Tin tức

FMIT triển khai chương trình “KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ” cho các nhà điều hành tại Tp.HCM tháng 9/2020

Nhằm nâng cao kiến thức về hệ thống quản trị cho các Nhà điều hành trong các công ty vừa và lớn trong bối cảnh thế giới mới, Viện FMIT đang triển khai chương trình học bổng lãnh đạo cho các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoặc quản lý cấp cao trong công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo