Quản lý dự án là gì?

Hiện nay, với việc tổ chức phải liên tục cải tiến, đổi mới, hiện thực các chiến lược, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo con người, mở rộng nhà máy, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường, giải quyết các sự cố, tìm kiếm các cơ hội hoặc là giải quyết các tồn tại của doanh nghiệp nhằm mục đích phát triển tốt hơn thì không thể thiếu vai trò của quản lý dự án – phương pháp tối quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên.

Dự án có mặt ở bất kỳ tổ chức nào, dù rằng chúng ta có sử dụng phương pháp quản lý dự án hay không. Nếu công việc được quản lý đúng phương pháp, cơ hội đạt được mục tiêu và hiệu quả công việc mang lại cho tổ chức sẽ rõ ràng hơn. Việc áp dụng sai phương pháp hoặc phương pháp không phù hợp, thiếu chiều sâu sẽ gặp nhiều trở ngại, thiếu sót, và dễ dẫn đến thất bại.

Hiện tại, với sự ra đời của nhiều phương pháp mới nổi, nhiều công nghệ, và thế giới đối mặt với các thách thức hiện tại như: công nghệ toàn cầu, cạnh tranh toàn cầu, công nghệ mới ra đời, thông tin kết nối mạnh mẽ, các lực thị trường thay đổi tác động đến doanh nghiệp, và nhiều bối cảnh khác như COVID, tự nhiên, tâm lý xã hội,… buộc các nhà quản lý cần phải thích ứng nhanh hơn, xác định đúng vấn đề và lựa chọn phương pháp quản trị dự án phù hợp. Những phương pháp quản trị trước kia có vẻ đã lạc hậu và nhường chỗ cho những tư duy quản trị hiện đại.

PMPOK 7th ra đời thay đổi về tư duy quản trị dự án, làm cho việc quản trị dự án mới hơn, khác biệt, gắn với thực tiễn, có chiều sâu và thay đổi nhiều so với các phiên bản trước đó. Việc quản lý dự án hiện đại cần phải được tiếp cận theo 12 nguyên tắc và 8 trọng tâm (theo PMBOK 7th). Trong đó, nhóm dự án cần có nhiều kỹ năng về quản lý con người, hiểu về giá trị, phương pháp tiếp cận dự án, quản lý các bên liên quan, áp dụng các tư duy về quản lý nhanh nhẹn (Agile), áp dụng tư duy về loại bỏ lãng phí (Lean), lấy giá trị theo quan điểm khách hàng (value) làm thước đo cuối cùng.

Quản lý dự án hiện đại được chia thành các phương pháp:

  • Dự án nhìn rõ ngày từ đầu (predictive): áp dụng các các kỹ thuật quản lý dự án để quản lý cho công việc đã rõ, phương pháp tiến hành đã rõ
  • Dự án lặp (iterative): áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án lặp nhằm tìm ra kết quả tối ưu
  • Dự án tăng dần (incremental): áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án với yêu cầu tăng dần, và mở rộng.
  • Dự án Agile: áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án Agile theo vòng lặp (iteration-based) hoặc dòng chảy (flow-based).

Dù là phương pháp tiếp cận (development approach) nào, quản lý dự án cũng sẽ được tiếp cận ở các nhóm quy trình quản lý dự án bao gồm: thiết lập (initiating), lập kế hoạch (planning), thực thi (executing), giám sát (monitoring & controlling), và kết thúc (closing); song hành với 5 nhóm quy trình trên, dự án cũng phải được tiếp cận ở cách quản lý toàn diện (holistic view) bao gồm 10 lĩnh vực kiến thức như: quản lý công việc (scope), quản lý thời gian (time), quản lý chi phí (cost), quản lý chất lượng (quality), quản lý nguồn lực (resource), quản lý thông tin (communication), quản lý rủi ro (risk), quản lý mua sắm (procurement), quản lý các bên liên quan (stakeholders), và quản lý tích hợp (integration).

Quản lý dự án cần phải điều chỉnh (tailoring) một cách phù hợp các lĩnh vực kiến thức trên cho đặc thù riêng của dự án. Việc điều chỉnh phải tiến hành từ phương pháp, đến lĩnh vực kiến thức (knowledge areas), đến quy trình (process), đến công cụ (tools).
Để điều chỉnh một cách phù hợp và vừa đủ (just enough), quản lý dự án cần phải am hiểu rõ ràng và bản chất các phương pháp, lĩnh vực, quy trình, công cụ và bối cảnh cũng như đặc thù dự án, nắm được nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp quản lý dự án.

PMBOK 7th ra đời là sự thay đổi mạnh mẽ và toàn diện về quản lý dự án. PMI đã kế thừa nhiều triết lý quản lý đã tồn tại như góc nhìn về chiến lược trong quản trị chiến lược, góc nhìn về giá trị (value) trong môn Lean (đã xuất hiện từ năm 1930), góc nhìn về Agile trong phương pháp tiếp cận dự án Agile, quản lý sự thay đổi (change management), quản lý con người (people skills), phương pháp lãnh đạo phục vụ (trong các hệ thống phương pháp lãnh đạo).

Để hiểu và vận dụng được PMBOK 7th đòi hỏi quản lý dự án phải tiếp cận một cách hệ thống (system thinking) và phải có các kiến thức liên quan và nền tảng về quản trị mới chuyển tải được hệ triết lý của PMBOK 7th. Đây thật sự là phiên bản đột phá và tổng hợp, tích hợp nhiều tư duy và triết lý quản trị hiện đại.

Tại FMIT, đơn vị lâu năm và là nơi lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, chúng tôi với kinh nghiệm triển khai nhiều nền tảng quản trị hàng đầu thế giới như: Lean, Agile, Lãnh đạo, Chiến lược, quản trị rủi ro, quản lý chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, .. sẽ giúp người học có được chiều sâu và hiểu một cách hệ thống khi tham gia chương trình đạo tạo tại FMIT.

Với phương pháp đào tạo mang tính hệ thống, hiểu chiều sâu, áp dụng thực hành thực tế, tương tác hiệu quả với học viên, FMIT sẽ giúp các nhà quản lý dự án có được sự am hiểu tốt khi triển khai công tác quản lý dự án theo chuẩn mực quốc tế PMI.

Lịch khai giảng chương trình quản lý dự án nền tảng và khóa luyện thi chứng chỉ quốc tế PMP, quý vị tham khảo tại đây.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo