Tin tức

FMIT® triển khai học trực tuyến chương trình Kế toán quản trị tháng 04/2022

Tham gia chương trình Kế toán quản trị để nắm rõ quy trình thiết lập, dự báo, quản trị doanh thu nhằm phục vụ cho việc ra quyết định trong kinh doanh.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo