Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® cho Công ty AA Corporation.

Ngày 15/06/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® dành cho cấp quản lý Công ty AA Corporation. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý dự án, phòng kế hoạch dự án, phòng kỹ thuật dự án, phòng kinh doanh dự án, phòng đấu thầu dự án ... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo