Từ điển quản lý

Economies of scale/economies of scope là gì?

Economies of scale/economies of scope là gì?

Lợi thế kinh tế theo quy mô/ Lợi thế kinh tế theo phạm vi

Các công ty lớn có thể có tận dụng những lợi ích của lợi thế kinh tế theo quy mô dựa vào khả năng để mở rộng đầu tư đáng kể trong nguồn tài nguyên, ví dụ như đầu tư vào nhà máy và thiết bị, sản xuất một lượng lớn thành phẩm và dịch vụ, qua đó hạ thấp phần gia tăng của chi phí khi sản xuất với số lượng lớn. Khi số lượng hàng lớn nhưng không cùng một mặt hàng, sử dụng chung một nguồn tài nguyên, kết hợp sản xuất tạo ra lợi thế theo phạm vi. Ví dụ, các doanh nghiệp lớn thường có nhiều năng lực đàm phán hơn với các nhà cung ứng, và các tổ chức là bên giao nhận thứ ba thường thành công trong việc đàm phán chi phí vận chuyển hơn so với các nhà sản xuất nhỏ.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo