Thông báo kết quả “Thử sức cùng chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế ISTQB” ngày 17/07/2014.

Viện FMIT chính thức công bố kết quả cuộc thi “Thử sức cùng chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế ISTQB” diễn ra vào ngày 17/07/2014. Dựa vào kết quả cuộc thi, Viện FMIT quyết định trao 02 xuất học bổng toàn phần khóa Chuyên viên kiểm định phần mềm CSTP cho 02 thí sinh Trần Anh Tuấn và Trần Lê Thiện Ý cùng có tổng điểm 14/20 (đạt 70%).

istqb-17-7-2014

Các thi sinh còn lại xem kết quả chi tiết tại đây.

Thông tin từ FMIT:

  • Khóa học kiểm định phần mềm khai giảng ngày 17/08/2014. Xem chi tiết thông tin tại đây.
  • Xem lịch thi chính thức lấy chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế do ISTQB tổ chức tại đây.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo