Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại TP.HCM tháng 02/2020

Ngày 01/03/2020, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: phòng quản lý rủi ro, phòng kiểm toán nội bộ, phòng tổng hợp và hỗ trợ, phòng quản lý hoạt động dự án, phòng đảm bảo chất lượng - hợp tác quốc tế và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Dầu khí Việt Nam (PTSC), Ngân Hàng Á Châu (ACB), Bến Thành Group, Gemadept, Nha Khoa Rạng Đông, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu,….
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo