Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® cho Công Ty Thực Phẩm NFC

Ngày 10/10/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn SCOR® tại Công ty Thực Phẩm NFC. Tham gia khóa học bao gồm có ban giám đốc và các trưởng, phó phòng ban: phòng kinh doanh & phát triển sản phẩm mới, phòng quản lý sản xuất, phòng quản lý kho, phòng mua hàng, phòng R&D, phòng QC, phòng quản lý chất lượng … là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo