Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo quản lý dự án cho công ty CMIT

Ngày 22/12/2017, FMIT® đã kết thúc thành công khóa đào tạo quản lý dự án dành cho cấp quản lý công ty CMIT. Tham gia khóa học là các trưởng ban, phó ban như: Ban vận hành và quản trị hệ thống, ban kế hoạch & giám sát, ban tổ chức nhân sự, ban CNTT, ban quản lý khách hàng, ban thương mại... là những cá nhân giữ vai trò chủ chốt trong đội ngũ ban quản lý của công ty.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo