Tầm quan trọng của sự tham gia tích cực của nhân viên vào trong công việc

Sự tham gia (engagement) tích cực của nhân viên vào công việc được hiểu theo nghĩa nhân viên có sự tham gia chủ động, đóng góp, và sẵn sàng cùng với tổ chức đi về phía trước. Sự tham gia còn có nghĩa nhân viên nỗ lực cao để thực hiện công việc, cảm thấy tự hào về công việc, tận tâm với công việc, tập trung và say mê với công việc. Sự tham gia không thích hợp theo kiểu giao dịch (transactional engagement) diễn ra trong trường hợp nhân viên và tổ chức làm việc theo hình thức ngắn hạn, hoàn thành công việc bắt buộc, không cảm thấy có động lực, và sẵn sàng rời đi khi có cơ hội tốt hơn.

Với vai trò của nhà quản lý, việc tham gia của nhân viên theo nghĩa tích cực hoặc ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến quá trình lâu dài của tổ chức, ảnh hưởng khả năng thực hiện chiến lược của tổ chức. Với vai trò nhà quản lý, việc quản lý được sự tham gia của các bên liên quan, cụ thể trong bài viết này là sự tham gia của nhân viên một cách tích cực sẽ mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Bài viết này sẽ giới thiệu một số nhân tố quan trọng ảnh hưởng quá trình này giúp các nhà quản lý và các giám đốc điều hành có thêm các thông tin trong công tác lãnh đạo và phát triển tổ chức của mình.

Lợi ích khi có được sự tham gia tích cực của nhân viên trong công việc

Năm 2012, tổ chức Gallup, có trụ sở tại Washington, D.C., đã tiến hành phân tích tổng hợp thứ tám về khảo sát sự tham gia nhân viên trong Q12 Engagement Survey”, sử dụng 263 nghiên cứu trên 192 tổ chức trong 49 ngành công nghiệp và 34 quốc gia. Trong mỗi nghiên cứu, các nhà nghiên cứu của Gallup tính toán thống kê mối quan hệ tương tác giữa sự tham gia của nhân viên và kết quả hiệu suất tổ chức cung cấp: sự tham gia của nhân viên càng tích cực, kết quả của tổ chức càng hiệu quả. Kết quả chỉ ra các chỉ số khác nhau giữa top những công ty có sự tham gia tích cực hàng đầu và những công ty (bottom) ở mức thấp với sự tham gia của nhân viên theo cách ngắn hạn như sau:

 • Chênh lệch 10% trong xếp hạng sự hài lòng của khách hàng
 • Chênh lệch 22% trong khả năng sinh lời
 • Chênh lệch 21% về năng suất công việc
 • Chênh lệch 25% về doanh thu trong tổ chức có doanh thu cao, và 65% trong những tổ chức có doanh thu thấp
 • 48% trong các sự cố về an toàn
 • 28% về gian lận
 • 37% về mức độ vắng mặt
 • 41% sản phẩm lỗi

Sự tham gia tích cực của nhân viên và phúc lợi của nhân viên

Có nhiều nghiên cứu chỉ ra quan hệ giữa sự tham gia tích cực của nhân viên và phúc lợi (well-being) của nhân viên. Phúc lợi được hiểu theo nghĩa rộng gồm các phương diện như:

 • Thể chất: sức khỏe, sức chịu đựng, và năng lượng
 • Tâm lý: mức độ lạc quan, khả năng kiểm soát áp lực, tự tin, kiểm soát
 • Xã hội: các mối quan hệ công việc, cân bằng công việc / cuộc sống, công bằng, tôn trọng, sự kết nối

Nghiên cứu của Towers Watson trong mối quan hệ giữa sự tham gia (engagement) và phúc lợi (well-being) cho rằng:

 • Nhân viên tham gia cao (highly engagement) và phúc lợi cao (highly well-being) là những nhân viên làm việc hiệu quả nhất và hạnh phúc nhất.
 • Nhân viên tham gia cao (highly engagement) nhưng phúc lợi thấp (low levels of well-being) đã nhiều khả năng rời khỏi tổ chức của họ; ngoài ra, mặc dù họ có xu hướng hướng tới mức năng suất cao, họ cũng nhiều khả năng bị kiệt sức ở mức độ cao.
 • Nhân viên có sự tham gia thấp (low levels of engagement) và phúc lợi cao (highly well-being) đặt ra những vấn đề lớn cho tổ chức. Họ đã nhiều khả năng ở lại với tổ chức nhưng ít cam kết với các mục tiêu của tổ chức.
 • Nhân viên có sự tham gia thấp và mức phúc lợi thấp là những nhân viên đóng góp ít nhất cho tổ chức. Bởi vì thị trường việc làm yếu hiện tại, nhóm này cũng có thể miễn cưỡng rời khỏi tổ chức của họ

Vai trò của văn hóa tổ chức trong việc tạo ra môi trường có sự tham gia tích cực của nhân viên

Một nghiên cứu của Hewitt về 900 công ty tại tám thị trường cho thấy rằng tại đỉnh cao của cuộc Đại suy thoái năm 2008 đến năm 2009, văn hóa tổ chức là rất quan trọng để duy trì sự tham gia của nhân viên và văn hóa và sự tham gia tích cực đó đã bổ trợ cho nhau để cùng cải thiện tài chính hiệu quả hoạt động của các tổ chức.

Văn hóa tổ chức có thể được nhìn thấy trong lời nói và hành động, thể hiện sự nhất quán về giá trị và nhận thức của tổ chức. Một tổ chức hiệu quả khi có được văn hóa và chiến lược phù hợp với nhau. Điều này có thể đạt được thông qua vai trò lãnh đạo, những câu chuyện truyền cảm hứng trong tổ chức, hoặc những hoạt động liên quan đến sự cam kết.

Nhân tố tạo động lực cho sự tham gia của nhân viên

Trên đây là các chủ đề về tầm quan trọng của sự tham gia tích cực của nhân viên và lợi ích của nó với sự tốt đẹp cho cả tổ chức và nhân viên đó. Phần cuối này sẽ trình bày các nhân tố chủ đạo trong việc tạo động lực cho nhân viên tham gia bao gồm:

 • Bản thân công việc, bao gồm cơ hội để phát triển
 • Niềm tin và sự tin tưởng vào lãnh đạo
 • Chương trình khen thưởng và tạo động lực
 • Truyền thông của tổ chức được thực hiện đúng thời điểm và đúng cách

Dưới đây là một số động lực ở các quốc gia khác nhau:

Quốc gia Động lực

Australia

Chất lượng của các mối quan hệ tại nơi làm việc, bao gồm cả huấn luyện

Brazil

Ý thức về thành tích cá nhân, sự tin tưởng vào quản lý cấp cao, cơ hội đào tạo, trả lương công bằng dựa trên hiệu suất, dịch vụ khách hàng danh tiếng tốt, lợi ích tương đương với ngành

Canada

Được đối xử tôn trọng, cân bằng công việc / cuộc sống tốt, cảm thấy họ có thể cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng hoặc khách hàng

Trung Quốc

Ý thức về thành tích cá nhân, trả công công bằng dựa trên hiệu suất, danh tiếng tốt về dịch vụ khách hàng, lợi ích tương đương với ngành, sự tự tin trong quản lý cấp cao, hệ thống CNTT hỗ trợ nhu cầu kinh doanh, đào tạo cơ hội, phản hồi hiệu suất thường xuyên

Pháp

Cân bằng công việc / cuộc sống, cung cấp dịch vụ khách hàng tốt, được đối xử tôn trọng

Ấn Độ

Loại công việc, cơ hội thăng tiến

Nhật

Lương cơ bản và khuyến khích

Sweden

Đối xử tôn trọng, loại công việc họ tham gia, ý thức cá nhân thành quả

Anh

Ý thức về thành tích cá nhân, sự tin tưởng vào quản lý cấp cao, cơ hội đào tạo, trả lương công bằng dựa trên hiệu suất, danh tiếng tốt cho dịch vụ khách hàng, lợi ích tương đương với ngành

Mỹ

Tự tin rằng các mục tiêu nghề nghiệp có thể được đáp ứng, ý thức cá nhân thành tích, niềm tin vào sự thành công của tổ chức, chất lượng cao ưu tiên, cơ hội cho tăng trưởng và phát triển, thông tin và hỗ trợ quản lý sự nghiệp, linh hoạt để cung cấp dịch vụ khách hàng tốt

Trong khảo sát toàn cầu của Aon Hewitt vào 2014 về xu thế tạo sự tham gia tích cực của nhân viên có chỉ ra các nhân tố tích cực sau. Với vai trò các nhà quản lý, chúng ta cần nghiên cứu và vận dụng phù hợp:

 • Thương hiệu tổ chức: uy tín, sự đóng góp nhân viên, trách nhiệm xã hội
 • Lãnh đạo: khả năng lãnh đạo
 • Kết quả: cơ hội nghề nghiệp, học tập và phát triển, quản lý kết quả, quản lý con người, chương trình ghi nhận và khen thưởng
 • Công việc: sự phối hợp, trao quyền, và tự chủ
 • Nền tảng: cân bằng công việc cuộc sống, chương trình phúc lợi, an toàn, môi trường làm việc, truyền thông, tập trung khách hàng, tôn trọng sự khác biệt, ..

chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo