Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® tại G-INNOVATIONS Việt Nam

Ngày 29/11/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® cho G-Innovations Việt Nam. Tham gia khóa học gồm có các trưởng, phó phòng ban: Phòng dự án, phòng chất lượng, phòng cố vấn, phòng nghiên cứu và phát triển, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kế toán ... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo