Tin tức

FMIT VINH DANH CHỊ LÊ HUỲNH NHƯ - ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NHẤT KHÓA QUẢN TRỊ RỦI RO - IC157

Ngày 07/08/2022, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng ban: Phòng quản lý rủi ro, phòng kiểm soát nội bộ, phòng kiểm toán nội bộ, phòng tài chính và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Công Ty TNHH Dệt Tường Long, Công Ty Cổ Phần Logistics Hàng Không, Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Công Nghiệp Bưu Chính Viễn Thông, Công Ty TNHH Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc NOVA, Công Ty TNHH GS 25 Vietnam, Congo Ty Cổ Phần HALANA, Công Ty Cổ Phần Đại Lý Hàng Hải Việt Nam….
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo