Từ điển quản lý

Questionnaires and surveys

Bảng hỏi và khảo sát là gì?

Bảng hỏi và khảo sát (Questionnaires and surveys) là hình thức ghi ra một tập các câu hỏi được thiết kế nhằm thu thập thông tin một cách nhanh chóng từ số lượng lớn các bên tham gia trả lời.

Bảng hỏi và khảo sát phù hợp khi có nhiều bên tham gia trả lời, khi cần lấy thông tin nhanh, hoặc khi các bên tham gia trả lời ở nhiều khu vực xa nhau, và khi sử dụng cho phương pháp phân tích thống kê.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo