Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng

Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng luôn được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu khi bàn về quản lý chuỗi. Vai trò của nó lại càng quan trọng hơn ở hiện tại do sự thay đổi của thế giới ngày càng diễn ra chóng vánh cùng với việc ứng dụng công nghệ mạnh mẽ đã làm cho bài toán cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên toàn cầu cho dù doanh nghiệp đó có hoạt động toàn cầu hay không. Vấn đề quan trọng hàng đầu đó là việc các nhà quản lý chuỗi cung ứng có kiến thức cơ bản và có khả năng ứng dụng quản trị rủi ro vào trong lĩnh vực của mình hay không. Bài viết dưới đây, FMIT – đơn vị đào tạo về quản trị rủi ro sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Hiện tại có rất nhiều các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro như: COSO, ISO 31000,… Tuy nhiên, quy trình quản trị rủi ro cơ bản bao gồm nhận diện, đánh giá, phân loại giúp nhà quản lý chuỗi cung ứng xác định được các rủi ro trọng tâm, thiết lập độ ưu tiên, đưa ra các chiến lược tối ưu cho từng rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng phó, thực thi kế hoạch, theo dõi và cập nhật nó. Ngoài các vấn đề cơ bản, nhà quản lý chuỗi cung ứng còn phải am hiểu các kỹ thuật như xác định khẩu vị rủi ro (appetite), ngưỡng rủi ro (threshold), chỉ số rủi ro (KRI), xây dựng tiêu chuẩn đánh giá rủi ro, kỹ thuật kiểm soát rủi ro (controls), quản lý kinh doanh liên tục (BCM), kỹ thuật định lượng, phân tích độ nhạy, kịch bản dự phòng,… nhằm đủ khả năng phát hiện, đánh giá, xử lý một cách hiệu quả các rủi ro trong toàn bộ hoạt động của chuỗi.

Rủi ro được định nghĩa là sự kiện có khả năng ảnh hưởng tiêu cực (nguy cơ) hoặc tích cực (cơ hội) đến khả năng đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, ví dụ, làm ảnh hưởng đến việc giao hàng, chất lượng, doanh thu, chi phí, những rủi ro tiêu cực như mối nguy, bị kiện, khả năng thiệt hại, mất mát. Rủi ro trong chuỗi cung ứng bao gồm các sự kiện có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến dòng hàng hóa dịch vụ, dòng thông tin, dòng tiền làm thiệt hại về mặt định lượng hoặc định tính đến chuỗi cung ứng.

Tất cả các khoản đầu tư, công việc, hoạt động chuỗi cung ứng đều ẩn chứa các rủi ro. Khi doanh nghiệp tiến hành các hành động để đạt mục tiêu đều đưa nhân viên, tài sản, hệ thống, … của họ vào trong một mức độ nào đó của rủi ro (bao gồm nguy cơ và cơ hội). Khi doanh nghiệp tối ưu hóa (lean) chuỗi cung ứng cũng sẽ bao hàm các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro. Rủi ro còn đến từ nhiều nguồn như nội bộ doanh nghiệp, con người, năng lực, quy trình, văn hóa, cơ sở hạ tầng, công nghệ,… hoặc từ bên ngoài như luật phát, bối cảnh tự nhiên, thị trường toàn cầu, cạnh tranh, hoạt động toàn cầu, logicstics, giao nhận toàn cầu, …

Quản trị rủi ro phải được xem xét và tích hợp với chiến lược của tổ chức, chiến lược hoạt động, và chiến lược chuỗi cung ứng. Nhà quản lý chuỗi cung ứng cần phát triển chiến lược rủi ro bằng cách xác định mức độ chấp nhận (tolerance) của rủi ro và mức độ trưởng thành (maturity) của các quy trình quản trị rủi ro trong tổ chức. Mức độ trưởng thành của hệ thống càng cao, khả năng đối phó và xử lý rủi ro càng hiệu quả. Nhà quản lý cần phải tạo ra kế hoạch hướng dẫn thực hiện rủi ro để giúp nhận diện, đánh giá, và xử lý các rủi ro.

Trong chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro được quan tâm đầy đủ từ đầu đến cuối chuỗi (end-to-end concern). Các nguyên tắc quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng bao gồm:

  • Tích hợp (integrate): điều chỉnh các hệ thống quản trị rủi ro trong toàn tổ chức
  • Mô hình (model): triển khai một mô hình từ đầu đến cuối (end-to-end) và thiết lập độ ưu tiên giữa chúng
  • Đa dạng và linh hoạt (diversity and flexibility): tạo ra danh mục các nhà cung cấp đa dạng, linh hoạt, và phát triển trên phạm vi toàn cầu.
  • Định lượng (quantify): xây dựng kế hoạch dự phòng và nhận ra các rủi ro không biết bằng các mô hình xác suất.
  • Thực hiện trách nhiệm giải trình (due diligence): tìm hiểu nhà cung cấp và đảm bảo họ thực hiện đúng trách nhiệm
  • Thận trọng (insure): ra các quyết định thận trọng và đảm bảo chống lại được các mối nguy (hazards) và gián đoạn kinh doanh.

Ngoài ra để tích hợp quản trị rủi ro vào trong các bộ phận bên trong tổ chức, quản lý chuỗi cung ứng cũng cần triển khai cả các bộ phận tham gia, các bộ phận sẽ phải tự xác định các rủi ro tại hoạt động của họ và kế hoạch ứng phó. Tổ chức cần phải liên tục đánh giá năng lực các đối tác để tiếp tục mối quan hệ và triển khai hoạt động kinh doanh.
Xây dựng mô hình toàn diện (end-to-end) về rủi ro đòi hỏi phải sử dụng nhiều công cụ và nguồn thông tin và hiểu về môi trường mà tổ chức đang hoạt động. Để hiểu hơn về các công cụ được sử dụng trong rủi ro và mô hình, chương trình đào tạo quản trị rủi ro tại FMIT sẽ giới thiệu đầy đủ và toàn diện về phương pháp quản trị rủi ro ứng dụng trong tổ chức và chuỗi cung ứng.
Tham gia chương trình người học sẽ:

  • Có cách nhìn đầy đủ và toàn diện về quản trị rủi ro theo các thông lệ quốc tế như COSO, ISO 31000
  • Nắm bắt được các kỹ thuật để áp dụng trong quản lý điều hành
  • Có khả năng thực hành và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn
  • Nâng cao hiệu quả và chiều sâu cho các công việc đang quản lý hoặc chuỗi cung ứng.

Thông tin chương trình tại: https://fmit.vn/quan-tri-rui-ro-kiem-soat-noi-bo 


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo