Từ điển quản lý

Daily Standup Meeting

Daily Standup Meeting là gì?

Daily Standup Meeting là một thuật ngữ trong phương pháp quản lý dự án Agile sử dụng để chỉ đến việc tiến hành họp mỗi ngày vào cũng thời điểm của nhóm dự án để cập nhật thông tin và quan trọng nhất là sự phối hợp; mỗi thành viên sẽ mô tả tóm gọn những gì đã hoàn thành và những gì trở ngại trong công việc của họ. Trong phương pháp Scrum, việc này được tiến hành với 3 câu hỏi, công việc hoàn thành là gì, công việc sắp tới là gì, trở ngại là gi? Và có thể biểu diễn trong một bảng công việc taskboard.

Cuộc họp này có thời gian cố định timeboxed tối đa là 15 phút, và có thể điều chỉnh cho những nhóm lớn hơn. Để giúp cuộc họp được nhanh, bất kỳ chủ để nào cũng được thảo luận ngắn gọn. Những chủ đề cần thảo luận sâu hơn sẽ được làm sau đó với những người có liên quan thật sự.

Nhiều phương pháp Agile gọi tên như: trong XP gọi là Daily stand-up; trong Scrum gọi là daily scrum;

Việc họp hàng ngày giúp ngăn những sai lầm thường gặp trong nhóm, như việc thiếu việc chia sẻ các thông tin hiện tại, thiếu chia sẻ các kiến thức quan trọng. Việc này giúp tạo sự gắn kết trong nhóm dự án, tạo năng lượng và hiệu quả hơn về mặt ngắn gọn súc tích so với cuộc họp sit-down meeting.

Những lỗi thường gặp trong daily meeting là: biến cuộc họp này thành báo cáo trạng thái (status report) trong đó mỗi thành viên báo cáo cho trưởng nhóm hoặc scrum master. Đây không phải là cuộc họp để báo cáo trạng thái; lỗi thứ hai là cuộc họp này kéo dài và liên tục; Lỗi thứ 3 là mọi người không cảm thấy giá trị gì với cuộc họp này vì không có vấn đề gì để họp. Điều này chứng tỏ văn hóa Agile chưa được tạo lập đúng mức để giúp nhóm dự án thỏa mái khi nêu ra các vấn đề.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo