Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Công ty CENTRAL.

Ngày 12/05/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® cho Công ty Central. Tham gia khóa học gồm có ban tổng giám đốc và các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý dự án, phòng chất lượng dự án, phòng kế hoạch dự án, phòng kỹ thuật dự án,...
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo