Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Kiểm Toán Nội Bộ chuẩn quốc tế IIA® tại Hà Nội tháng 5/2018

Ngày 17/05/2018, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA® tại Hà Nội. Tham dự khóa đào tạo gồm có các Trưởng phó phòng ban: ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát, ban tài chính kế toán, Ban pháp chế & Đối ngoại và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Ngân hàng PvcomBank, Tập đoàn Tecomen, Tập đoàn Công Nghiệp Việt (CNV GROUP), TARA, Japfa Comfeed Việt Nam, Hệ thống siêu thị Kids Plaza, Công ty 19-5- Bộ Công An và sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo