Quản trị là gì? Phân biệt chức năng, vai trò quản trị và quản lý

Quản trị là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động của mọi tổ chức và doanh nghiệp, với vai trò quyết định đến sự phát triển và thành công của chúng. Để hiểu rõ, chúng ta cùng tìm hiểu quản trị là gì và vai trò của quản trị cũng như phân biệt giữa quản trị và quản lý trong bài viết sau.

Tìm hiểu quản trị doanh nghiệp- Chức năng và vai trò

Tìm hiểu quản trị doanh nghiệp- Chức năng và vai trò

Quản trị là gì? Khái niệm quản trị

Quản trị là quá trình quyết định chiến lược, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu đã xác định. Nhiệm vụ quản trị bao gồm quản lý các tài nguyên như con người, tài chính, thời gian và nhiều khía cạnh khác nhau như quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chuỗi cung ứng và các hoạt động khác. Quản trị là một lĩnh vực đa dạng và có sự áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, chính phủ, giáo dục, y tế và nhiều lĩnh vực khác.

Ngoài ra, quản trị còn liên quan đến việc xây dựng chính sách, đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu của tổ chức. Quản trị có thể thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau trong tổ chức, bao gồm quản lý cấp cao (top management), quản lý tầng lớp giữa (middle management) và quản lý cơ sở (frontline management).

Quản trị là quá trình quyết định chiến lược, tổ chức, điều hành và kiểm soát

Quản trị là quá trình quyết định chiến lược, tổ chức, điều hành và kiểm soát

Bản chất của quản trị

Bản chất của quản trị là gì? Tính chất cốt lõi của quản trị nằm ở việc tìm ra cách thức phù hợp để đảm bảo hiệu suất tối ưu với chi phí thấp đối với tất cả thành viên trong tổ chức. Quản trị đòi hỏi việc đưa ra quyết định để kiểm soát hoạt động tổ chức.

Vai trò đại diện

Quản trị không chỉ là người điều hành mà còn là tiếng nói của tổ chức. Điều này đặt ra một trách nhiệm lớn, vì ngay cả ý kiến ​​cá nhân của họ cũng phản ánh đến danh tiếng của doanh nghiệp.

Vai trò đại diện

Vai trò đại diện

Vai trò lãnh đạo

Quản trị phải có khả năng lãnh đạo, truyền tải tầm nhìn và truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên. Họ cần điều khiển và kiểm soát các hoạt động của các phòng ban để đảm bảo hoạt động liền mạch và tối ưu hóa nguồn lực.

Vai trò giao tiếp và kết nối

Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc giao tiếp và kết nối các cá nhân trong tổ chức. Họ cung cấp thông tin cho toàn bộ tổ chức và hướng dẫn cấp cao và thấp hơn. Đồng thời, họ cũng thể hiện vai trò trong việc truyền đạt thông tin từ bên ngoài, chẳng hạn như từ khách hàng, đối tác, hoặc các tổ chức khác.

Vai trò ra quyết định

Quản trị thường tham gia vào việc phê duyệt và ra quyết định quan trọng trong tổ chức. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt và thuyết phục để mọi người tuân theo, tạo sự đồng nhất và liên tục trong hoạt động.

Vai trò ra quyết định

Vai trò ra quyết định

Vai trò giải quyết vấn đề

Giải quyết vấn đề là bản chất của công việc quản trị. Người quản trị có thể phải đối mặt với các vấn đề khác nhau và cần có khả năng tìm ra các giải pháp thích hợp. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các thành viên trong tổ chức.

>> Xem thêm Quản trị doanh nghiệp là gì?

4 chức năng quản trị

Chức năng quản trị bao gồm các hoạt động tổng quát mà nhà quản trị ở mọi cấp độ thực hiện. Nhiệm vụ của quản trị là đảm bảo việc thực hiện các hoạt động này nhằm đạt được mục tiêu chung của tổ chức. Các hoạt động quản trị này được chia thành bốn chức năng cơ bản: Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo và Kiểm soát.

Hoạch định (Planning):

 • Đánh giá hiện trạng và tài nguyên có sẵn trong tổ chức, sau đó xác định mục tiêu và hướng đi.
 • Đề xuất các hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu trong khung thời gian xác định.
 • Lên lịch trình chi tiết cho các hoạt động và thiết lập các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

Tổ chức (Organizing):

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức và sơ đồ tổ chức.
 • Xác định nhiệm vụ và thẩm quyền của từng bộ phận trong tổ chức.
 • Thiết lập tiêu chuẩn và chỉ số hiệu suất (KPI) cụ thể để đánh giá hiệu suất của từng bộ phận và công việc.

Lãnh đạo, quản lý (Leading):

 • Đào tạo, giao việc và chỉ đạo công việc.
 • Lắng nghe, động viên, giải quyết xung đột và đánh giá hiệu suất của nhân viên.
 • Xây dựng mối quan hệ và tương tác tích cực với nhân viên và các tổ chức bên ngoài.

Kiểm soát (Controlling):

 • Xác định vấn đề và lên lịch trình kiểm tra.
 • Đánh giá kết quả và thực hiện các biện pháp sửa đổi để ngăn chặn các vấn đề không mong muốn trong quá trình thực hiện.

4 chức năng quản trị

4 chức năng quản trị

Phân biệt giữa quản trị và quản lý

Trong hành trình quản lý và điều hành một tổ chức hoặc doanh nghiệp, hai khái niệm quan trọng thường gặp và thường dễ gây hiểu nhầm là "quản trị" và "quản lý." Mặc dù có vẻ tương tự, tuy nhiên, sự khác biệt giữa chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vai trò và chức năng của người lãnh đạo.

Ý nghĩa

Quản trị và quản lý là hai khái niệm quan trọng trong môi trường kinh doanh và tổ chức. Quản trị thường được coi là nghệ thuật đạt được mục đích đã được xác lập sẵn thông qua người khác. Trong quản trị, người quản trị thường là người điều hành việc thực hiện các quyết định và mục tiêu mà người khác đã đưa ra. Họ đảm bảo rằng công việc diễn ra theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đã được đề ra.

Quản lý thường liên quan đến việc hoạch định, thiết lập các mục tiêu vĩ mô, lập kế hoạch và chính sách. Người quản lý thường chịu trách nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức và định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, từng cá nhân để đảm bảo rằng mục tiêu được đạt đúng cách. Điều này đòi hỏi họ phải có khả năng tư duy chiến lược và đưa ra quyết định chi tiết để hướng dẫn tổ chức.

Khác nhau về ý nghĩa giữa quản trị và quản lý

Khác nhau về ý nghĩa giữa quản trị và quản lý

Bản chất

Bản chất của quản trị thường liên quan đến việc thi hành và thực hiện công việc theo các quyết định và kế hoạch đã được đưa ra trước đó. Người quản trị trong quá trình quản trị đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra theo quy trình đã được xác định và mục tiêu đã được đề ra. Họ là người thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo đã có.

Bản chất của quản lý thường liên quan đến việc đưa ra quyết định chiến lược và xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu lớn hơn của tổ chức. Người quản lý có trách nhiệm xây dựng chiến lược tổ chức, đề ra các kế hoạch và chính sách để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra. Bản chất này đòi hỏi họ phải có khả năng tư duy chiến lược và đưa ra quyết định quan trọng cho sự phát triển của tổ chức.

Quá trình

Trong quá trình quản trị, người quản trị thường tập trung vào việc quyết định "ai" sẽ thực hiện các nhiệm vụ và công việc cụ thể, cũng như cách thức tổ chức công việc để đảm bảo rằng mục tiêu đã được đề ra được hoàn thành. Điều này liên quan đến việc phân chia trách nhiệm và tổ chức công việc để đảm bảo hiệu suất làm việc.

Trong khi đó, quản lý thường liên quan đến việc quản trị quyết định trả lời cho câu hỏi "cái gì" và "bao giờ." Điều này bao gồm việc định rõ nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và thiết lập chính sách để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đã đề ra. Quản lý lên lịch trình và xác định thời điểm thực hiện để đảm bảo rằng công việc diễn ra đúng hẹn và theo kế hoạch.

Khác nhau về quá trình giữa quản trị và quản lý

Khác nhau về quá trình giữa quản trị và quản lý

Chức năng

Trong quản trị, chức năng của quản lý thường tập trung vào việc thi hành. Người quản lý hoàn thành công việc của họ dưới sự giám sát và hướng dẫn nhất định. Chúng đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Điều này đặt trọng tâm vào việc đảm bảo rằng các quyết định và mục tiêu đã được đưa ra được thực hiện đúng cách.

Quản trị liên quan đến việc tư duy. Các kế hoạch và chính sách được quyết định dựa trên các tư duy chiến lược và quyết định được đưa ra để xác định hướng đi và các bước cụ thể để đạt được mục tiêu tổ chức. Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chiến lược và định hình tương lai của tổ chức. Điều này đòi hỏi kỹ năng tư duy chiến lược và quản lý các khía cạnh lớn hơn của tổ chức.

Kỹ năng

Kỹ năng chủ yếu liên quan đến các khía cạnh kỹ thuật và kỹ năng quản lý con người. Điều này bao gồm việc hiểu về quy trình công việc, quản lý tài nguyên và đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp và tương tác với nhân viên và đồng nghiệp cũng quan trọng. Trong vai trò này, người quản trị đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Quản lý tập trung vào kỹ năng nhận thức và quản lý con người. Điều này bao gồm việc hiểu sâu về con người, quản lý mối quan hệ và tạo điều kiện làm việc tích cực. Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và động viên đội ngũ cũng là một phần quan trọng của quản lý. Trong vai trò này, người quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên đạt được mục tiêu tổ chức.


Khác nhau về kỹ năng giữa quản trị và quản lý

Khác nhau về kỹ năng giữa quản trị và quản lý

Cấp độ

Trong quản trị, người quản trị thường xuất hiện ở các cấp trung và thấp trong tổ chức. Vai trò của họ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý người lao động trực tiếp. Họ có trách nhiệm đảm bảo rằng công việc diễn ra theo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Quản lý thường xuất hiện ở cấp cao hơn trong tổ chức. Họ đại diện cho chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc cổ đông và đảm bảo rằng tổ chức đạt được mục tiêu và lợi nhuận mong muốn. Vai trò của họ liên quan đến việc xây dựng chiến lược và quyết định chiến thuật để đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.

Mức độ ảnh hưởng

Trong quản trị, các quyết định quản lý thường bị ảnh hưởng bởi giá trị, quan điểm, tín ngưỡng và quyết định của người quản lý khác. Điều này có nghĩa là các quyết định trong quản trị thường phụ thuộc vào cá nhân và cá nhân này có thể đưa ra quyết định dựa trên quan điểm và giá trị riêng.

Trong quản lý, quản trị thường bị ảnh hưởng bởi quan điểm của cộng đồng, chính phủ, các tổ chức tôn giáo, hoặc phong tục xã hội. Điều này có nghĩa là quyết định trong quản lý thường phải tuân theo các quy định và giới hạn của xã hội và cộng đồng và chúng không phụ thuộc vào quan điểm cá nhân.

Khác nhau về mức độ ảnh hưởng giữa quản trị và quản lý

Khác nhau về mức độ ảnh hưởng giữa quản trị và quản lý

Tình trạng

Trong quản trị, quản trị đặc biệt chi phối người lao động của tổ chức, những người này thường được trả thù lao dưới hình thức lương. Điều này có nghĩa rằng người quản lý trong quản trị tập trung vào việc quản lý và hướng dẫn người lao động để họ thực hiện công việc được giao theo quy trình và mục tiêu đã đề ra.

Trong quản lý, quản trị đại diện cho chủ sở hữu của doanh nghiệp, những người mà thu lại lợi nhuận từ doanh nghiệp theo hình thức cổ tức. Điều này có nghĩa rằng người quản lý trong quản lý tập trung vào việc đảm bảo rằng tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được lợi nhuận mà các cổ đông mong muốn.

Lời kết

Quản trị là gì? Quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mục tiêu tổ chức được thực hiện một cách hiệu quả và đạt hiệu suất tối ưu. Quản lý và quản trị là hai khía cạnh cần tồn tại và hoạt động cùng nhau để đảm bảo sự thành công của tổ chức.

Khóa học quản lý doanh nghiệp sẽ giúp bạn hiểu cách xây dựng và thực hiện chiến lược tổ chức, từ việc phân tích môi trường kinh doanh đến quản lý chiến lược.Nắm vững kiến thức về quản lý tài chính là quan trọng để đảm bảo tổ chức hoạt động bền vững và có lợi nhuận. Khóa học này giúp bạn hiểu về nguyên tắc tài chính, lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn lực tài chính.

Nếu bạn quan tâm đến việc tham khảo khóa học quản trị doanh nghiệp tại Viện FMIT, đó là một quyết định có thể mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển cá nhân và nghiệp vụ của bạn. Khóa học này không chỉ giúp bạn hiểu rõ bức tranh toàn cảnh về kiến trúc hệ thống quản trị mà còn cung cấp những kiến thức quý báu về nguyên tắc giám sát của Hội đồng Quản trị.

Bạn có thể tìm hiểu cách áp dụng những lý thuyết vào các tình huống thực tế trong tổ chức của bạn và thấy rằng kiến thức từ khóa học là một công cụ quý giá để đạt được sự thành công và phát triển bền vững. Khóa học quản trị doanh nghiệp tại Viện FMIT thật sự là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao nghiệp vụ và kiến thức quản trị của bạn.

Liên hệ ngay để được tư vấn chi tiết nhất:

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

 • Trụ sở chính: Tầng 5, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
 • Hà Nội: Tầng 7, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline

 • Điện thoại: (028) 3930 1724
 • Fax: (028) 3930 1725
 • Hotline: 0708 25 99 25 (HCM) - 093 848 6939 (HN)
 • Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0988 54 00 11

Email

 • info@fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo