Vai trò của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò rất quan trọng trong bộ máy hoạt động của toàn tổ chức. Tuy nhiên, thực tế hiện nay là hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa nhận thức đúng về vai trò của chức năng kiểm toán nội bộ trong hoạt động của doanh nghiệp. Làm thế nào để kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn? Bài viết dưới đây FMIT sẽ giới thiệu và phân tích đánh giá vai trò hoạt động của kiểm toán nội bộ với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm toán nội bộ thực hiện việc đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản trị rủi ro và làm gia tăng giá trị cho hệ thống này thông qua các nguyên tắc của kiểm toán nội bộ. Đối tượng của kiểm toán nội bộ bao gồm rủi ro, kiểm soát, và quản trị (GRC). Kiểm toán nội bộ có thể thực hiện chức năng đánh giá đảm bảo (Assurance) hoặc đánh giá tư vấn (Consulting).

1. Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Trong nhiều doanh nghiệp, vai trò của kiểm toán nội bộ đối với hệ thống rủi ro có thể thay đổi theo nhiều cách thức dưới đây:

 1. Không có vai trò gì
 2. Sử dụng rủi ro để lập kế hoạch kiểm toán nội bộ.
 3. Cung cấp thông tin chi tiết và dữ liệu lịch sử về các sự kiện rủi ro được xác định bởi các kết quả kiểm toán nội bộ,
 4. Hỗ trợ liên tục và tham gia vào quá trình quản lý rủi ro như tham gia vào các ủy ban giám sát, các hoạt động giám sát và báo cáo tình trạng rủi ro,
 5. Quản lý và điều phối quá trình quản trị rủi ro

Quản lý cấp cao và hội đồng quản trị sẽ xác định vai trò của hoạt động kiểm toán nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro của tổ chức. Trong hầu hết các tổ chức, kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả của quản lý rủi ro doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến. Họ đóng góp vào hệ thống quản trị rủi ro (ERM) thông qua các hoạt động bảo đảm và tư vấn.

Là một bộ phận trong tổ chức, hoạt động kiểm toán nội bộ phải tuân thủ các chính sách và thủ tục của tổ chức, bao gồm các quy trình quản lý rủi ro và phải sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro trong thiết kế và thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Vai trò đảm bảo

Tổ chức cần phải đảm bảo rằng các quy trình quản lý rủi ro đang hoạt động như mong đợi và các rủi ro chính đang được quản lý ở mức có thể chấp nhận được. Trong hầu hết các tổ chức, sự đảm bảo này đến từ các nguồn khác nhau và ở các cấp độ khác nhau. Các báo cáo này được tăng cường bởi sự đảm bảo khách quan về kiểm toán bên ngoài, đánh giá chuyên gia và kiểm toán nội bộ

Cung cấp sự bảo đảm là đóng góp cốt lõi của hoạt động kiểm toán nội bộ đối với quản lý rủi ro. Kiểm toán viên thường cung cấp sự bảo đảm về:

 1. Các quy trình quản lý rủi ro, bao gồm thiết kế của họ và mức độ hoạt động của chúng.
 2. Quản lý các rủi ro chính, bao gồm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và các hoạt động khác.
 3. Đánh giá rủi ro và đánh giá rủi ro và báo cáo về tình trạng rủi ro và kiểm soát

Vai trò đảm bảo trong quy trình quản lý rủi ro

Vai trò đảm bảo trong quy trình quản lý rủi ro (Ảnh minh họa)

Việc cung cấp sự bảo đảm yêu cầu kiểm toán viên xây dựng ý kiến ​​về phương pháp quản lý rủi ro của tổ chức bởi các nhóm hoặc cá nhân quan trọng liên quan đến quản trị doanh nghiệp, bao gồm hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán. Kiểm toán nội bộ cũng phải xác định xem các quy trình quản lý rủi ro có đủ để bảo vệ tài sản, danh tiếng và hoạt động liên tục của tổ chức hay không.

3. Vai trò tư vấn

Kiểm toán nội bộ cũng có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn nhằm cải thiện quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát tổ chức, như:

 1. Đào tạo về rủi ro bằng các công cụ hoặc công nghệ trong hoạt động kiểm toán và chia sẻ các công cụ đó
 2. Giới thiệu quản trị rủi ro vào tổ chức và chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn về hoạt động kiểm toán nội bộ
 3. Tư vấn, tổ chức hội thảo và huấn luyện tổ chức
 4. Đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối, giám sát và báo cáo rủi ro.
 5. Hỗ trợ các nhà quản lý khi họ làm việc để giảm thiểu rủi ro

Vai trò tư vấn trong quy trình quản lý rủi ro

Vai trò tư vấn trong quy trình quản lý rủi ro (Ảnh minh họa)

Để hiểu rõ hơn về những vai trò hoạt động của Kiểm toán nội bộ, cũng như việc đánh giá hoạt động vai trò kiểm toán trong doanh nghiệp, hãy tham gia khóa học Kiểm toán nội bộ theo chuẩn IIA® tại Viện FMIT® để chuẩn mực thực hiện kiểm toán nội bộ dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức.

Học viên tham gia khóa học Kiểm toán nội bộ của FMIT

Học viên tham gia khóa học Kiểm toán nội bộ của FMIT

Chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ tại FMIT® dựa vào nội dung của chương trình đào tạo CIA® quốc tế theo chuẩn IIA®. Đây là khóa học được thiết kế chú trọng vào việc kết hợp tinh túy giữa lý thuyết cốt lõi và chú trọng đến năng lực thực hành, vận dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp và được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Sau khi tham dự chương trình Kiểm toán nội bộ, học viên có thể tiếp tục thi lấy chứng chỉ quốc tế CIA® - chứng chỉ danh giá nhất thế giới được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Khóa học luyện thi CIA® tại FMIT® được thiết kế theo khung chương trình và ngân hàng luyện thi chuẩn của Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ IIA® nhằm giúp học viên tiếp cận theo cách thuận tiện và hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi chứng chỉ quốc tế này. Giáo trình và nội dung giảng dạy được thiết kế theo hệ thống CIA® LEARNING SYSTEM dành cho học viên và giảng viên của chương trình.


chương trình đào tạo tại fmit

 1.  
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo