Lập kế hoạch và quản lý dự án tại TP.HCM

Lập kế hoạch dự án là nhóm quy trình thứ 2 trong quy trình quản lý dự án và là sự khởi đầu cần thiết cho hành động thực thi ở các giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn lập kế hoạch, giám đốc dự án phải mở rộng quan điểm toàn diện để lập kế hoạch dựa trên 9 phương diện đó là: yêu cầu, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân sự, truyền thông, rủi ro, mua sắm/đấu thầu, và tích hợp. Một kế hoạch tốt phải hội đủ 4 yếu tố: tích hợp chuyên gia (bought-into), thể hiện chính thức bằng văn bản tất cả 9 lĩnh vực kiến thức (formal), được chấp nhận bởi hội đồng xét duyệt kế hoạch (approval), và thực tế (realistic). Chính 4 yếu tố này khẳng định năng lực và phân biệt sự khác nhau giữa các giám đốc dự án, giữa giám đốc dự án có kinh nghiệm và người ít kinh nghiệm hơn.

Vậy làm thế nào để lập được kế hoạch hướng dẫn thực thi và kiểm soát dự án tối ưu? Những công cụ cần dùng trong quy trình ra sao? Mời anh/chị tham dự hội thảo chuyên đề:

“Nghệ Thuật Lập Kế Hoạch Quản lý Dự Án Theo chuẩn quốc tế PMI, Hoa Kỳ”

  • Thời gian: 8h30 – 11h30, thứ 7 ngày 2/4/2011
  • Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
  • Chi phí tham dự: Miễn phí
  • Đối tượng: Ban giám đốc, Giám đốc dự án, Trưởng phòng ban các công ty, thành viên dự án, những người có tiềm năng trở thành Giám đốc dự án.
Icon email Icon phone Icon message Icon zalo