Từ điển quản lý

Burndown Chart

Burndown Chart là gì?

Burndown Chart là một thuật ngữ trong quản lý dự án Agile chỉ đến việc nhóm dự án trình bày trên một đồ thị biểu đồ liên quan đến số lượng công việc còn lại (work remaining) biểu diễn trên trục tung của đồ thị và thời gian từ lúc bắt đầu dự án trên trục hoành. Khi công việc được hoàn thành thì đồ thị sẽ tiến dần đi xuống.

Việc trình bày này tạo ra một chỉ báo thông tin (information radiator), được cập nhật một cách thường xuyên. Nếu đồ thị được sử dụng cho 1 vòng lặp thì tên gọi là sprint burndown, hoặc nếu đồ thị dùng cho toàn dự án có thể gọi tên là product burndown.

Chỉ báo này chẳng những giúp cho kết quả dự án được hiển bày rõ ràng, mà thông tin thể hiện được cung cấp đến mọi người: kết quả truyền đạt đến nhóm dự án những khó khăn phía trước sớm nhất có thể để có những quyết định. Biểu đồ này nên được bày ở nơi dễ nhận diện và các nhóm tiếp cận được rõ ràng nhất.

Với những thông tin mà burndown chart cung cấp nó không nói lên được sự thay đổi trong đồ thị là do các hạng mục trong backlog đã được hoặc thành hoặc là do sự thay đổi tăng và giảm trong story points. Vì thế, đồ thị này chỉ cung cấp thông tin tốt nhất về xu hướng hơn là thông tin rõ ràng về nhóm dự án có hoàn thành các hạng mục trong product backlog hay không.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo