Quy trình tích hợp S&OP

S&OP là quy trình tích hợp nhằm mục đích cân bằng và tối ưu nguồn lực trong tổ chức. S&OP có sự tham gia của các trưởng phòng ban, bộ phận lập kế hoạch, và ban lãnh đạo nhằm mục đích cân bằng khả năng cung cấp nguồn lực của tổ chức với nhu cầu thị trường. S&OP là một trong những kỹ thuật quan trọng của chuỗi cung ứng theo phương pháp quản trị hiện đại.

Phần dưới đây FMIT sẽ giới thiệu về quy trình tích hợp S&OP:

Sự lựa chọn chiến lược kinh doanh

Trong bất kỳ tổ chức sản xuất nào thì các phòng ban khác nhau sẽ có những mục tiêu khác nhau. Khi các mục tiêu khác nhau này xuất hiện thì nhà sản xuất phải giải quyết ngay bằng việc ra quyết định làm gì để bán và làm như thế nào. Để làm tốt điều đó, nhà sản xuất sẽ phải đưa ra sự lựa chọn liên quan đến :

 1. Chiến lược sản xuất hoặc môi trường sản xuất , ví dụ như sản xuất để lưu kho hay sản xuất khi có đơn đặt hàng, lắp ráp theo đơn đặt hàng, thiết kế sản phẩm dựa theo đơn đặt hàng, và tùy biến theo khách hàng (MTS, ATO, MTO, hoặc ETO).
 2. Quá trình sản xuất, chẳng hạn như liên tục, lặp đi lặp lại, tiếp nối và dự án (flow, intermittent, hoặc project).

Các quyết định về các lựa chọn này bị ảnh hưởng bởi sản phẩm và quy trình thiết kế, yêu cầu công nghệ, mức độ nhu cầu dự kiến, sự đa dạng và khối lượng của sản phẩm, phạm vi địa lý của thị trường, chu kỳ sống và chi phí môi trường của nguyên vật liệu mua cũng như kỳ vọng của khách hàng về tốc độ và địa điểm thực hiện đơn đặt hàng. Cuối cùng, những lựa chọn và quyết định này cần phải cân bằng giữa các mục tiêu xung đột:

 1. Mức dịch vụ khách hàng cao – sự đa dạng và chất lượng sản phẩm cao, thời gian chờ ngắn hơn và linh hoạt trong sản xuất để đáp ứng với các đơn đặt hàng của khách hàng.
 2. Vận hành nhà máy hiệu quả - sản xuất lâu dài để giảm thiểu sự thay đổi và giảm chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị; mức tồn kho nguyên liệu cao với chi phí thấp
 3. đầu tư hàng tồn kho là tối thiểu – mức tồn kho thấp nhưng vòng quay hàng tồn kho hoặc hệ số vòng quay hàng tồn kho cao.
 4. Chi phí thực của vật liệu - giá mua thấp nhất so với tổng chu kỳ sống và chi phí môi trường.

Lựa chọn chiến lược kinh doanh (Ảnh minh họa)

 • Lựa chọn chiến lược kinh doanh (Ảnh minh họa)

  Lựa chọn hoạch định năng lực và ưu tiên

  Trên lý thuyết thì các cuộc thảo luận về sự cân bằng nên diễn ra thường xuyên trong các giai đoạn hoạch định năng lực và ưu tiên của kiểm soát lập kế hoạch sản xuất, chẳng hạn như trong các cuộc họp về lập kế hoạch tích hợp (S&OP) định kỳ.

Giải quyết xung đột

Việc giải quyết các mục tiêu mâu thuẫn không phải lúc nào cũng phải được thực hiện bằng cách cân bằng. Ví dụ, phương pháp sản xuất tinh gọn (lean) và TOC cho phép đạt được nhiều hơn một mục tiêu bằng cách tăng vận tốc chuỗi cung ứng thông qua một số phương pháp như:

 1. Loại bỏ các hành động và quy trình lãng phí trong quá trình sản xuất và ủng hộ việc trao quyền cho nhân viên
 2. Đảm bảo dòng sản xuất liên tục từ nguyên liệu thô đến thành phẩm bằng cách sử dụng buffer thêm các nguồn lực ràng buộc để duy trì mức sử dụng
 3. Thiết lập các mối quan hệ nhà cung cấp và thực hiện việc quản lý nguồn cung cấp để đồng bộ hóa việc cung cấp nguyên liệu thô đến điểm sử dụng tại thời điểm sản xuất.

Khi đó với kết quả là tốc độ sản xuất nhanh hơn và thời gian sản xuất ngắn hơn, công ty sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào dự báo và sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng. Điều này cũng giúp giảm lượng hàng tồn kho cần thiết để hỗ trợ các mục tiêu dịch vụ khách hàng và giảm chi phí sản xuất.

Để hiểu rõ hơn về quy trình tích hợp S&OP, bạn đọc có thể tham gia khóa học về quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR tại FMIT.

Khóa học Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn SCOR® tại FMIT® sẽ cho bạn những gì?

Khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® của Viện FMIT®

Khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR® của Viện FMIT®

Tham gia khóa học Quản lý chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn SCOR® tại viện FMIT® bạn sẽ:

 1. Có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng
 2. Nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới
 3. Có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 4. Có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp
 5. Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống.

SCOR® là mô hình tham chiếu hoạt động chuỗi cung ứng (Supply Chain Operation Reference) theo tiêu chuẩn quốc tế. Mô hình này định ra các ứng dụng tốt nhất, các thước đo hiệu quả hoạt động và yêu cầu chức năng của các phần mềm cho từng quy trình cốt lõi, quy trình con và các hoạt động của chuỗi cung ứng).

Từ đó, bạn sẽ đảm bảo có được đầy đủ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần có cho một nhà quản lý chuỗi cung ứng giỏi


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo