Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế IIA® tại Hà Nội tháng 8/2018

Ngày 26/08/2018, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA® tại Hà Nội. Tham dự khóa đào tạo gồm có các Trưởng phó phòng ban: ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ, ban quản trị rủi ro, kế toán trưởng và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Savico Hà Nội, Bảo Hiểm Tiền Gửi (DIV), Bệnh viện Medlatec, Thịnh Vượng TVT, Dịch Vụ Ngon Việt Nam (Vietdeli), Ăn uống Ba Sao (Tristar) và Công ty Hoàng Tiến…
Liên hệ Liên hệ