XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ, Giám đốc kiểm toán nội bộ CAE có trách nhiệm xây dựng các chính sách và thủ tục để hướng dẫn các hoạt động của phòng kiểm toán nội bộ. Hình thức và nội dung của các chính sách và thủ tục phụ thuộc vào quy mô, cấu trúc hoạt động của kiểm toán nội bộ và mức độ phức tạp của công việc.

Đối với quy mô hoạt động nhỏ, các tài liệu này có thể đơn giản, nhưng với quy mô lớn, các hoạt động này cần phải có các tài liệu hướng dẫn rõ ràng và chi tiết. Phần nội dung dưới đây FMIT sẽ giới thiệu một số tài liệu về chính sách và thủ tục cơ bản cho bộ phận kiểm toán nội bộ tại các công ty.

Sổ tay kiểm toán (Adudit Manual)

Sổ tay kiểm toán tạo ra nhằm hướng dẫn cho nhân viên mới, và các nhân viên hiện tại về mục tiêu, cách thức thực hiện kiểm toán. Giám đốc kiểm toán CAE có trách nhiệm tạo ra và đảm bảo rằng sổ tay kiểm toán được viết ra, truyền thông, được hiểu, và thực hiện một cách đầy đủ.

Sổ tay kiểm toán cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ

Sổ tay kiểm toán rất cần thiết cho hoạt động kiểm toán nội bộ (Ảnh minh họa)

Mục đích của sổ tay kiểm toán nói chung:

  1. Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên về việc tuân thủ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp và các tiêu chuẩn nghề nghiệp.
  2. Đưa ra các chỉ tiêu cần đạt được cho nhân viên khi thực hiện vai trò của mình trong việc đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của tổ chức và hoàn thành các mục tiêu chiến lược.
  3. Đưa ra các mục tiêu cần tập trung và các giá trị chính cần đạt. Ví dụ như hoạt động tập trung vào đảm bảo các kiểm soát đầy đủ hoặc hoạt động xác định cơ hội để cải tiến hiệu quả hoặc chất lượng hoạt động của công ty.
  4. Phối hợp với các cơ quan bên trong và bên ngoài
  5. Cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động kiểm toán nội bộ

Ví Dụ Nội Dung Sổ Tay Kiểm Toán

Tiêu đề  Mô tả
Điều lệ kiểm toán nội bộ  Điều lệ kiểm toán nội bộ
Tổ chức kiểm toán nội bộ Báo cáo thực hiện, dịch vụ được cung cấp bởi kiểm toán nội bộ
Kế hoạch chiến lược kiểm toán nội bộ      Quy trình và lịch trình để thực hiện các mục tiêu và mục tiêu chiến lược 
Kế hoạch kiểm toán hàng năm     Quy trình về kế hoạch kiểm toán hàng năm, từ việc xác định toàn bộ nội dung kiểm toán thông qua phân tích rủi ro và phân bổ nguồn lực, bao gồm các công cụ quản lý rủi ro được sử dụng
Nhân sự        Vai trò và trách nhiệm, đào tạo và phát triển nghề nghiệp, hệ thống quản lý hiệu quả công việc
Giao tiếp  Hướng dẫn giao tiếp với khách hàng nội bộ và cơ quan bên ngoài; xử lý thông tin bí mật
Quy trình kiểm toán Các thủ tục cần tuân thủ, từ lập kế hoạch thông qua các yêu cầu báo cáo liên quan đến các giấy tờ công việc; Mẫu báo cáo   
Thủ tục hành chính     Các chính sách về theo dõi thời gian, tài liệu và lưu giữ tài liệu, quá trình thay đổi

Hiểu hơn về các hoạt động của kiểm toán nội bộ qua khóa học của FMIT®

Để hiểu rõ hơn về các nội dung kiểm toán nội bộ và chính sách thủ tục cụ thể, học viên có thể tham dự các khóa học về kiểm toán nội bộ bao gồm:

Kiểm toán nội bộ nền tảng - IAF

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có đủ trình độ, kỹ năng theo chuẩn mực quốc tế phục vụ công tác kiểm toán nội bộ tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, FMIT® đã phối hợp cùng Học viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ - IIA® tổ chức chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA® tại Việt Nam.

Học viên tham gia khóa học kiểm toán nội bộ của fmit

Học viên tham gia khóa học Kiểm toán nội bộ của FMIT®

Chương trình đào tạo này dành cho nhóm đối tượng là các chuyên viên kiểm toán nội bộ, trưởng kiểm toán nội bộ và những người có tiềm năng trở thành kiểm toán viên chuyên nghiệp,… Tham gia vào khóa học này, học viên sẽ nắm được:

  1. Chuẩn mực thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế
  2. Kiến thức nền tảng sẵn sàng cho việc luyện thi chứng chỉ quốc tế CIA®
  3. Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức

Luyện thi chứng chỉ kiểm toán quốc tế CIA®.

Để tiếp tục thi lấy chứng chỉ quốc tế CIA® - chứng chỉ danh giá nhất thế giới được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Khóa học luyện thi CIA® tại FMIT® được thiết kế theo khung chương trình và ngân hàng luyện thi chuẩn của Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ IIA® nhằm giúp học viên tiếp cận theo cách thuận tiện và hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế này. Giáo trình và nội dung giảng dạy được thiết kế theo hệ thống CIA® LEARNING SYSTEM dành cho học viên và giảng viên của chương trình.


chương trình đào tạo tại fmit

  1.  
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo