Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB theo chuẩn COSO® tại TP.HCM tháng 06/2018

Ngày 07/06/2018, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn COSO® tại TP.HCM. Tham gia khóa học là các trưởng phòng ban: ban kiểm soát, ban kiểm soát nội bộ, ban kế toán - tài chính, phòng tín dụng – đầu tư, Giám sát bộ phận an ninh và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Quỹ Đầu Tư Phát Triển Kiên Giang, Tài Chính Home Credit Việt Nam, Đầu Tư Xây Dựng Unicons, Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam, Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), Cấp nước Đồng Nai và công ty Tư vấn Quản lý Đông Dương…
Liên hệ Liên hệ