Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Quản trị rủi ro & KSNB tại TP.HCM tháng 11/2017

Ngày 26/11/2017, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ tại TP.HCM. Tham gia học có tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát, ban kiểm soát nội bộ, ban kiểm toán nội bộ, ban kế toán - tài chính, ban quản trị tổng hợp và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Tổng công ty Điện lực (EVNHCMC), Hàng Không Vietjet, Viễn Thông A, Datviet Vac Group Holdings, ASOFT, AEON Việt Nam, Haesung Việt Nam, Liên Doanh Antraco, Công Nghệ Tân Tiến, Công nghiệp Tân Thuận (TTIPC), Quốc tế Đại Dương OSS, Xây Dựng Đại Dũng, Bệnh Viện Đa Khoa Mỹ Đức, Bệnh Viện Mẹ Âu Cơ (MAC), Mỹ Phẩm BENA và công ty Chế Tạo Máy Liên Trung Thành.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo