Phân tích PESTLE trong chiến lược và quản trị hiện đại

Để có thể hình thành kế hoạch chiến lược, tổ chức cần được trang bị các kiến thức về tư duy hệ thống, sử dụng các thông lệ quốc tế hoặc chuẩn ngành để có thể hiểu được vị trí và lợi thế cạnh tranh của tổ chức trong thị trường, tìm kiếm các cơ hội để đồng bộ chiến lược nhân sự với chiến lược của tổ chức, cung cấp kịp thời các thông tin về nguồn lực để hỗ trợ tổ chức trong việc ra quyết định, xây dựng chiến lược về nhân lực phù hợp với mục tiêu, sứ mệnh của tổ chức. Chuyên gia nhân lực cần nắm các công cụ phân tích chiến lược như SWOT, PESTLE, phân tích kịch bản, 5 -forces, ma trận tăng trưởng, ….cũng như tầm nhìn, giá trị, sứ mệnh, và các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Thu thập thông tin và tư duy hệ thống

Thu thập thông tin là giai đoạn khởi đầu cần thiết để tổ chức có thể hiểu được vị trí của mình trong thị trường, những lợi thế cạnh tranh, những cơ hội, hạn chế. Nếu không có công việc này, nhiều tổ chức có thể sẽ đi lòng vòng, tốn nhiều thời gian và nguồn lực, bị trôi dạt chiến lược như hình tượng va vào đá. Tại giai đoạn này, tổ chức sẽ thu thập thông tin bên ngoài và bên trong. Với chất lượng thông tin tốt và chuyên sâu sẽ giúp tổ chức xây dựng được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, và thiết lập được các mục tiêu chiến lược.

Tư duy hệ thống là một cách nhìn về tổ chức với quan điểm nhiều thành phần gắn kết và phối hợp với nhau trong một thể thống nhất hình thành ra đặc thù riêng của tổ chức. Mỗi thành phần có sự đóng góp vào giá trị khác nhau tạo nên một sự khác biệt riêng cho từng tổ chức. Thách thức trong công tác quản trị chiến lược là làm sao các thành phần này được phối hợp với nhau một cách hiệu quả để đạt được mục tiêu chiến lược. Tư duy hệ thống cũng phải được xem xét khi bất kỳ sự thay đổi về thành phần nào khi sự thay đổi này sẽ dẫn đến tác động các thành phần còn lại. Ví dụ như khi thay đổi về chiến lược chi phí thấp trong công tác chiến lược, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngân sách các bộ phận, ảnh hưởng đến hoạt động và quy trình sản xuất của toàn tổ chức.

Một nghĩa rộng hơn, tư duy hệ thống còn xem xét tác động của môi trường bên ngoài bao gồm kinh tế, chính trị, luật pháp, xã hội, khách hàng, đối thủ, … tác động với những lực khác nhau vào tổ chức, và tác động đến cách thức tiến hành hoạt động và chiến lược của tổ chức. Tư duy hệ thống còn xem xét tổ chức theo quá trình, nghĩa là đầu vào, quy trình xử lý, và đầu ra bao gồm thông tin, nguồn lực, phương pháp xử lý, và kết quả đạt được của chiến lược.

Áp dụng kỹ thuật PESTLE trong phân tích bối cảnh chiến lược

Rà soát môi trường là quá trình thu thập thông tin một cách có hệ thống từ các nguồn bên trong và bên ngoài của tổ chức. Thông tin này từ đó được phân tích để tìm ra các cơ hội và nguy cơ trong việc hình thành các chiến lược của tổ chức.

Các công cụ thu thập thông tin có thể bao gồm: SWOT, PESTLE, phân tích kịch bản, phân tích ma trận tăng trưởng – thị phần, … Dưới đây sẽ trình bày một trong các công cụ phân tích về bối cảnh phổ biến – PESTLE. Thông tin chi tiết khác có thể tìm thấy ở khóa học chuyên sâu liên quan được tổ chức tại FMIT.

Phân tích PESTLE

Phân tích môi trường có thể được tiến hành bằng góc nhìn lực tác động ở những loại cụ thể. Trường hợp này có thể sử dụng phương pháp PESTLE bao gồm phân tích: chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp, và môi trường.

Phân tích PESTLE có thể áp dụng ở nhiều cấp độ trong tổ chức như: toàn bộ tổ chức, cấp phòng ban, hoặc hoạt động cụ thể. Với cách tiếp cận này, tổ chức có thể có được góc nhìn rộng hơn cách làm thông thường. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích cần phải thiết lập song song với quá trình phân tích là độ dài và hướng tiếp cận. Việc phân tích quá rộng và quá dài có thể dẫn đến tốn nhiều nguồn lực và quá phức tạp để đưa ra được vấn đề.

PESTLE cũng là công cụ thường hay dùng trong phân tích rủi ro ở cấp độ chiến lược. Nó có thể chỉ ra những sự kiện có thể xảy ra trong khung thời gian nào đó. Việc phân tích này có thể có sự tham gia của các chuyên gia, thông qua khảo sát, phỏng vấn, thảo luận,… Phân tích cần chỉ ra những cơ hội và nguy cơ, mối liên hệ giữa nguyên nhân, sự kiện, kết quả, …chất lượng thông tin.

  • Phân tích chính trị: có thể thấy được các thông tin về chính trị, chính sách thuế, chính sách di dân, sự ổn định của chính phủ, mức độ tham nhũng. Với những công ty đa quốc gia, việc phân tích thông tin trên có thể giúp việc ra quyết định mở rộng trụ sở hoạt động hay không.
  • Phân tích kinh tế: tình hình dự báo về kinh tế, giá cả và nhân lực có sẵn, giá cả dịch vụ và nguyên liệu, tình hình lạm phát, thu nhập gia đình,... Việc quyết định mở rộng quy mô có thể gặp cản trở trong bối cảnh kinh tế khó khăn và khó thu được từ việc đầu tư.
  • Phân tích xã hội: phân tích về độ tuổi, tôn giáo, trình độ đào tạo, cấu trúc gia đình, giá trị, phong cách sống, phương tiện truyền thông phổ biến, ảnh hưởng của toàn cầu lên văn hóa địa phương, … sẽ ảnh hưởng đến các quyết định về kênh bán hàng của tổ chức lên các phương tiện xã hội. Với nguồn nhân lực, kênh truyền thông cũng ảnh hưởng đến phương pháp tuyển dụng.
  • Phân tích công nghệ: xu thế ứng dụng công nghệ, công nghệ mới, những thay đổi về nền tảng và tiêu chuẩn công nghệ, những lỗ hổng về công nghệ, … để có những quyết định về mức độ đầu tư phù hợp và an ninh về dữ liệu và công nghệ.
  • Phân tích luật pháp: xu thế về bản quyền và bảo hộ bản quyền, vấn đề liên quan kiện tụng tại nơi làm việc, vấn đề luật pháp liên quan cổ đông, xu thế phát hiện những công ty thiếu trách nhiệm của chính phủ,.. để có những quyết định liên quan đến rủi ro và chi phí cho vấn đề pháp lý liên quan.
  • Phân tích môi trường: các quy định về tác động môi trường, các giải pháp thay thế để bảo vệ môi trường, các công nghệ mới ra đời để giảm thiểu tác động môi trường, khả năng dễ bị ảnh hưởng bởi các nguồn nước sinh hoạt gần khu sản xuất, .. sẽ giúp tổ chức có các quyết định liên quan đến các chính sách phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Trên đây là tóm tắt nội dung cơ bản về PESTLE áp dụng trong chiến lược và quản trị hiện đại. Nội dung chi tiết có thể tham khảo tại khóa học: https://fmit.vn/chien-luoc-va-quan-tri-hien-dai


chương trình đào tạo tại fmit

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo