Từ điển quản lý

Information Radiators

Information Radiators là gì?

Information radiator là một thuật ngữ sử dụng trong quản lý dự án Agile chỉ đến bất kỳ một sự trình bày nào như bản in, bản vẽ, viết tay, bảng điện tử mà nhóm dự án đặt tại một vị trí có thể thấy rõ, vì thế các thành viên nhóm dự án cũng như những người liên quan có thể thấy được thông tin mới nhất một cách nhanh chóng, ví dụ: báo cáo sự cố, tiến độ, tốc độ, vv.

Lợi ích của information radiator truyền tải các thông điệp khác hơn như:

- Nhóm dự án minh bạch thông tin (như khách hàng, bên liên quan)

- Nhóm không có gì để che giấu; thừa nhận và đối diện với vấn đề.

Lợi ích chính của việc trên là giúp thúc đẩy trách nhiệm giữa các thành viên. Lợi ích thứ 2 là có thể thu hút ý tưởng của những người ghé thăm để tạo ra các thông tin bổ ích khác.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo