Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Kế toán quản trị tại TP.HCM tháng 05/2020

Ngày 17/05/2020, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo kế toán quản trị tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng kế toán quản trị, phòng tài chính, phòng kế hoạch, phòng sản xuất và các chuyên viên đại diện từ các doanh nghiệp khác nhau như:, Asia Shouwa Việt Nam, Censs Việt Nam,….
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo