Quản lý cấp trung là gì? Vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính

Quản lý cấp trung, trong ngôn ngữ của thế giới doanh nghiệp, là một trong những hình mẫu quản lý quan trọng và cốt lõi của một tổ chức. Họ đứng ở một vị trí quan trọng giữa tầng lãnh đạo cấp cao và những người làm công việc cơ bản hàng ngày. Quản lý cấp trung có khả năng tạo ra một liên kết quan trọng giữa chiến lược tổ chức và thực tế của công việc hàng ngày. Vì vậy, để hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng và nhiệm vụ của quản lý cấp trung, chúng ta hãy cùng khám phá qua bài viết này.

Vai trò và chức năng của quản lý cấp trung

Tìm hiểu về vai trò và chức năng của quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung là gì?

Quản lý cấp trung là các nhà quản lý thuộc cấp quản lý trung gian trong bộ máy cơ cấu của tổ chức. Bộ phận này hoạt động dưới sự điều hành của các nhà lãnh đạo cấp cao, đồng thời dẫn dắt, quản lý các nhân viên cấp dưới.

Quản lý cấp trung đóng một vai trò quan trọng trong việc tổ chức và điều hành một tổ chức. Họ thường là cầu nối giữa lãnh đạo cấp cao và những người làm việc trực tiếp trên công việc hàng ngày. Các nhà quản lý cấp trung phải có khả năng hiểu rõ mục tiêu và chiến lược của công ty và đảm bảo rằng nhân viên dưới sự quản lý của họ thực hiện công việc một cách hiệu quả và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu này.

Quản lý cấp trung có vai trò quan trọng trong tổ chức

Quản lý cấp trung có vai trò quan trọng trong tổ chức

Ngoài việc quản lý công việc và hiệu suất của nhân viên, quản lý cấp trung cũng phải có khả năng ra quyết định chiến lược trong việc phát triển và tối ưu hóa quá trình làm việc. Họ thường đối mặt với các thách thức quản lý như tăng cường hiệu suất, tạo ra môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự phát triển cá nhân của nhân viên.

Một phần quan trọng khác của vai trò này là khả năng giao tiếp và lãnh đạo. Quản lý cấp trung phải có khả năng tạo ra sự đoàn kết trong nhóm làm việc của họ, thúc đẩy sự hợp tác và đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ mục tiêu và vai trò của họ trong tổ chức.

Khái niệm về quản lý cấp trung

Khái niệm về quản lý cấp trung

Vai trò của nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp

Nhà quản trị cấp trung trong doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành công ty. Vai trò của họ thường bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

 • Lập kế hoạch và chiến lược: Nhà quản trị cấp trung tham gia vào quá trình lập kế hoạch dài hạn và chiến lược doanh nghiệp. Họ phải đảm bảo rằng doanh nghiệp có một hướng đi rõ ràng và các mục tiêu cụ thể để đạt được.
 • Quản lý tài nguyên: Nhà quản trị cấp trung quản lý tài nguyên của công ty, bao gồm nguồn nhân lực, tài chính và nguồn lực vật lý. Họ phải đảm bảo rằng tài nguyên này được sử dụng hiệu quả để đạt được mục tiêu doanh nghiệp.
 • Điều hành hoạt động: Nhà quản trị cấp trung chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty. Họ phải đảm bảo rằng mọi công việc diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả.
 • Quản lý nhân viên: Nhà quản lý cấp trung phải quản lý và hướng dẫn nhân viên trong công ty. Họ thường có vai trò trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Ra quyết định chiến lược: Nhà quản trị cấp trung thường phải đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng cho công ty, bao gồm quyết định về mở rộng, đầu tư và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Giám sát hiệu suất: Họ phải theo dõi và đánh giá hiệu suất của công ty theo các chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể. Nếu cần, họ phải điều chỉnh chiến lược và hoạt động để đảm bảo rằng công ty đạt được kết quả mong muốn.
 • Liên lạc và giao tiếp: Nhà quản lý cấp trung thường phải liên lạc và giao tiếp với các bên liên quan, bao gồm ban lãnh đạo cấp cao, nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh. Họ phải đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và rõ ràng.
 • Đối phó với vấn đề và khủng hoảng: Nhà quản trị cấp trung phải có khả năng xử lý các vấn đề khó khăn và khủng hoảng khi chúng xảy ra. Họ phải là người đứng ra giải quyết các tình huống khẩn cấp để bảo vệ lợi ích của công ty.

Quản trị cấp trung là cầu nối giữa lãnh đạo và nhân viên cấp dưới

Quản trị cấp trung là cầu nối giữa lãnh đạo và nhân viên cấp dưới

Kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung

Kỹ năng cần có của nhà quản lý cấp trung rất đa dạng và đóng vai trò quan trọng trong việc thành công trong vai trò của họ. Dưới đây là một số kỹ năng quan trọng mà họ cần phải phát triển:

Quản lý sự thay đổi

Sự thay đổi là không thể tránh khỏi trong môi trường kinh doanh ngày nay. Nhà quản lý cấp trung cần phải có khả năng dẫn dắt và quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả, đảm bảo rằng tổ chức thích nghi và phát triển.

Người quản lý cần có kỹ năng thích nghi với sự thay đổi

Người quản lý cần có kỹ năng thích nghi với sự thay đổi

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp là yếu tố quan trọng trong việc lãnh đạo và quản lý nhóm. Nhà quản lý cấp trung cần phải biết cách giao tiếp một cách rõ ràng, hiệu quả và có khả năng lắng nghe nhân viên và các bên liên quan.

Kỹ năng báo cáo

Tạo ra các báo cáo chính xác và chi tiết là một phần quan trọng của công việc quản lý. Kỹ năng này giúp họ theo dõi hiệu suất, đánh giá tiến trình và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Kỹ năng báo cáo giúp theo dõi hiệu suất công việc

Kỹ năng báo cáo giúp theo dõi hiệu suất công việc

Kỹ năng lên kế hoạch

Lập kế hoạch là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng công việc được tổ chức và thực hiện một cách có hệ thống. Nhà quản lý cấp trung cần phải biết cách lên kế hoạch, thiết lập mục tiêu và theo dõi tiến trình.

Kỹ năng quyết định và giải quyết vấn đề

Quản lý cấp trung thường phải đối mặt với các quyết định khó khăn và vấn đề phức tạp. Họ cần phải có khả năng phân tích thông tin, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Nhà quản lý cần có kỹ năng quyết định và giải quyết vấn đề

Nhà quản lý cần có kỹ năng quyết định và giải quyết vấn đề

Kỹ năng quản lý nhân sự

Quản lý và lãnh đạo nhóm là một phần quan trọng của vai trò của họ. Họ cần phải biết cách tuyển dụng, đào tạo, phát triển và động viên nhân viên để đạt được hiệu suất tối ưu.

Cập nhật kỹ năng mới

Môi trường kinh doanh liên tục thay đổi và phát triển. Nhà quản lý cấp trung cần phải luôn cập nhật kỹ năng mới và học hỏi để đảm bảo rằng họ có thể đối phó với những thách thức mới và tận dụng những cơ hội mới nảy sinh.

Liên tục cập nhật kỹ năng mới giúp nâng cao kỹ năng quản trị

Liên tục cập nhật kỹ năng mới giúp nâng cao kỹ năng quản trị

>> Tham khảo bài viết  Quản trị doanh nghiệp là gì?

Thách thức và cơ hội của nhà quản trị cấp trung

Nhà quản trị cấp trung đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Họ là cầu nối giữa ban lãnh đạo cấp cao và nhân viên cấp dưới, giúp truyền đạt thông tin, định hướng và chiến lược của doanh nghiệp đến nhân viên. Đồng thời, họ cũng là người chịu trách nhiệm triển khai các kế hoạch, mục tiêu của doanh nghiệp tại bộ phận mình phụ trách.

Thách thức

Nhà quản trị cấp trung phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm:

 • Áp lực công việc: Nhà quản trị cấp trung phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của bộ phận mình phụ trách.
 • Công việc đa dạng: Nhà quản trị cấp trung phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi họ phải có kỹ năng và năng lực tổng hợp.
 • Thiếu sự hỗ trợ từ cấp trên: Nhà quản trị cấp trung đôi khi cảm thấy thiếu sự hỗ trợ từ cấp trên trong việc ra quyết định và giải quyết vấn đề.
 • Thiếu sự tin tưởng từ cấp dưới: Nhà quản trị cấp trung cần phải xây dựng lòng tin với cấp dưới để họ có thể làm việc hiệu quả.

Cơ hội

Bên cạnh đó, nhà quản trị cấp trung cũng có nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có thể học hỏi kinh nghiệm từ cấp trên và phát triển kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội để tham gia vào các dự án quan trọng của doanh nghiệp.

Nhà quản trị cấp trung sẽ gặp nhiều thách thức

Nhà quản trị cấp trung sẽ gặp nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội

Phân biệt nhà quản trị cấp trung và nhà quản trị cấp cao

Đặc điểm Quản lý cấp trung Quản lý cấp cao
Vị trí trong cấu trúc tổ chức Nhà quản trị cấp trung nằm ở giữa cấu trúc quản lý của tổ chức, thường là ngay sau nhà quản trị cấp cao. Nhà quản trị cấp cao là những người đứng đầu tổ chức, thường là CEO (Tổng giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc các vị trí tương đương.
Trách nhiệm và phạm vi công việc Các nhà quản trị cấp trung thường chịu trách nhiệm quản lý các đơn vị hoặc bộ phận cụ thể của tổ chức, như bộ phận sản xuất, bộ phận tiếp thị, hoặc bộ phận tài chính. Họ tập trung vào quản lý và điều hành các hoạt động hàng ngày của đơn vị của mình. Họ chịu trách nhiệm về việc quản lý toàn bộ tổ chức và định hình chiến lược tổng thể. Nhà quản trị cấp cao đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng, xác định mục tiêu tổng thể và tạo ra hướng đi lâu dài cho tổ chức.
Quyền hạn quản lý Nhà quản trị cấp trung thường có quyền hạn quản lý trong phạm vi đơn vị hoặc bộ phận mà họ quản lý. Quyền hạn này thường giới hạn đối với lãnh đạo cấp cao hơn. Nhà quản trị cấp cao có quyền hạn quản lý cao hơn và quyết định cuối cùng đối với mọi khía cạnh của tổ chức. Họ thường có quyền ra quyết định về các vấn đề lớn như mua bán, mở rộng quy mô toàn cầu và đầu tư lớn.

 

So sánh nhà quản trị cấp trung và nhà quản trị cấp cao

So sánh nhà quản trị cấp trung và nhà quản trị cấp cao

Bí quyết nâng cao năng lực cho nhà quản trị cấp trung

Các khóa học quản trị doanh nghiệp đang trở thành điểm đến hàng đầu cho những nhà quản trị cấp trung tham vọng trong việc phát triển năng lực lãnh đạo của họ. Trong một thời đại đầy biến động và cạnh tranh, việc liên tục học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý là một yếu tố quan trọng để duy trì và nâng cao vị trí của họ trong tổ chức. Dưới đây là một số lý do tại sao các khóa học quản trị doanh nghiệp được xem là bí quyết để nâng cao năng lực cho nhà quản trị cấp trung:

 • Cập nhật kiến thức: Môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi và phát triển. Các khóa học quản trị doanh nghiệp giúp những nhà quản trị cấp trung cập nhật kiến thức mới nhất về quản trị, xu hướng thị trường và chiến lược kinh doanh. Điều này giúp họ đưa ra các quyết định dựa trên thông tin hiện đại và phản ánh sự thay đổi trong ngành.
 • Phát triển kỹ năng: Khóa học cung cấp cơ hội cho những người tham gia để phát triển và hoàn thiện các kỹ năng quản lý quan trọng như quản lý thời gian, giao tiếp hiệu quả, lãnh đạo và quản lý nhóm. Những kỹ năng này là cơ sở để xây dựng một sự nghiệp quản lý mạnh mẽ.
 • Giải quyết thách thức cụ thể: Các khóa học thường tập trung vào giải quyết các thách thức cụ thể mà nhà quản trị cấp trung có thể gặp phải trong công việc hàng ngày. Những tình huống thực tế và bài học từ thực tiễn giúp họ áp dụng kiến thức ngay lập tức và tìm ra giải pháp hiệu quả.
 • Xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp: Tham gia vào các khóa học quản trị doanh nghiệp là cơ hội tốt để xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp. Những người tham gia có thể kết nối với các đồng nghiệp trong ngành và học hỏi từ kinh nghiệm và quan điểm đa dạng.
 • Tạo cơ hội thăng tiến: Việc phát triển kiến thức và kỹ năng thông qua các khóa học quản trị có thể tạo cơ hội thăng tiến cho nhà quản trị cấp trung. Sự phát triển này có thể giúp họ đảm nhận các vị trí quản lý cao cấp hơn trong tương lai và đóng góp tích cực cho sự phát triển của tổ chức.
 • Tăng sự tự tin: Các khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng mới, giúp nhà quản trị cấp trung tự tin hơn trong việc đối mặt với thách thức và quản lý nhóm của họ. Sự tự tin là yếu tố quan trọng giúp họ tạo ra tác động tích cực trong tổ chức.

Khóa học ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp

Các khóa học ngắn hạn về quản trị doanh nghiệp giúp nhà quản lý cấp trung nâng cao kỹ năng

Với sự kết hợp giữa sự tập trung vào kiến thức mới, phát triển kỹ năng và mạng lưới chuyên nghiệp, các khóa học quản trị doanh nghiệp không chỉ là cơ hội để nâng cao năng lực lãnh đạo mà còn là một đầu tư quan trọng cho sự nghiệp của nhà quản trị cấp trung. Điều này giúp họ duy trì sự phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh đầy thách thức và cạnh tranh ngày nay.

Viện FMIT là một trong những địa chỉ học quản trị kinh doanh được đánh giá cao nhất hiện nay. Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, FMIT mang đến cho người học chương trình học chuẩn quốc tế với những người hướng dẫn nhiều năm kinh nghiệm. Bên cạnh khoa học quản trị doanh nghiệp, các quản lý cấp trung còn có thể bổ sung thêm những kỹ năng cần thiết như quản lý dự án, kiểm toán nội bộ, quản lý chuỗi cung ứng, kế toán,...Các khóa học được thiết kế logic với các kiến thức chuyên môn sâu giúp các nhà quản lý tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo được kiến thức chuyên môn.

Những khóa học uy tín, chất lượng tại FMIT

Tham khảo ngay những khóa học uy tín, chất lượng tại FMIT

Liên hệ ngay để được tư vấn đề các khóa học dành cho quản lý cấp trung:

Địa chỉ

 • Trụ sở chính: Tầng 5, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
 • Hà Nội: Tầng 7, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline

 • Điện thoại: (028) 3930 1724
 • Fax: (028) 3930 1725
 • Hotline: 0708 25 99 25 (HCM) - 093 848 6939 (HN)
 • Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0988 54 00 11

Email

 • info@fmit.vn

Lời kết

Qua bài viết trên mong rằng bạn sẽ hiểu thêm về vị trí quản lý cấp trung. Vai trò của quản lý cấp trung là không thể thiếu đối với sự thành công và phát triển của bất kỳ tổ chức nào. Đồng thời, họ phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng để đối phó với môi trường kinh doanh ngày càng biến đổi và cạnh tranh.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo