Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại Hà Nội tháng 03/2019

Ngày 17/03/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại Hà Nội. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng kiểm soát nội bộ, phòng quản lý rủi ro hợp đồng, phòng quản lý tài chính và kỹ thuật, phòng pháp chế, phòng quản lý chất lượng và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Tập đoàn TH, Tập Đoàn TECOMEN, Tập Đoàn TIMA, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Chứng khoán Agribank (AGRISECO), Công ty Cổ phần Sông Đà 5, Xổ Số Điện Toán Việt Nam…
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo