Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản lý dự án tại Hà Nội tháng 03/2018

Ngày 25/03/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án tại Hà Nội. Tham gia khóa học có các ban quản dự án, kỹ sư dự án, phòng điều hành dự án, phòng công nghệ dự án và các chuyên viên dự án đến từ các công ty: Vinaconex E&C, Dịch vụ iERP, Bảo Tín Minh Châu, Công Nghệ Securemetric, Giải Pháp E2E, Tư Vấn PTA Asia, HCS Việt Nam, Văcxin và Sinh Phẩm Số 1(Vabiotech), Vận tải Xuân Trường Hai và Công ty Dịch Vụ & Kỹ Thuật Tài Chính Việt Nam
Liên hệ Liên hệ