Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB tại Hà Nội tháng 03/2018

Ngày 25/03/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại Hà Nội. Tham gia học gồm có các trưởng phòng ban: ban kiểm soát, ban kiểm soát nội bộ, ban kiểm toán nội bộ, ban quản trị rủi ro, ban kế toán - tài chính, ban quản trị tổng hợp và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Tập đoàn Flamingo, Chứng Khoán Vietcombank VCBS, Masscom Việt Nam, Chemonics International, Nội thất Ngọc Sơn, Địa ốc Đất Vàng và Vận tải Thái Tân.
Liên hệ Liên hệ