Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại ASIA DRAGON

Ngày 23/04/2021, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ (KSNB) theo chuẩn COSO® tại Asia Dragon. Tham gia khóa học gồm có các trưởng, phó phòng ban: phòng kinh doanh, phòng marketing, phòng quản lý chất lượng, phòng hệ thống, phòng vật tư - cung ứng, phòng kế hoạch, phòng sản xuất, phòng cơ điện, phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán.....là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo