Từ điển quản lý

Leadership Skills

Kỹ năng lãnh đạo là gì?

Kỹ năng lãnh đạo (Leadership Skills) liên quan đến khả năng hướng dẫn, tạo động lực, chỉ đạo nhóm. Những kỹ năng này bao gồm những năng lực cần thiết nhưng đàm phán, thích ứng, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, và kỹ năng tương tác với người khác. 

Làm việc với con người (Dealing with people)

Phần lớn công việc của PM liên quan đến làm việc với con người. PM nên nghiên cứu về hành vi và động lực của con người. PM cố gắng trở thành nhà lãnh đạo giỏi, vì lãnh đạo là kỹ năng quan trọng mang đến sự thành công cho dự án. PM vận dụng kỹ năng lãnh đạo khi làm việc với các bên liên quan, bao gồm nhóm dự án, sponsors, khách hàng.

Tính chất và kỹ năng của lãnh đạo (Qualities and Skills of a leader)

Các nghiên cứu chỉ ra tính chất và kỹ năng của 1 lãnh đạo như sau:

- Có tầm nhìn (ví dụ, giúp mô tả được sản phẩm, mục tiêu dự án; có khả năng tạo ra mơ ước và truyền ước mơ đó cho những người khác)

- Tích cực và lạc quan;

- Có khả năng hợp tác;

- Quản lý mối quan hệ và xung đột;

- Xây dựng niềm tin;

- Tìm kiếm được sự đồng thuận

- Cân bằng được các mục tiêu xung đột

- Vậy dụng được các kỹ năng giải quyết xung đột, thỏa hiệp, đàm phán, thuyết phục

- Phát triển và nuôi dưỡng quan hệ cá nhân và công việc;

- Có cách nhìn dài hạn rằng quan hệ quan trọng như là dự án

- Liên tục phát triển và vận dụng các kỹ năng chính trị

- Sử dụng đủ thời gian vào truyền thông

- Quản lý sự kỳ vọng

- Phản hồi tích cực và mang tính xây dựng;

- Kỹ năng hỏi và lắng nghe

- Thể hiện sự tôn trọng (với người khác), thân thiện, tử tế, trung thực, đạo đức, can đảm, cảm nhận, quyết đoán.

- Tập trung vào những việc quan trọng;

- Liên tục phân loại công việc ưu tiên và rà soát khi cần thiết;

- Tìm kiếm và sử dụng phương pháp ưu tiên vào công việc 

- Xác định mức độ ưu tiên cao về chiến lược, đặc biệt là các nhân tố thành công cho dự án

- Có cách nhìn toàn diện và hệ thống về dự án, xem xét các nhân tố bên trong và bên ngoài;

- Có khả năng vận dụng tư duy phản biện

- Xây dựng nhóm hiệu quả, định hướng dịch vụ, và vui vẻ làm việc với nhóm dự án

Chính trị, quyền lực (politics, power) là gì?

Lãnh đạo và quản lý cuối cùng là để công việc được thực hiện. Kỹ năng và tố chất ở trên giúp PM đạt được các mục tiêu của dự án. Bản chất của các kỹ năng và tố chất là khả năng chính trị. Chính trị (politics) liên quan đến việc ảnh hưởng, đàm phán, tự trị, và quyền.

Chính trị và các thành phần của nó là không chỉ thuần túy là tốt hoặc xấu hoặc tích cực hoặc tiêu cực. PM càng hiểu về tổ chức, thì khả năng thành công càng cao. PM quan sát và thu thập dữ liệu về dự án và tổ chức. Dữ liệu này được rà soát trong bối cảnh dự án, người tham gia, tổ chức, và môi trường. Việc rà soát này sẽ tạo ra thông tin và kiến thức cần thiết cho PM để lập kế hoạch và hiện thực các hành động phù hợp nhất. Hành động của PM là kết quả của việc lựa chọn loại quyền lực đúng để ảnh hưởng và đàm phán với người khác. Quyền lực cũng mang trách nhiệm tôn trọng người khác.

Quyền lực (power) có thể khởi nguồn từ đặc điểm thể hiện bởi cá nhân hoặc tổ chức. Quyền lực thường được hỗ trợ bởi nhận thức của người khác về người lãnh đạo. PM cần phải nhận ra mối quan hệ với người khác. Mối quan hệ này cho phép PM thúc đẩy công việc được hoàn thành. Có nhiều hình thức quyền lực từ vị trí của PM.

- Quyền từ vị trị (gọi là quyền chính thức, quyền hạn);

- Quyền thông tin (ví dụ, kiểm soát việc thu thập hoặc phân bổ thông tin);

- Quyền tôn trọng hoặc ngưỡng mộ 

- Tình huống (ví dụ, đạt được do một tình huống cụ thể như là khủng hoảng cụ thể);

- Nhân cách hoặc cá nhân (ví dụ, quyến rũ, hấp dẫn);

- Quan hệ (ví dụ, tham gia trong mạng lưới, kết nối, liên minh);

- Chuyên gia (ví dụ, kỹ năng, sở hữu thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, giáo dục, chứng chỉ);

- Thưởng (ví dụ, khả năng thưởng, tiền hoặc hoặc muốn khác);

- Phạt (ví dụ, khả năng áp dụng nguyên tắc hoặc hậu quả tiêu cực);

- Tâng bốc (ví dụ, áp dụng các kỹ thuật để tạo ra ưu thế cho hợp tác);

PM nên làm việc để có quyền lực cần thiết dựa trên chính sách, thủ tục hơn là đợi được cấp quyền.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo