Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® tại Nhựa Bình Minh tháng 07/2020

Ngày 17/07/2020, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® tại công ty Nhựa Bình Minh. Tham gia khóa học gồm có các trưởng, phó phòng ban: phòng quản trị hệ thống thông tin, phòng đầu tư nghiên cứu phát triển, phòng đảm bảo chất lượng (QA), phòng quản trị hành chính, phòng nhân sự, phòng kinh doanh, phòng tài chính - kế toán,…
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo