOGY EQUIPMENT CO.,LTD 1
196 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN HUNG YEN EDUCATION JSC 1
197 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ DỊCH VỤ HÙNG DUY HUNGDUY CO.,LTD 1
198 CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG KHANH THỊNH HUONG KHANH THINH CO.,LTD 1
199 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HUTECH  HUTECH IDC JSC 1
200 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TOÀN CẦU HYPERLOGY CORPORATION 2
201 CÔNG TY TNHH HUYNDAI KEFICO  HYUNDAI KEFICO VN CO., LTD 1
202 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL ICOOL GROUP 2
203 CÔNG TY TNHH IMAMURA INTERNATIONAL VIỆT NAM (IIV) IIV 1
204 CÔNG TY CỔ PHẦN INCOM SÀI GÒN INCOMSG JSC 1
205 CÔNG TY CP KIẾN TRÚC TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐÔNG DƯƠNG INDOCHINA ACM CORP 1
206 CTY CP CÔNG NGHỆ SÁNG TẠO INNOTECH JSC 1
207 CÔNG TY TNHH INOAC VIỆT NAM INOAC VIETNAM CO., LTD 1
208 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CÔNG NGHIỆP INRUCO 1
209 CÔNG TY TNHH INTEL PRODUCTS VIỆT NAM INTEL PRODUCTS VIETNAM 3
210 CÔNG TY TNHH INTERCEM VINA  INTERCEM VINA  1
211 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITG  ITG TECHNOLOGY  1
212 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHỆ - TƯ VẤN I.T.S ITS CO., LTD 2
213 CÔNG TY CỔ PHẦN IVS IVS 1
214 CÔNG TY TNHH JAPFE COMFEED VIỆT NAM JAPFA COMFEED VIETNAM  1
215 CÔNG TY TNHH JAPFA COMFEED VIỆT NAM JAPFA LTD 1
216 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN JB VIỆT NAM JBSV 1
217 CÔNG TY CỔ PHẦN JETPAY JETPAY.,JSC 1
218 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH  MTV QUỐC TẾ VIỆT NAM JACCS  JIVF 1
219 CÔNG TY TNHH JNC FILTER VIỆT NAM JNC FILTER VIET NAM CO.,LTD 1
220 CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM JOTUN VIỆT NAM 1
221 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT JESCO PEICO JPE JSC 1
222 CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ KANGAROO GROUP 1
223 CÔNG TY CP THỰC PHẨM VUA BÒ KB FOOD CORPORATION 1
224 CÔNG TY TNHH KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIỆT NAM KESV 2
225 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢI TOÀN  KHAI TOAN JOINT - STOCK COMPANY 1
226 CÔNG TY CP – TƯ VẤN – THIẾT KẾ  - XÂY DỰNG KHÁNH PHÁT KHANH PHAT CONSTRUCTION 1
227 TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHATOCO 1
228 NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG KIEN LONG BANK 1
229 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN GỖ XANH KIM TIN GỖ XANH 1
230 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KOVA KOVA TRADING JSC 1
231 CÔNG TY TNHH KUEHNE + NAGEL KUEHNE + NAGEL CO., LTD 1
232 CÔNG TY TNHH KUKBO VINA KUKBO VINA CO., LTD 1
233 CÔNG TY TNHH LABHOUSE VIỆT NAM LABHOUSE 1
234 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA  LAND SAI GON 1
235 CÔNG TY TNHH LAURELTON DIAMONDS VIỆT NAM LAURELTON DIAMONDS VIETNAM LLC 1
236 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LG VINA LG VINA COSMETICS 2
237 CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU LHC 2
238 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13  LICOGI 13 1
239 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG BIÊN LONGBIEN INVESTMENT CORPORATION 1
240 CÔNG TY CỔ PHẦN LOTHAMILK  LOTHAMILK 1
241 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN LOTUS FOOD JSC 1
242 CÔNG TY CỔ PHẦN CẮT MAY SOFA HOA SEN LOTUS SOFA 3
243 CÔNG TY TNHH LOVEPOP VIỆT NAM LOVEPOP VIETNAM 2
244 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MACE VIỆT NAM TẠI TP.HCM  MACE VIETNAM 1
245 MAG QUẢNG TRỊ MAG QUẢNG TRỊ 1
246 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH MAI LINH CORP 1
247 CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL MAISON INTERNATIONAL CORP 1
248 CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH MARTECH JSC 1
249 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAVIN  MAVIN GROUP 4
250 CÔNG TY CP MAXWIN VIỆT NAM - TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÁT MAXWIN VIETNAM JSC 1
251 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS  MB AGEAS LIFE 1
252 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI MB-BANK 1
253 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB MBS 1
254 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HÀNG HẢI - MECOM MECOM 1
255 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP MERAP GROUP 1
256 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MIC 1
257 CÔNG TY TNHH MINH LONG I MINH LONG I 3
258 CÔNG TY TNHH MINH PHÚC MINH PHUC CO ., LTD 2
259 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MINH TIẾN - MTG MINH TIEN GROUP 1
260 CÔNG TY CỔ PHẦN MISA MISA JSC 1
261 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MITALAB CO.,LTD 4
262 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MK MK GROUP., JSC 1
263 CÔNG TY TNHH MEIKO VIỆT NAM MKVC / MEIKO ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD. 1
264 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT MOC PHAT JSC 2
265 CÔNG TY TNHH MODO LIVING MODO LIVING 2
266 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM VÀ TƯ VẤN NHÂN SỰ MOR MOR CO.,LTD 1
267 CÔNG TY TNHH MOSAIC MOSAIC 2
268 BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ NỘI MRB 1
269 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM ( MSB) MSB 1
270 CÔNG TY TNHH NA LAW AND PARTNERS  NA LAW AND PARTNERS  1
271 CÔNG TY CP NAFOODS GROUP NAFOODS GROUP 2
272 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NAGAKAWA NAGAKAWA GROUP 1
273 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á  NAM A BANK 1
274 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NGHỆ AN NAMCO 1
275 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU NAM VIỆT NAMVIET PETRO JSC 1
276 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TRANG TRÍ NỘI THẤT NELO NELO DECORATION JSC 1
277 CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM NET NAM., CORP 3
278 CÔNG TY TNHH NETMARKS VIỆT NAM NETMARKS VIETNAM 2
279 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT NEW VIET DAIRY JSC 2
280 NEXTCORE SOFTWARE .,JSC NEXTCORE SOFTWARE .,JSC 1
281 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY - DỰNG THƯƠNG MẠI NGHĨA PHÁT NGHĨA PHÁT STEEL  1
282 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI NGHĨA PHÁT NGHĨA PHÁT STEEL  2
283 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ NGS NGS IT 1
284 CÔNG TY CP NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ/ PVFCCO 1
285 CHI NHÁNH CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA DIELAC  NHÀ MÁY SỮA DIELAC 1
286 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ - CÔNG TY CỔ PHẦN  NHABECO 1
287 CÔNG TY TNHH TM NHÂN HOÀNG NHF CORP 1
288 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH VIỆT NAM (NHSV) NHSV 1
289 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾU NIÊN NHỰA TIỀN PHONG NHỰA TIỀN PHONG 4
290 CÔNG TY TNHH NISHIO RENT ALL VIỆT NAM NISHIO RENT ALL VIETNAM CO., LTD 2
291 CÔNG TY TNHH NISSEI ELECTRIC HÀ NỘI NISSEI ELECTRIC HA NOI CO., LTD 1
292 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA  NNG IST JSC 1
293 CÔNG TY CP INTERNET NOVAON NOVAON., JSC 1
294 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NAM PHƯƠNG VIỆT NPV TECHNOLOGY JSC 1
295 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & CÔNG NGHIỆP NSN NSN.,JSC 4
296 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM TÂN NT CONTRA CO., LTD 1
297 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM THỊNH NTECO 1
298 CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO NUIPHAO MINING 2
299 CÔNG TY TNHH NUPLEX RESINS (VIỆT NAM)  NUPLEX RESINS (VIET NAM) 1
300 CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NUTRICARE NUTRICARE., JSC 1
301 CÔNG TY TNHH NAKASHIMA VIỆT NAM NVC 1
302 CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP ONE MOUNT GROUP 2
303 CÔNG TY TNHH ONP - VIỆT NAM ONP - VIETNAM, LLC 1
304 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC DINH DƯỠNG ORGALIFE  ORGALIFE CO., LTD 1
305 CÔNG TY TNHH ORGANO (VIỆT NAM) ORVINA 2
306 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ OSB OSB JSC 3
307 CÔNG TY TNHH OSCO INTERNATIONAL OSCO/ OSCO INTERNATIONAL CO., LTD 1
308 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Á ĐÔNG OSD CORP 4
309 CÔNG TY TNHH OGINO VIỆT NAM OVC 1
310 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐÔNG NAM VIỆT PACKAGING DNV JSC 1
311 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC  PEC 1
312 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 PECC3 2
313 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ - CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC 1
314 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG PHAN VŨ LONG AN PHAN VŨ LONG AN 1
315 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY PHARMACITY JSC 1
316 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯỢNG HOÀNG XANH A&A PHENIKAA GROUP 2
317 CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ CHẾ BIẾN KHOÁN SẢN PHENIKAA HUẾ PHENIKAA HUE 3
318 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHENIKAA PHENIKAA SCHOOL 1
319
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHENIKAA
PHENIKAA SCHOOL 2
320 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ PHONG PHU CORP 1
321 CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI BÒ SỮA CÔNG NGHỆ CAO PHÚ YÊN PHU YEN HTF CO.,LTD 1
322 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PHUONG DONG GENERAL HOSPITAL  1
323 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG NAM PHUONG NAM CO., LTD 1
324 CÔNG TY CP PIN & ẮC QUY MIỀN NAM PINACO 1
325 CÔNG TY TNHH PIXELZ PIXELZ CO.,LTD 4
326 CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN – CHI NHÁNH PNJ CẦN THƠ PNJ CẦN THƠ 2
327 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ  PNJP CO., LTD 1
328 CÔNG TY TNHH PREMO VIỆT NAM PREMO VIETNAM CO.LTD 1
329 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ PT PT COMPANY 1
330 CÔNG TY TNHH PURATOS GRAND-PLACE VIỆT NAM PURATOS GRAND-PLACE VIETNAM 3
331 CÔNG TY TNHH PANASONIC VIỆT NAM PV 2
332 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ PV DRILLING 1
333 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ PV SECURITIES., JSC 1
334 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU PVCFC 1
335 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN PVFCCO 1
336 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ PVI CORP 2
337 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUÂN AN QAICC 2
338 CÔNG TY TNHH MTV QUỐC PHONG QUOC PHONG COMPANY LIMITED 1
339 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG REDSTAR REDSTAR CONS JSC 1
340 CÔNG TY TNHH TTNT REX REX INTERIOR 1
341 CÔNG TY TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM  RHYTHM PRECISION VIETNAM CO., LTD 3
342 CÔNG TY TNHH RIKKEISOFT - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG RIKKEI DA NANG 1
343 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ROEDERS VIỆT NAM ROEDERS VIETNAM 2
344 CÔNG TY TNHH ROEDERS VIỆT NAM ROEDERS VIETNAM  1
345 CÔNG TY TNHH MTV CAO SU THỐNG NHẤT  RUTHIMEX 1
346 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM RVC /RENESAS DESIGN VIETNAM CO., LTD 2
347 CÔNG TY TNHH RYOKI VIỆT NAM RYOKI VIETNAM 1
348 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN SABECO SONG TIEN 1
349 CÔNG TY TNHH SABIC VIỆT NAM SABIC VIETNAM  2
350 CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN SAGOMED JSC 1
351 CÔNG TY TNHH SAI DIGITAL SAI DIGITAL 1
352 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN  SAI GON SHIPMARIN 1
353 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CƠ KHÍ XÂY DỰNG SÀI GÒN T&H SAI GON T&H CO.,LTD 1
354 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN SAIGON EYES HOSPITAL 1
355 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN SAIGON PORT 2
356 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SÀI GÒN PRECISION SAIGON PRECISION CO., LTD 1
357 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHẸ SAVIS SAVIS GROUP 1
358 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU  SBD HITEK 2
359 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP  SCID JSC 1
360 CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIỆT NAM SD GLOBAL VIETNAM 1
361 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SUN DO SDF CORP 1
362 CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ  SDFC 1
363 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH SEAREFICO SEAREFICO CORP 2
364 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SEAREFICO SEAREFICO E&C 2
365 CÔNG TY TNHH TECH SOUTH SEDI CO., LTD 2
366 CÔNG TY CỔ PHẦN SENI ART SENI ART JSC 1
367 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM SÉC G3 SG3., JSC 2
368 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 5 SG5.JSC 1
369 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI SHB 5
370 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SLA SLA CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY 1
371 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG NHỎ SMALLNET TECHNOLOGIES CO., LTD 2
372 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC SMC J.S.C. 1
373 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BỀN VỮNG SMS VIETNAM 1
374 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC MIỀN NAM  SOBEE JSC 1
375 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SOL E&C SOL E&C 1
376 CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG SON DONG CO.,LTD 1
377 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN TRÀ SON TRA MTS.,JSC 1
378 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9  SONG DA9.,JSC 1
379 CÔNG TY TNHH SƠN HÀ SONHA CO.,LTD 1
380 CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM  SONION VIETNAM 1
381 CÔNG TY TNHH SPECTOS DIGITAL SERVICES SPECTOS DIGITAL SERVICES CO., LTD. 1
382 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DỊCH VỤ CONTAINER QUỐC TẾ CẢNG SÀI GÒN  SP-SSA INTERNATIONAL TERMINAL 3
383 CÔNG TY TNHH SR VIỆT NAM SR VIET NAM CO.,LTD 1
384 CÔNG TY TNHH SIMPSON STRONG-TIE VIỆT NAM SST - VIETNAM 2
385 CÔNG TY CỔ PHẦN STAVIAN HÓA CHẤT STAVIAN CHEMICAL 2
386 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM STONE VIET NAM.,JSC 3
387 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM STS STS SOFTWARE TECHNOLOGY JSC 2
388 CÔNG TY SUMITOMO NACCO FORKLIFT VIETNAM SUMITOMO NACCO FORKLIFT VIETNAM 1
389 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN MẶT TRỜI SUN PMC 2
390 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNHOUSE SUNHOUSE GROUP.,JSC 1
391 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TIN HỌC SUN VIỆT SV TECHNOLOGIES 1
392 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM  TACO VIETNAM 2
393 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG  TAN CANG LOGISTICS JSC 1
394 CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH TAN LAP THANH PLASTIC CO., LTD 1
395 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI TAN MAI WOOD COMPANY 1
396 CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN TAN TIEN AUTOMATION TECHNOLOGY CORP 1
397 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN TIẾN MỸ TÂN TIẾN MỸ 2
398 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS 1
399 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT 1
400 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX TẬP ĐOÀN GELEX 1
401 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH 1
402 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN  TẬP ĐOÀN VAS 2
403 CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG Ô TÔ THÀNH CÔNG  TC MS 6
404 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TCI (TCI) TCI INDUSTRIES 1
405 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG TDC 1
406 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) TECHCOMBANK 1
407 CÔNG TY TNHH TERMO VIỆT NAM TERMO VIETNAM CO., LTD 1
408 CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN TESC 2
409 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEST RITE INTERNATIONAL CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐÀI LOAN) TEST RITE (VIỆT NAM) 1
410 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI ENERGY TH ENERGY 1
411 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TH TH GROUP ,JSC 3
412 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TH TH HERBALS.,JSC 1
413 CÔNG TY CP THỰC PHẨM SỮA TH TH MILK FOOD 5
414 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH  TH MILK,JSC 1
415 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN THAI TAN CO.,LTD 2
416 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÁI THỊNH THÁI THỊNH 1
417 CÔNG TY CỔ PHẦN THE COI THE COI 2
418 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THE VIGO THE VIGO 1
419 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC  THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL 1
420 CÔNG TY TNHH THERM-X SYSTEM VIỆT NAM TECHNOLOGY THERM-X SVT CO., LTD 1
421 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG THIEN LONG GROUP 1
422 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TÂN THIÊN TÂN GROUP 1
423 CÔNG TY TNHH THISO RETAIL (EMART VIET NAM) THISO RETAIL 1
424 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC  THU DUC WASUCO. J.S.C. 1
425 CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI THUAN HAI CORP 1
426 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC  THUDUC EMC JSC 1
427 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHƯỚC TIẾN PHƯỚC GROUP 2
428 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG TIGIPACK 1
429 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKI TIKI CO., LTD. 1
430 CÔNG TY TNHH TK ELEVATOR VIỆT NAM  TK ELEVATOR VIỆT NAM 3
431 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG  TLT 1
432 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TMT TMT MATERIALS JSC 1
433 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN TNG 1
434 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TIẾN NAM PHONG TNPH CO.,LTD 1
435 CÔNG TY TNHH TV TK XÂY DỰNG TNT TNT CONSTRUCTION CO., LTD 2
436 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TNTALENT TNTALENT 1
437 CÔNG TY TNHH TOA VIỆT NAM TOA VIETNAM CO., LTD 1
438 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI TOÀN PHÁT TOAPHACO, LTD 1
439 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM TOKIO MARINE VIỆT NAM  TOKIO MARINE VIET NAM 1
440 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TỔNG CÔNG TY SONADEZI/SONADEZI CORPORATION 1
441 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG TỔNG CÔNG TY VNPT-NET 1
442 CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM TOYOTA MOTOR VIETNAM CO.,LTD 2
443 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO TRAENCO.,JSC 1
444 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ  TRAFUCO.,JSC 1
445 CÔNG TY TRANSCOSMOS VIỆT NAM TRANSCOSMOS VIETNAM 1
446 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI  TRICC., JSC 1
447 TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VINAHEALTH TRUNG TÂM VINAHEALTH 3
448 CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI TRUONG HAI AUTO CORP/THACO 1
449 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN MGMEDIA TRUYỀN THÔNG MGMEDIA 1
450 CÔNG TY TNHH TS MOLYMER VIỆT NAM TS MOLYMER VIETNAM COMPANY LIMITED 1
451 CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG TTC INDUSTRIAL ZONE 1
452 CÔNG TY CP DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG TTC TOURIST 1
453 CÔNG TY CỔ PHẦN TĐ KNG TRƯỜNG THÀNH TTF 3
454 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I-MIỀN BẮC U&ILOGISTICS – NORTHERN JSC 1
455 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM UNILEVER VIỆT NAM 1
456 CÔNG TY TNHH USOL VIỆT NAM USOL VIETNAM 2
457 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á VAB 1
458 CÔNG TY TNHH THU PHÍ TỰ ĐỘNG VETC VETC ELECTRONIC CO., LTD 1
459 Viện Đào tạo và Nghiên cứu - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU BIDV 1
460 VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM 3
461 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ DẦU KHÍ VIỆT MỸ VIET AMERICAN OIL TOOLS JOINT STOCK COMPANY 2
462 CÔNG TY CỔ PHẦN NỤ CƯỜI MỚI VIỆT NAM VIET NAM NEW AMILE 2
463 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM - HÀ NỘI  VIET NAM TOURISM - HA NOI., JSC 1
464 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ORDER VIET ORDER JSC 1
465 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ CHƠI AN TOÀN VIỆT VIET SAFETY TOYS.,JSC 1
466 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN VIETBANK 1
467 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM YOSHIDA VIETNAM YOSHIDA 2
468 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX 1
469 VIETRAVEL ACADEMY – DU HỌC VIETRAVEL VIETRAVEL ACADEMY 1
470 CÔNG TY CỔ PHẦN VIETSTAR MEIDEN  VIETSTAR MEIDEN CORPORATION 1
471 HỌC VIỆN VIETTEL - TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL ACADEMY 1
472 CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT TÍN VIETTIN JSC/VIET TIN VALUATION 2
473 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP VIGLACERA 1
474 CÔNG TY TNHH VINA O’SHOE  VINA O’SHOE CO., LTD 1
475 CÔNG TY TNHH VINA TAKEUCHI VINA TAKEUCHI 1
476 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE BIÊN HÒA VINACAFÉ B.H 1
477 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX  VINACONSULT JSC 1
478 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM - TRANG TRẠI BÒ SỮA VINAMILK QUẢNG NGÃI VINACOW 1
479 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 9
480 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỮA ĐÀ NẴNG VINAMILK DANANG 1
481 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV BÒ SỮA VIỆT NAM - TRANG TRẠI BÒ SỮA VINAMILK QUẢNG NGÃI VINAMILK QUẢNG NGÃI 1
482 TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH VINAPACO 2
483 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN VINA-PSMC VINA-PSMC 2
484 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM VINASEED 1
485 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG  VINASEED 1
486 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VINATRANS 2
487 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM VINCONS 1
488 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN VINH HOAN CORP 1
489 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6  VIŊACONEX 6 1
490 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BAO BÌ VIỆT VIPACO CO.,LTD 1
491 CÔNG TY CP XĂNG DẦU VẬN TẢI VIPCO VIPCO 1
492 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX VISIMEX CORPORATION 1
493 CÔNG TY TNHH VIETNAM STARTUP TALENT VIST 1
494 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS VITECCONS JSC 1
495 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT VJMIC.,CORP 1
496 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VMG  VMG MEDIA 1
497 CÔNG TY TNHH VMS ENGINEERING VMS ENGINEERING 1
498 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM VN POWER D.J.S.C 1
499 CÔNG TY CỔ PHẦN VNEXT SOFTWARE VNEXT SOFTWARE 2
500 CÔNG TY TNHH VNFT GROUP VNFT GROUP 2
501 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG VNI 1
502 TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) VNPT 2
503 CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT – TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VNPT-IT 1
504 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG  VPBANK 2
505 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG VRG KIEN GIANG MDF JSC 3
506 TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VSD 1
507 CÔNG TY TNHH VSIP NGHỆ AN  VSIP NGHE AN CO., LTD 1
508 CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH SẢN XUẤT ÔTÔ NGÔI SAO (VINA STAR MOTORS CORP) VSMCO 1
509 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT - CONS VT - CONS DEVELOPMENT AND INVESTMENT 2
510 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VTCO VTCO INVESTMENT CO., LTD 2
511 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL  VTP 1
512 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI SINH VTS ENVIRON 2
513 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VTS  VTSTEK 1
514 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VESTERGAARD VIỆT NAM VVN 2
515 CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO VÀ KIỆT TÁC W&W CO.,LTD 2
516 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH MIỀN TÂY WESTERN® 3
517 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH ĐỨC XDTH MINH ĐỨC 1
518 CÔNG TY TNHH YAKULT VIỆT NAM YAKULT VIETNAM 2
519 CÔNG TY TNHH Y-TEC VIỆT NAM Y-TEC VN 2
520 CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM ZEDER VIETNAM CO., LTD 1
  Tổng số học bổng đã cấp 730

 

 


KHÓA HỌC KHÁC

5 + 9 =
 

Gửi ý kiến

10 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 9 =
 • ĐÀO QUANG THÀNH - QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY ĐIỀU HÀNH DẦU KHÍ BIỂN ĐÔNG

  FMIT tổ chức test vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp. Cảm thấy vô cùng tự hào vì vượt qua được giới hạn bản thân từ những bài test rất thử thách của FMIT !!!

  09-04-2024 11:30:38

 • VŨ THỊ THU HƯỜNG - KTNB/TRƯỞNG BAN ISO TẠI CÔNG TY HÀ NỘI STEEL CENTER

  Nội dung khóa học bổ ích, kiến thức cập nhật, có nhiều tài liệu giúp học viên có thể tự đọc và bổ sung kiến thức cho bản thân. Cảm ơn thầy Tùng đã truyền đạt lượng kiến thức lớn bằng cách tiếp cận khoa học nên người nghe có thể hiểu ngay trên lớp. Cảm ơn FMIT đã tổ chức những khóa học như thế này.

  09-04-2024 11:16:10

 • PHẠM VÕ THỊ MỸ THU - TP MUA HÀNG TẠI CTCP TM - DV MỘC PHÁT

  Khóa học thực tế và cung cấp cái nhìn tổng quát về tư duy lãnh đạo hiện đại. Khóa học đã mang đến trải nghiệm học tập mới lạ và hữu ích với nhiều kiến thức ứng dụng. Tuy nhiên, việc tương tác trong lớp còn khá hạn chế, nội dung bài học hơi dài, 6 buổi là khá ít để có thể học hết chương trình. Cảm ơn viện Fmit, thầy Tùng và các bạn tư vấn hỗ trợ rất nhiều về khóa học bổ ích này.

  09-04-2024 11:03:16

 • TRẦN VIÊN HOÀNG KIM - QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY DATUM CÓNULTING

  Khoá học thú vị và hữu ích, đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò và kỹ năng của người lãnh đạo trong sự dịch chuyển nhanh của thế giới ngày nay. Cám ơn Thầy Tùng đã truyền đạt kiến thức, chia sẻ thực tế và tạo ra những tương tác hữu ích cho các học viên chia sẻ nhằm mở rộng hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế khác. Cám ơn Viện Fmit và các bạn tư vấn đã hỗ trợ rất nhiệt tình trong khoá học.

  29-11-2023 14:12:35

 • NGHIÊM THỊ THU AN - Accounting Manager tại Công ty Sumitomo NACCO Forklift Việt Nam

  Tôi đang công tác ở vị trí Accounting Manager tại Công ty Sumitomo NACCO Forklift Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia khóa học của FMIT và rất ấn tượng với bài giảng và phương pháp truyền tải lôi cuốn, sôi nổi của thầy Tùng. Qua khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo” tôi hi vọng mình có thể vận dụng 1 số kiến thức để cải thiện những thiếu sót, cần thiết trong công việc quản lý của mình. Tôi xin cảm ơn viện FMIT và thầy Tùng nhiều.

  07-08-2023 16:23:31

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo