Quy trình triển khai Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Ngày 27/03/2014, Viện FMIT tổ chức thành công hội thảo “Quản lý rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®” tại Hà Nội dành cho ngành Tài chính, Ngân hàng. Nội dung hội thảo đề cập đến các quy trình triển khai Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế COSO.

Tham dự hội thảo là Quản lý cấp cao, Giám đốc khối quản trị rủi ro, Kiểm toán nội bộ tại các công ty Tài chính và Ngân hàng: Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ngân hàng TMCP Đại chúng (PvcomBank), Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu Thủy, Công ty Kiểm toán và TVĐT Tài Chính Châu Á, Công ty cho Thuê tài chính NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam, …

Hội thảo

Qua hội thảo, người tham dự có cái nhìn tổng quan về quy trình Kiểm soát nội bộ như thế nào? Cách nhận diện, đánh giá rủi ro trong doanh nghiệp và nhận biết từng cấp độ, thành phần trong kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế so với thực tế doanh nghiệp hiện nay. Từ đó doanh nghiệp hiện thực triển khai và bổ sung vào hệ thống kiểm soát nội bộ mà doanh nghiệp chưa hoàn chỉnh.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo