Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại TP.HCM tháng 10/2019

Ngày 13/10/2019, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng kiểm soát nội bộ, phòng pháp chế, phòng tổ chức – hành chính, phòng kế toán – tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Xăng Dầu Tân Sơn Nhất – TAPETCO, Hàng Không Sân Bay Tân Sơn Nhất, Bảo Hiểm Nhân Thọ Cathay, Thắng Lợi Group, Điện Gia Lai (GEC), Dịch Thuật Việt Uy Tín - Trụ Sở TP. HCM, Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật MT, Công Ty Luật Thành Vàng….
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo