Phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế

Ngày 31/03/2014, FMIT triển khai khóa học Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO đến các tổ chức: Tập đoàn Austdoor, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Tham gia khóa học là Giám đốc Khối Kiểm tra Kiểm soát nội bộ; Giám đốc/phó GĐ Khối QLRR, Giám đốc Giám sát Tuân thủ, Giám đốc Chính sách Rủi ro Tín dụng, Phó Trưởng KTNB, Trưởng Phòng Tổng Hợp – KTNB, Chuyên Viên Ban Kiểm Soát, Trưởng ban Tài chính & KTNB.

Kiểm soát nội bộ

Khóa kiểm soát nội bộ tại hà nội

Tham gia khóa học tại FMIT, cán bộ công ty sẽ được cung cấp các phương pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực quốc tế, cách thức triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ thực tế, nhìn được các điểm yếu và rủi ro hiện tại của hệ thống. Kết thúc khóa học học viên được trang bị phương pháp nâng cao năng lực đánh giá của đội ngũ kiểm toán nội bộ.

BPĐT_FMIT

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo