Thông báo kết quả “Thử sức cùng chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế ISTQB” ngày 15/05/2014.

Viện FMIT chính thức công bố kết quả cuộc thi “Thử sức cùng chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế ISTQB” diễn ra vào ngày 15/05/2014. Dựa vào kết quả cuộc thi, Viện FMIT quyết định trao 02 xuất học bổng toàn phần khóa luyện thi CTFL cho 02 thí sinh thí sinh Phạm Khánh Dương có tổng điểm 15/20 (đạt 75%) và thí sinh Bùi Đức Chí có tổng điểm 14/20 (đạt 70%).

thi-thu-istqb-15052014

Các thi sinh còn lại xem kết quả chi tiết tại đây.

Thông tin từ FMIT:

  • Khóa học kiểm định phần mềm khai giảng ngày 22/06/2014. Xem chi tiết thông tin tại đây.
  • Khóa luyện thi CTFL khai giảng ngày 23/06/2014. Xem chi tiết thông tin tại đây.
  • Xem lịch thi chính thức lấy chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế do ISTQB tổ chức tại đây.
  • Đăng ký cuộc thi “Thử sức cùng chứng chỉ kiểm định phần mềm quốc tế ISTQB” kỳ kế tiếp tại đây.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo