Tin tức

FMIT® triển khai đào tạo Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế IIA® tại Hà Nội tháng 2/2019

Ngày 03/03/2019, FMIT® đã kết thúc thành công chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA® tại Hà Nội. Tham dự khóa đào tạo gồm có các Trưởng phó phòng ban: ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ, ban quản trị rủi ro, kế toán trưởng và các kiểm soát viên đại diện từ các công ty: Canifa, Sông Đà 5, Alphanam Group, ABIC (Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp), Mía Đường Lam Sơn, Japfa Comfeed Việt Nam, Tổ Chức Good Neighbors Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PV2,….
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo