Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại Hà Nội tháng 09/2018

Ngày 13/09/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng pháp chế, phòng kiểm soát nội bộ, phòng quản trị rủi ro và tuân thủ, phòng tài chính, phòng quản trị nhân sự, phòng kế toán và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: TH True Milk, BiboMart, iMarket Việt Nam, MUFG Bank, Tập đoàn Thành Nam, Hino Motors Việt Nam, AgriMedia, Venesa Việt Nam, Bất Động Sản Lộc Sơn Hà, Laurelton Diamonds Việt Nam, Công nghiệp chính xác Việt Nam 1…
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo