Quy trình kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp | Viện FMIT

Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quản lý rủi ro của doanh nghiệp. Nó không chỉ là chìa khóa mở cánh cửa cho sự tồn tại và phát triển của mọi tổ chức, mà còn là nền tảng độc đáo giúp họ duy trì danh tiếng và thành công. Hệ thống kiểm soát nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn thua lỗ và thất bại. Để tìm hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ, hãy cùng FMIT tìm hiểu vào nội dung chính thông qua bài viết dưới đây.

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sản xuất và kinh doanh (như lỗi không mong muốn gây tổn thất, động thái làm chậm tiến độ, tăng chi phí và giảm chất lượng sản phẩm).
 • Đảm bảo độ chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính.
 • Đảm bảo tất cả thành viên tuân thủ nội quy, quy chế và quy trình hoạt động của tổ chức, cũng như các quy định theo luật pháp hiện hành.
 • Đảm bảo hoạt động của tổ chức diễn ra hiệu quả, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và đạt được các mục tiêu đề ra.
 • Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và cổ đông.
 • Lập và báo cáo tài chính (BCTC) đúng thời hạn, đúng quy định và tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan.

Vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Vai trò của kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Lợi ích của quy trình hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ mang lại những lợi ích quan trọng cho công ty:

 • Đảm bảo sự chính xác của số liệu kế toán và báo cáo tài chính của công ty;
 • Giảm nguy cơ lừa đảo và trộm cắp từ bên ngoài hoặc bên trong công ty;
 • Giảm nguy cơ lỗi không cố ý từ nhân viên có thể gây hậu quả cho công ty;
 • Giảm nguy cơ vi phạm chính sách và quy trình kinh doanh của công ty;
 • Ngăn chặn các rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ.

Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Các lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh

Theo thời gian, khi công ty phát triển, việc có một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ trở nên quan trọng hơn, đặc biệt khi người chủ công ty gặp khó khăn trong việc giám sát các rủi ro.

Đối với các công ty có sự tách biệt giữa người quản lý và cổ đông, một hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ không chỉ tạo sự tin tưởng mạnh mẽ từ phía cổ đông mà còn là yếu tố quan trọng trong một hệ thống quản trị doanh nghiệp vững mạnh. Điều này cực kỳ quan trọng đối với công ty có nhà đầu tư từ bên ngoài, vì họ thường sẵn lòng đầu tư một giá trị cao hơn vào các công ty có rủi ro thấp hơn.

Yếu tố quan trọng để thực hiện thành công kiểm soát nội bộ

Môi trường kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp được đánh giá chất lượng dựa trên các yếu tố sau:

Môi trường Kiểm soát Nội bộ

 • Liêm chính và Đạo đức: Người quản lý đặt sự liêm chính và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.
 • Tổ chức Thể chế: Hệ thống tổ chức được thiết kế hợp lý với nhiệm vụ và quyền hạn rõ ràng.
 • Quy tắc và Quy định: Các quy tắc, quy định và quy trình kinh doanh được ban hành và duy trì bằng văn bản.

Đánh Giá Rủi Ro

 • Xác định và Đánh giá Rủi Ro: Ban lãnh đạo khuyến khích việc đánh giá cẩn thận rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn.
 • Biện Pháp và Kế Hoạch: Doanh nghiệp thiết lập kế hoạch cụ thể và các biện pháp để giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận được.
 • Mục Tiêu và Đánh Giá: Mục tiêu tổng thể và chi tiết được thiết lập và làm căn cứ cho công việc hàng ngày của mọi nhân viên.

Hoạt Động Kiểm Soát

 • Chỉ Tiêu Quản Lý: Các chỉ tiêu tài chính và hoạt động cơ bản được xác định để lập kế hoạch và kiểm soát sản xuất.
 • Tổng Hợp và Công Bố Kết Quả: Kết quả sản xuất được tổng hợp và công bố thường xuyên, so sánh với các chuẩn mực đã đặt ra và điều chỉnh nếu cần thiết.
 • Quyền Hạn và Trách Nhiệm: Quyền hạn và trách nhiệm được cấp phép và phê duyệt với sự phân chia rõ ràng giữa kế toán và các vị trí quản lý.

Thông Tin và Truyền Thông

 • Cập Nhật Thông Tin: Thông tin quan trọng được cập nhật thường xuyên đến lãnh đạo và những người có thẩm quyền.
 • Hệ Thống Thông Tin Liên Lạc: Hệ thống liên lạc đảm bảo rằng mọi nhân viên đều hiểu và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn của doanh nghiệp.
 • Hệ Thống Bảo Vệ Dữ Liệu: Hệ thống an ninh đảm bảo rằng dữ liệu không bị truy cập hoặc sử dụng không đúng cách.

Giám Sát

 • Báo Cáo và Sửa Chữa: Hệ thống báo cáo phát hiện lỗi và không khớp với kế hoạch, sau đó thực hiện các biện pháp sửa chữa thích hợp.
 • Đánh Giá Nội Bộ: Đánh giá nội bộ được thực hiện bởi nhân viên có trình độ, báo cáo trực tiếp và quản lý cấp cao.
 • Xử Lý Khiếm Khuyết: Các khiếm khuyết được kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài xác định và báo cáo kịp thời để khắc phục.

Quản lý và Giám sát

Đây là quá trình chặt chẽ để giám sát và đánh giá chất lượng kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp đảm bảo chúng được thực hiện, điều chỉnh và cải tiến liên tục. Hệ thống này chỉ hoạt động hiệu quả nếu:

 • Doanh nghiệp có một hệ thống báo cáo linh hoạt có thể phát hiện các chênh lệch so với mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Khi các chênh lệch được xác định, doanh nghiệp tiến hành thực hiện các biện pháp sửa chữa kịp thời.
 • Đánh giá nội bộ được tiến hành bởi những nhân viên có trình độ và kỹ năng phù hợp. Các cá nhân có trách nhiệm và thẩm quyền báo cáo trực tiếp cho các quản lý cấp cao.
 • Các thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ được xác định bởi kiểm toán viên nội bộ hoặc bên ngoài và được báo cáo ngay lập tức cho Ban Giám đốc và các quản lý cấp cao để khắc phục.
 • Doanh nghiệp đòi hỏi cấp quản lý trung ương báo cáo ngay lập tức về mọi hành vi gian lận hoặc vi phạm nội quy, quy chế của doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp và gây tổn thất kinh tế.

Nếu hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp bao gồm đầy đủ các yếu tố và đáp ứng các điều kiện nêu trên, nó chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích quản lý và kinh tế đáng kể cho doanh nghiệp.

>> Tham khảo bài viết  Kiểm soát nội bộ là gì?

Nếu không có kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề gì?

Nếu không có hệ thống kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các vấn đề sau đây:

 • Tình Trạng "ONE MAN SHOW": Hội đồng quản trị hoặc chủ doanh nghiệp có thể rơi vào trạng thái "ONE MAN SHOW" khi họ không tin tưởng vào người khác và tự mình làm mọi việc. Người quản lý biến thành người thực hiện, giám sát trở thành quản lý chi tiết và nhân viên chỉ còn là "công cụ" thực hiện công việc.
 • Sử Dụng Người Thân và Lạm Dụng Quyền Lợi: rủi ro có thể dẫn đến từ việc sử dụng người thân, điều này có thể gây ra thiệt hại và lạm dụng quyền lợi, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy tắc và nguyên tắc trong quản lý tổ chức, đặc biệt trong quản lý tài chính kế toán.
 • Quản Lý Kinh Doanh Theo "Sổ Chợ": Công tác quản lý thường bị bỏ qua, chỉ tiến hành quản lý kinh doanh theo cách truyền thống và không hiệu quả.
 • Quyết Định Dựa Trên Thông Tin Thiếu Tin Cậy: Quyết định quản lý không nên dựa trên các số liệu không đủ tin cậy hoặc không đủ thông tin để đưa ra quyết định chính xác.
 • Thất Thoát và Mất Đoàn Kết: Có thể xảy ra tình trạng thất thoát, trộm cắp và mất đoàn kết trong doanh nghiệp khi không có hệ thống kiểm soát nội bộ đủ mạnh.
 • Sụp Đổ Khi Vượt Quá Lợi Thế Quy Mô: Doanh nghiệp có thể sụp đổ khi quá mức lợi thế quy mô đã được thiết lập trước đó do tuân thủ theo "thói quen" mà không có sự quản lý hiện đại và linh hoạt.

Các vấn đề gặp phải khi doanh nghiệp không kiểm soát nội bộ

Các vấn đề gặp phải khi doanh nghiệp không kiểm soát nội bộ

Quy trình chi tiết kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Kiểm soát quá trình bán và giao

Quy trình kiểm soát nội bộ trong bán hàng và giao hàng yêu cầu phải xác định các yếu tố cụ thể và chi tiết nhất trong quy trình bán và mua hàng hóa. Dưới đây là các bước quan trọng trong quy trình kiểm soát nội bộ của bán hàng và mua hàng tại mỗi doanh nghiệp:

 • Cam Kết Lịch Giao Hàng Đúng Thời Hạn: Đảm bảo lịch giao hàng được cam kết và thực hiện đúng theo thời gian đã hẹn.
 • Nhận Đơn Hàng Theo Tiêu Chuẩn Đã Xác Định: Kiểm tra và nhận các đơn hàng theo tiêu chuẩn đã được đặt ra để đảm bảo chất lượng hàng hóa.
 • Sử Dụng Chính Sách Nợ Tiền Hàng: Áp dụng chính sách đối với việc xử lý nợ tiền hàng theo quy định để đảm bảo thanh toán được thực hiện đúng hạn.
 • Kiểm Soát Số Lượng Hàng Hóa Chính Xác: Đảm bảo số lượng hàng hóa được giao tới khách hàng là chính xác và đủ theo đơn đặt hàng.

Ngoài ra, trong quy trình bán hàng và giao hàng, cần thực hiện các bước khác để đảm bảo hiệu quả công việc, bao gồm:

 • Lập Hóa Đơn Chính Xác: Tạo hóa đơn với thông tin chính xác về sản phẩm và số lượng.
 • Thu Thập Chữ Ký Khách Hàng: Thu thập chữ ký của khách hàng trên các hóa đơn giao và nhận hàng để xác nhận việc nhận hàng thành công.
 • Hạch Toán Chính Xác: Thực hiện hạch toán đầy đủ và chính xác liên quan đến giao và nhận hàng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Kiểm soát quá trình mua hàng

Trong quy trình kiểm soát quá trình mua hàng, các bước cơ bản bao gồm:

 • Lập Phiếu Mua Hàng: Đây là bước quan trọng để ghi chép thông tin về các mặt hàng cần mua, số lượng, giá cả và các điều kiện giao hàng.
 • Kiểm Soát Tình Hình Chọn Nhà Cung Cấp: Đánh giá và chọn lựa nhà cung cấp đáng tin cậy, xác định chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý.
 • Kiểm Soát Hóa Đơn Mua Hàng: Xác nhận rằng thông tin trên hóa đơn bao gồm các chi tiết về sản phẩm và số lượng, khớp đúng với thông tin đã ghi trên phiếu mua hàng và đúng với thỏa thuận ban đầu.

Kiểm soát hàng tồn kho và tài sản cố định

Việc quản lý hàng tồn kho rất quan trọng, vì nếu không được giám sát chặt chẽ, có thể dẫn đến việc hàng hóa bị mất hoặc bị tráo đổi. Nhiều doanh nghiệp thường tập trung vào việc xuất bán hoặc mua hàng hóa, ít chú ý đến việc kiểm soát lượng hàng tồn kho. Thực tế, một lượng lớn tài sản và doanh thu của doanh nghiệp thường đang được lưu trữ dưới dạng hàng tồn kho.

Vì vậy, doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp để bảo tồn hàng tồn kho của mình. Điều này bao gồm việc bảo vệ hàng tồn kho khỏi việc mất mát hoặc trao đổi không đúng cách. Các nhân viên quản lý kho cần phải có danh sách chi tiết của từng loại hàng tồn kho bao gồm số lượng, để thực hiện việc thống kê và so sánh với số lượng hàng đã sản xuất và đã bán đi.

Ngoài ra, việc xuất hàng từ kho chỉ nên được thực hiện khi có chỉ thị hoặc sự chấp thuận từ cấp quản lý cao hơn (người có thẩm quyền phê duyệt việc xuất nhập các mặt hàng tồn kho). Điều này giúp đảm bảo rằng việc quản lý hàng tồn kho diễn ra một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Kiểm soát tiền mặt và tài khoản ngân hàng

Kiểm soát tiền mặt và tài khoản ngân hàng là một phần quan trọng của quy trình quản lý tài chính trong một doanh nghiệp. Việc này đặc biệt quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để chi trả các chi phí và nợ, đồng thời cũng giúp ngăn chặn gian lận và lạm dụng tài chính.

Quản lý Tiền Mặt:

 • Lập Kế Hoạch Tiền Mặt: Xác định một kế hoạch tiền mặt hàng tháng hoặc hàng tuần để dự đoán chi tiêu và thu nhập dự kiến.
 • Theo Dõi Tiền Mặt Hàng Ngày: Duy trì theo dõi chặt chẽ về lượng tiền mặt trong quỹ và ghi chép các giao dịch mỗi ngày.
 • Phân Phối Quyền Lực: Xác định những người có thẩm quyền tiếp cận và sử dụng tiền mặt, giảm thiểu nguy cơ mất mát hoặc lạm dụng.

Quản lý Tài Khoản Ngân Hàng:

 • Giao Dịch Ngân Hàng: Kiểm tra các giao dịch ngân hàng hàng ngày để đảm bảo rằng các số liệu chính xác và không có sai sót.
 • Xác Nhận và Đối Chiếu Hàng Tháng: So sánh số liệu trong sổ cái với các sao kê ngân hàng để phát hiện và sửa chữa mọi sai lệch.
 • Kiểm Soát Quyền Truy Cập: Hạn chế quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng chỉ cho những người được uỷ quyền và duy trì danh sách này.

Việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ trong việc quản lý tiền mặt và tài khoản ngân hàng giúp doanh nghiệp duy trì ổn định tài chính và ngăn chặn rủi ro liên quan đến tiền bạc.

Kiểm soát thông tin nội bộ

Bảo vệ thông tin nội bộ trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng, đòi hỏi các biện pháp chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định của hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc ủy quyền quản lý tài liệu doanh nghiệp một cách cẩn thận và thiết lập các hệ thống bảo mật máy tính chặt chẽ. Trong quá trình làm việc, có vô số rủi ro tiềm ẩn đối với dữ liệu của bạn, từ việc bị tin tặc xâm nhập và đánh cắp thông tin quý báu của doanh nghiệp, cho đến việc mất mát dữ liệu do máy tính hỏng hoặc bị nhiễm virus. Để đối phó với những rủi ro này, việc thiết lập quy trình bảo vệ thông tin nội bộ trở nên vô cùng cần thiết và quan trọng.

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, khả năng kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp không chỉ là một yêu cầu, mà còn là yếu tố quyết định sự thành công của công ty. Hệ thống kiểm soát nội bộ không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và cổ đông, mà còn định hình một nền tảng vững mạnh cho sự phát triển bền vững.

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo