Phân biệt lãnh đạo và quản lý | Khác biệt giữa hai khái niệm

Lãnh đạo và quản lý đều đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu của tổ chức hoặc doanh nghiệp, nhưng họ có những vai trò và phong cách làm việc riêng biệt. Sự kết hợp hài hòa giữa hai khái niệm này thường đóng góp vào sự thành công và phát triển bền vững của tổ chức. Cùng tìm hiểu và so sánh 2 vị trí này nhé.

So sánh 2 vị trí lãnh đạo và quản lý

So sánh 2 vị trí lãnh đạo và quản lý

Khái niệm về lãnh đạo và quản lý

Khái niệm về quản lý và lãnh đạo trong môi trường tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sự thành công. Hai khái niệm này có điểm gì đó tương đồng nhưng lại mang những trọng tâm và nhiệm vụ riêng biệt.

Lãnh đạo

Lãnh đạo là vị trí có quyền và trách nhiệm dẫn dắt, định hướng hành động của một nhóm người để đạt được mục tiêu chung. Ở đây, vai trò của lãnh đạo nằm ở việc thúc đẩy đội ngũ thành viên hướng về cùng một mục tiêu và tạo ra môi trường làm việc tích cực. Lãnh đạo không chỉ đơn thuần là việc ra lệnh và quyết định, mà còn là khả năng thúc đẩy đội ngũ bằng cách tạo động lực và tinh thần đồng lòng.

Lãnh đạo là vị trí dẫn dắt cả tổ chức

Lãnh đạo là vị trí dẫn dắt cả tổ chức

Quản lý

Quản lý là vị trí có quyền và trách nhiệm tổ chức, điều hành và thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Quản lý phải đảm bảo rằng tài nguyên được sử dụng hiệu quả, kế hoạch và tiến độ được thực hiện đúng và đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo đúng quy trình. Quản lý thường xuyên phải tham gia vào việc lập kế hoạch, quản lý ngân sách và đảm bảo sự hiệu quả của hoạt động hàng ngày.

Quản lý theo dõi và lên kế hoạch cho công việc

Quản lý theo dõi và lên kế hoạch cho công việc

Mối liên quan giữa lãnh đạo và quản lý

Lãnh đạo và quản lý có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, thể hiện ở các khía cạnh sau:

 • Cùng hướng tới mục tiêu của tổ chức: Lãnh đạo và quản lý đều có mục tiêu chung là đạt được mục tiêu của tổ chức. Lãnh đạo là quá trình định hướng và dẫn dắt, còn quản lý là quá trình thực hiện các mục tiêu đã được định hướng.
 • Bổ sung cho nhau: Lãnh đạo tạo ra sự thay đổi, còn quản lý đảm bảo sự ổn định. Lãnh đạo tập trung vào tầm nhìn, còn quản lý tập trung vào hiện tại.
 • Tương tác với nhau: Lãnh đạo và quản lý tương tác với nhau trong quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức. Nhà lãnh đạo cần sử dụng các công cụ quản lý để thực hiện các mục tiêu của mình, và nhà quản lý cần có khả năng lãnh đạo để tạo động lực và thúc đẩy nhân viên thực hiện các công việc được giao.

Lãnh đạo và quản lý có sự tương tác với nhau

Lãnh đạo và quản lý có sự tương tác với nhau

Phân biệt lãnh đạo và quản lý

Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý dựa vào những điểm khác biệt quan trọng về phương thức tác động, nội dung và chức năng, phạm vi tác động, vai trò trong tổ chức và phong cách lãnh đạo:

Về phương thức tác động

 • Lãnh đạo tác động đến người khác thông qua sự thuyết phục, cảm hóa, tạo động lực và truyền cảm hứng. Lãnh đạo tập trung vào việc kích thích tinh thần và sự cam kết của nhóm.
 • Quản lý tác động đến người khác thông qua các mệnh lệnh, quy định, phân công công việc, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc. Quản lý thường sử dụng quyền lực và quy tắc để đảm bảo sự tuân thủ và hiệu quả.

Phương thức hoạt động giữa lãnh đạo và quản lý khác nhau

Phương thức hoạt động và cách truyền đạt khác nhau

Về nội dung và chức năng

 • Lãnh đạo tập trung vào việc tạo ra sự thay đổi, định hướng tầm nhìn và mục tiêu cho tổ chức hoặc doanh nghiệp. Lãnh đạo định rõ hướng đi và mục tiêu lớn.
 • Quản lý tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng hiệu quả. Quản lý là người thực hiện kế hoạch và đảm bảo sự hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày.

Nội dung và chức năng của 2 vị trí khác nhau

Nội dung và chức năng của 2 vị trí khác nhau

Về phạm vi tác động

 • Lãnh đạo có phạm vi tác động rộng hơn và có thể ảnh hưởng đến cả tổ chức hoặc doanh nghiệp. Lãnh đạo thường có tầm nhìn dài hạn và tác động đến toàn bộ bộ phận hoặc nhóm làm việc.
 • Quản lý có phạm vi tác động hẹp hơn và thường chỉ giới hạn trong một bộ phận, nhóm hoặc dự án cụ thể.

Phạm vi hoạt động của lãnh đạo sẽ lớn hơn so với quản lý

Phạm vi hoạt động của lãnh đạo sẽ lớn hơn so với quản lý

Về vai trò trong tổ chức

 • Lãnh đạo đóng vai trò định hướng, dẫn dắt, tạo động lực cho người khác. Lãnh đạo thường là người tạo ra tầm nhìn và chiến lược.
 • Quản lý đóng vai trò tổ chức, điều hành, thực thi các mục tiêu đã đề ra. Quản lý thường là người thực hiện và đảm bảo sự tuân thủ quy trình.

Cả 2 vị trí lãnh đạo và quản lý đều có vai trò quan trọng trong tổ chức

Cả 2 vị trí đều có vai trò quan trọng trong tổ chức

Về phong cách lãnh đạo

 • Lãnh đạo có thể sử dụng nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau, phù hợp với từng tình huống cụ thể. Phong cách lãnh đạo có thể linh hoạt và thích nghi.
 • Quản lý thường sử dụng phong cách quản lý theo chức năng, tập trung vào việc phân công công việc, kiểm soát, đánh giá hiệu quả công việc.

Mỗi vị trí sẽ có những phong cách quản trị riêng

Mỗi vị trí sẽ có những phong cách quản trị riêng

>> Bài viết có thể bạn quan tâm Quản lý cấp trung là gì

Đặc điểm nhà lãnh đạo nên có

Những người ở vị trí lãnh đạo cần có các đặc điểm sau đây:

 • Tầm nhìn: Nhà lãnh đạo nên có tầm nhìn rõ ràng về hướng đi và mục tiêu của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Họ phải biết cách định hướng và truyền đạt tầm nhìn này cho nhóm làm việc.
 • Khả năng thúc đẩy đội ngũ: Lãnh đạo cần có khả năng thúc đẩy, truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhóm làm việc. Họ phải biết cách làm cho mọi người tin tưởng vào mục tiêu chung và cam kết thực hiện nó.
 • Kỹ năng giao tiếp: Lãnh đạo cần có khả năng giao tiếp hiệu quả để truyền đạt thông điệp và ý tưởng của họ một cách rõ ràng và thuyết phục.
 • Sự linh hoạt: Nhà lãnh đạo cần có sự linh hoạt để thích nghi với môi trường thay đổi và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
 • Khả năng đánh giá và phân tích: Lãnh đạo cần có khả năng đánh giá tình hình, phân tích thông tin và ra quyết định dựa trên dữ liệu và thực tế.
 • Khả năng đạo đức: Nhà lãnh đạo nên tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và đứng đầu trong việc thực hiện giá trị và đạo đức tổ chức.

Những đặc điểm mà nhà lãnh đạo nên có

Những đặc điểm mà nhà lãnh đạo nên có

Đặc điểm nhà quản lý nên có

Để làm tốt vai trò quản lý người quản lý cần có những đặc điểm sau đây:

 • Kỹ năng quản lý thời gian: Nhà quản lý cần biết cách quản lý thời gian của họ và của nhóm làm việc để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng hạn.
 • Sự tổ chức: Quản lý phải có khả năng tổ chức công việc, nguồn lực và quá trình làm việc để đạt được mục tiêu.
 • Kỹ năng lập kế hoạch: Nhà quản lý cần biết cách lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của tổ chức hoặc dự án.
 • Khả năng quản lý nguồn lực: Quản lý phải biết cách quản lý nguồn lực như ngân sách, nhân lực và thiết bị để đảm bảo sự hiệu quả và tiết kiệm.
 • Sự kiên nhẫn: Nhà quản lý thường phải đối mặt với khó khăn và thách thức, nên sự kiên nhẫn là một đặc điểm quan trọng.
 • Kỹ năng giải quyết xung đột: Quản lý cần biết cách giải quyết xung đột và thương lượng để duy trì mối quan hệ làm việc tốt trong tổ chức.

Những đặc điểm mà nhà quản lý nên có

Những đặc điểm mà nhà quản lý nên có

Lời kết

Trên đây là những khái niệm về lãnh đạo và quản lý và những điều cần biết khi đảm nhận 2 vị trí này. Sự hòa hợp và tương trợ của vị trí lãnh đạo và quản lý sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Với những cá nhân có định hướng phát triển để trở thành nhà lãnh đạo, quản lý có thể bổ sung những kỹ năng và kiến thức cần thiết bằng những khóa học quản trị ngắn hạn.

Những khóa học như: Quản trị logistics, dự án, Agile scrum expert, Kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ, quản trị cung ứng mua hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị doanh nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo,..sẽ giúp nhà quản lý có thể phát triển doanh nghiệp toàn diện nhất.

Liên hệ ngay Viện FMIT để được tư vấn về các khóa học ngắn hạn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ

 • Trụ sở chính: Tầng 5, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
 • Hà Nội: Tầng 7, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline

 • Điện thoại: (028) 3930 1724
 • Fax: (028) 3930 1725
 • Hotline: 0708 25 99 25 (HCM) - 093 848 6939 (HN)
 • Hotline phản ánh chất lượng dịch vụ: 0988 54 00 11

Email

 • info@fmit.vn
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo