Tin tức

FMIT® triển khai chương trình Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại Hà Nội tháng 07/2022

Ngày 28/07/2022, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý rủi ro, phòng kiểm soát nội bộ, phòng kiểm toán nội bộ, phòng tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & PT Công nghệ FSI, Công Ty Cổ Phần 9PAY
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo