Từ điển quản lý

Work Breakdown Structure Component là gì?

An entry in the work breakdown structure that can be at any level.

Thành phần cấu trúc phân chia công việc

Một mục trong cấu trúc phân tích công việc có thể ở bất kỳ cấp độ nào.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo