Từ điển quản lý

Competitive priorities là gì?

Competitive priorities là gì?

Ưu tiên cạnh tranh

Ưu tiên cạnh tranh trong hoạt động để tạo ra lợi thế trên thị trường. Những ưu tiên này được điều khiển bởi mục tiêu của kế hoạch kinh doanh và sở thích của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ. Thông thường các mục ưu tiên hàng đầu là chất lượng cao, giá thành thấp, dịch vụ khách hàng tốt thông qua sự tiện ích, tốc độ và sự linh hoạt

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo