Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Công ty SYNAPSE.

Ngày 18/05/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Công ty Synapse. Tham gia khóa học gồm có ban tổng giám đốc và các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý dự án, phòng thiết kế, phòng kỹ thuật, phòng chất lượng là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo