Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Tập Đoàn KIDO

Ngày 20/05/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại Tập Đoàn KIDO. Tham gia khóa học gồm có ban tổng giám đốc và các trưởng phó phòng ban: Phòng supply chain, phòng đầu tư, phòng đào tạo, phòng kinh doanh, phòng marketing,... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo