Tin tức

FMIT® triển khai chương trình Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI® (PMBOK 7th) tháng 12/2022

Ngày 18/12/2022, FMIT đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI. Tham gia khóa học là các trưởng phó phòng: phòng quản lý xây dựng, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng IT, phòng thi công dự án, phòng kế toán và các chuyên viên dự án đến từ nhiều công ty khác nhau như: Công ty TNHH Khang Công Nghệ, Công Ty TNHH LJ-GROUP, Công TyTNHH Bosch Global Software Technologies, Công Ty TNHH Sew – Eurodrive, Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hùng Hậu, …
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo