Từ điển quản lý

Project life cycle

Vòng đời dự án là gì?

Vòng đời dự án (project life cycle) là một loạt các giai đoạn (phase) mà dự án phải thực hiện từ đầu đến khi hoàn thành dự án đó. Vòng đời dự án đưa ra một khung giúp quản lý dự án. Các giai đoạn dự án có thể thực hiện theo tuần tự (sequential), lặp (iterative), hoặc gối đầu (overlapping). 

Vòng đời dự án có thể ở dạng dự báo được (predictive) hoặc thích nghi (adaptive). Trong một vòng đời dự án, thường có các giai đoạn tương ứng để phát triển ra sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả. Việc này gọi là chu kỳ phát triển (development life cycle). Chu kỳ vòng đời phát triển có các dạng: predictive, iterative, incremental, agiel, hoặc là hybrid. 

Predictive là gì?

Trong vòng đời dự án kiểu predictive, phạm vi công việc, thời gian, và chi phí được xác định từ sớm trong vòng đời dự án. Bất kỳ sự thay đổi nào về phạm vi công việc cũng được quản lý một cách thận trọng. Vòng đời dự án predictive có tên gọi khác là mô hình thác nước (waterfall).

Iterative là gì?

Trong vòng đời dự án iterative, phạm vi công việc dự án thường được xác định từ sớm, nhưng thời gian và chi phí được điều chỉnh thường xuyên khi nhóm dự án hiểu được sản phẩm dự án ngày càng rõ hơn. Việc lặp lại (iteration) sẽ tạo ra các sản phẩm thông qua một loạt các chu trình lặp đi lặp lại cho đến khi tìm ra giải pháp phù hợp cho kết quả đầu ra của dự án.

Incremetal là gì?

Trong vòng đời dự án kiểu incremental, sản phẩm dự án được tạo ra thông qua việc lặp lại nhiều lần để tăng các tính năng sản phẩm bên trong một khung thời gian định sẵn. Các kết quả sẽ bao gồm những gì được cho là cần thiết và kết quả đầy đủ chỉ được xem là hoàn chỉnh với vòng lặp cuối cùng.

Adaptive là gì?

Vòng đời dự án adaptive bao gồm agile, iterative, hoặc incremental. Chi tiết phạm vi công việc được xác định và phê duyệt trước mỗi vòng lặp. Vòng đời dự án adaptive cũng được xem như là agile hoặc dự án theo hướng thay đổi (change-driven life cycle). 

Hybrid là gì?

Vòng đời dư án hybrid là kết hợp giữa predictive và adaptive. Trong đó một số thành phần được biết rõ hoặc yêu cầu cố định theo vòng đời predictve, và một số thành phần vẫn phải tiếp tục phát triển theo vòng đời adaptive.

Tùy theo đặc thù dự án mà nhóm dự án phải chọn vòng đời dự án phù hợp nhất để quản lý. Vòng đời dự án cần thiết phải đủ linh hoạt để giải quyết các nhân tố khác trong dự án. 

- Nhận ra các quy trình cần thiết để thực hiện trong mỗi giai đoạn (phase)

- Thực hiện quy trình đã xác định trong từng giai đoạn

- Điều chỉnh các thuộc tính của giai đoạn như là thời gian, điều kiện nghiệm thu

Vòng đời sản phẩm (product life cycle) khác với vòng đời dự án. Vòng đời sản phẩm bảo gồm các giai đoạn từ ý niệm (concept), giới thiệu (introduction), phát triển (growth), trưởng thành (maturity), và rút lui (withdraw).

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo